Energie-Blog

André Jurres

Weer even schrikken vandaag 26 november, volgens nieuw VN-rapport (meer bepaald het milieuprogramma van de VN gekend onder UNEP) moeten we onze inspanningen om de temperatuurstijging niet hoger dan 1.5graden te laten stijgen vervijfvoudigen.

In plaats van te dalen steeg de laatste tien jaar de CO2-uitstoot vrolijk door, we zitten nu op schema voor een stijging van 3.2 graden gemiddeld tegen eind deze eeuw.  Zoals u goed weet is gemiddeld jammer genoeg niet relevant want je moet maar toevallig in het land wonen waar de temperatuur met vijf graden gaat stijgen.  Voor uw en mijn begrip stijgingen van die aard zijn gewoon teveel voor de mens (en veel dieren).

Ieder land, stad, bedrijf en mens moet alles uit de kast halen om zo snel mogelijk de klimaatdoelstellingen te halen ongeacht of we nu weinig of veel verbruiken.  Als men gisteren naar de nieuwe Vlaamse minister van energie luisterde zou men niet denken dat ze dit rapport gelezen heeft.  Het was één lange zucht en gekreun over hoe moeilijk het wel is maar dat ze haar best gaat doen. 

De goesting druipt ervan af en het is te verwachten dat we weer vijf verloren jaren tegemoet gaan want gelukkig heeft de bevoegde minister ook nog andere bevoegdheden.  Wat graag zou ze de hete aardappel doorschuiven maar gaat ervoor, tegen einde dit jaar ligt er een nieuw klimaatplan dat de Europese toets moet doorstaan.  We moeten terecht onder de indruk zijn want dit is inderdaad bovenmenselijk, op vier weken tijd gaan we een onderbouwd gedetailleerd plan krijgen met jaarlijkse meetbare doelstellingen, en nog eens afdwingbaar ook.

Nu is kritiek hebben niet genoeg en moet je ook oplossingen aandragen alleen moet men wel willen luisteren en hier gaat het vaak fout.  Men heeft in België nu eenmaal heel grote kabinetten en kan men dus zelf veel papier produceren.  Als je dan weet dan men in Nederland minister van energie heeft die op zijn beurt een paar medewerkers heeft en voor de rest beroep doet op de diverse overheidsinstellingen.

Met het nieuwe rapport van de VN indachtig is het duidelijk dat de versnelling naar een duurzame samenleving er één is die veel meer inspanning gaat vergen maar uiteindelijk ook heel veel gaat besparen (onder andere geld). 

Met de vorming van een nieuwe federale regering dient er eerst een duidelijke transitie te komen van belastingen naar fossiele brandstoffen, in de eerste plaats op kerosine en stookolie, zodat duurzame brandstoffen de goedkoopste oplossingen wordt.

Ook dient men alle kosten goed tegen het licht te houden en dan vooral de gereguleerde.  Onze netwerktarieven zijn niet alleen hoog ze zijn ook vaak niet kost gedreven.  Hiermee bedoel ik dat investeringen of onderhoud aan netwerken aan kost met een redelijke marge dienen te gebeuren.  De brutomarges zwingen letterlijk de pan uit en zo worden ze eerder een obstakel dan een hulp naar een duurzame transitie.  Vooral de elektrische nettarieven voor hoog en laagspanning zijn bij de duurste in de wereld!  De regulatoren staan erbij en kijken erna maar hebben niet de macht, kennis of middelen om hierin te grijpen.

We gaan binnenkort ons vierde jaar in nadat we hebben gesproken van de introductie van een capaciteitstarief in plaats van een tarief per verbruikte KWh.  Iedereen knikte al volmondig in 2016 en de huidige update is dat men eraan werkt.  De snelheid is zo traag dat men riskeert ingehaald te worden door nieuwe ontwikkelingen zoals batterij opslag en slimme netwerken die ontkoppeld gaan worden.

De oplossingen zijn aanwezig maar ondertussen ga ik mijn warmtepomp maar in de mottenballen steken en overschakelen op stookolie en aardgas.  Dat dit geen optie is moge duidelijk zijn alleen is het natuurlijk wraakroepend dat we ondertussen ieder jaar onze groene stroom factuur zien exploderen en de fossiele brandstoffen goedkoop blijven.  Gelukkig zijn er nog goede initiatieven zoals de verzameling van bedrijven en overheidsinstellingen (zoals de Antwerpse haven) die gaan onderzoeken of grootschalige groene waterstof in België mogelijk is en hier dan ook voor zullen gaan.  Hopelijk snapt de overheid dat er dan ook ondersteunende regelgeving moet komen zodat groene waterstof kan concurreren met de andere brandstoffen.