Energie-Blog

André Jurres

Het lijkt op een slechte herhaling, het doorrekenen van de gratis verkregen C02 rechten gaat maar door, de klanten en dan vooral de bedrijven zijn hierover furieus en zullen zeker hun ongenoegen kenbaar maken.  Het verhaal is echter toch wel iets genuanceerder daar het geven van gratis CO2 rechten een Europese ziekte is om zogenaamd te kunnen blijven concurreren met de rest van de wereld.  De oplossing ligt niet alleen nationaal maar eerder Europees waar ze zo snel mogelijk moeten stoppen met het subsidiëren van uitstoot.  De vrees dat bedrijven weg zouden gaan uit Europa is tekort door de bocht daar Europa ook taksen kan heffen op bedrijven van buiten Europa als zij niet aan onze normen voldoen.  Het wordt hoog tijd dat de echte kostprijs van een product wordt doorgerekend inclusief de milieu kost.  Dit neemt niet weg dat er ook nationaal iets kan gebeuren en de Creg voorstellen kan formuleren naar de regering toe, ten eerste zouden zij moeten pleiten voor het afschaffen van het gratis geven van CO2 rechten aan bedrijven te beginnen met de energiesector.  Daar onze energie productie sector toch nog steeds zo goed als volledig gedomineerd wordt door dezelfde historische partijen is het gerechtvaardigd om voor deze sector niet te wachten totdat Europa alles dat gratis is heeft afgeschaft. Ten tweede zou men op Europees vlak moeten aandringen om zo snel mogelijk het systeem te hervormen.(Lees gratis afschaffen en gelden gebruiken om te belonen bij besparing van CO2 en/of bouw van nieuwe efficiëntere industrieën). Een goed voorbeeld in België zijn onze stokoude kolencentrales die een smet zijn op ons beleid, deze dienen asap vervangen te worden door nieuwe centrales die efficiënter zijn.  Ten derde dient de Creg de volledige bevoegdheid en macht te krijgen om deze maatregelen in detail uit te werken en na toestemming van het parlement uit te voeren.  Men zou ook Europees landen kunnen zoeken die bereid zijn dit snel te doen en niet te wachten op alle landen in Europa.  Het is in ieder geval niet correct om Suez/GDF en SPE hierover aan te vallen want er is geen een juridisch argument tegen wat zij doen, zij gebruiken de ruimte die door de beleidsmakers is gecreëerd en handelen dus eigenlijk op hun verzoek of in ieder geval de waarschijnlijk onbedoelde intentie. Een ander voordeel van het afschaffen van de gratis rechten is dat de CO2 certificaten een stabiele en hogere waarde zullen krijgen die ook een correctere prijs zullen weergeven voor de echte kost van het milieu. Om onze zware industrie te beschermen moet België en Europa eisen van andere landen zoals China, Amerika, India, enz.. dat zij de CO2 uitstoot op dezelfde snelheid en manier gaan terugdringen.  Hiervoor zal Kopenhagen belangrijk worden en worden er hopelijk duidelijke akkoorden gesloten die de Kyoto richtlijnen versterken en vooral uitbreiden.