Energie-Blog

André Jurres

Het was weer even geleden maar er komt wellicht enige vooruitgang in de ambitie van Vlaanderen om meer greep te krijgen op de toekomst van ons energiebeleid door actief mee te gaan werken aan nieuwe initiatieven.  Meer dan een jaar geleden werd er voor het eerst gesproken over dit initiatief en sindsdien is er nog niet veel gebeurd. Nu heeft men in het Vlaams parlement de volgende stap genomen en afgesproken dat er gewerkt gaat worden aan de uitbouw van een onderbouwde strategie alvorens van start te gaan, dit zou gaan gebeuren in een daarvoor opgerichte commissie die voor of na de zomer van start zal gaan.

Op zich is het goed om eerst te bezinnen want men moet goed weten wat men niet gaat doen met 200 miljoen euro die men zou willen investeren in onze sector. De aankondiging van dit bedrag heeft al een aantal mensen in beweging gezet om hun deel te krijgen maar hiervoor is het veel te vroeg.  Het belang dient in eerste instantie uit te gaan van een voordeel voor de gemeenschap/samenleving als de overheid zich gaat bewegen in een zo gezegde geliberaliseerde markt.  Waar dient of kan men niet op focussen in de strategie van dergelijk bedrijf.

Geen nieuwe leverancier, dit deel van de markt is al geliberaliseerd en is het laatste deel van de schakel van onze energiewaarde keten.(lees heeft geen zin als je geen eigen productie  of ervaring hebt op dit domein).

Geen grootschalige productie, gezien het beperkte budget kan men hier geen projecten in gaan ontwikkelen.

Geen investeringen in netwerk, dit dient te gebeuren door de netwerkbedrijven.

Geen investeringen in duurzame productie, hiervoor zijn al de nodige middelen in de markt. (Uitzondering kan gemaakt worden voor onderdelen die achterblijven in de duurzame energiemix zoals de ontwikkeling van groen gas(lees biomassa die groen gas maakt)). Geen investeringen buiten België, de middelen die er zijn dienen zoveel mogelijk in een beperkt aantal doelen geïnvesteerd te worden om zo het grootste effect te krijgen.

Wat dan wel? Hierover heb ik vroeger al enige zaken geschreven en ik zou graag eerst jullie opmerkingen en ideeën krijgen zodat ik deze kan publiceren op deze blog (anoniem) en hierover mijn commentaar geven (indien gewenst natuurlijk).<span style="font-size: 11pt" lang="NL">Wel ben ik ervan overtuigd dat de overheid als incubator dient te werken en zijn middelen moet maximaliseren in samenwerking met de privésector. Met 200 miljoen euro kun je mits de juiste strategie enkele miljarden toegevoegde waarde creëren maar dat heeft alleen maar zin als je samen aangeeft waar de focus zal leggen.

Laat me even iets weten via beneman@telenet.be of  Andre.jurres@npgenergy.be Alvast bedankt!