Energie-Blog

André Jurres

Deze week had Eandis de buitenwereld uitgenodigd voor een premiá¨re bij te wonen over de installatie van de zogenaamde slimme meters. Er is al veel gesproken en geschreven over de slimme meter als oplossing van vele problemen. Met de slimme meter is het zoals met de liberalisering van de energiemarkt, in de oplossing om tot een slim netwerk te kunnen komen is de slimme meter een onderdeel(en dient men dus naar alle onderdelen te kijken). Terecht wordt gesteld dat de investering in een slimme meter uiteindelijk door de gebruiker(lees klant) zal betaald worden via een verhoging van het netwerktarief. Dit is voor een deel terecht maar dus niet helemaal, de voordelen van op ieder moment te weten wat het verbruik is van iemand en zelfs in staat te zijn om zijn verbruik te sturen(lees elektrische apparaten sturen zodat verbruik stabiel blijft op heel het netwerk en de netbeheerder zo geld kan besparen en de kwaliteit van de werking kan blijven garanderen is positief maar dient dus niet doorverrekend te worden aan de gebruiker. In eerste instantie dient de regelgever mee te bepalen in alle transparantie voor wie welke voordelen zijn voor dat men de kost van deze meters gaat afwentelen op de gebruiker die toch geen keuze heeft. Verder zou de regelgever ook de leveranciers dienen te betrekken bij de introductie van slimme meters want daardoor kan het aanbod aangepast worden en er meer producten op de markt gebracht worden. De besparing voor de leveranciers om zo geen eindafrekening meer te moeten maken geeft ook een aanzienlijke kostenbesparing daar onaangename verrassingen en betalingsproblemen zo voorkomen worden. Ook kan zelfs de klant het recht krijgen dat hij mits een korte opzeg steeds van leverancier kan veranderen door de extra flexibiliteit die men verkrijgt via de behandeling van de gebruikersdata. Dat een klant die kiest voor een open contract misschien iets meer zal moeten betalen is wellicht dan jammer maar het zou het zou de huidige dominantie van de twee standaardleveranciers(lees de historische monopolisten) verder kunnen aantasten daar het voor klanten gemakkelijk wordt om van leverancier te wisselen. Verder zou het nuttig zijn indien onze netwerkbedrijven samen met de Nederlandse netwerkbedrijven kiezen voor een oplossing om zo toch enig schaalvoordeel te bekomen(dit daar onze landen individueel heel marginaal klein blijven om maatwerk te rechtvaardigen wanneer gevraagd). Voor de verduurzaming en opkomst van lokale elektriciteitsproductie is het gebruik van slimme meters ook nodig om de netbeheerder in staat te stellen een volledig overzicht te houden op de beschikbare productie en deze in de lokale netten te houden en/of te gebruiken in aangrenzende gemeenten waar een tekort zou zijn op een bepaald moment. Het is in ieder geval positief dat deze grootschalige test van Eandis van start gaat daar we in Europa al behoorlijk achter lopen op dit gebied en zo een snelle inhaalslag kunnen maken gezien de relatieve schaal van ons netwerk en land. Verder ben ik benieuwd wat de totaal visie is voor het slimme netwerk van de toekomst op dit ogenblik daar deze liefst eerder bestaat dan de implementatie van een deel ervan.