Energie-Blog

André Jurres

Deze week kregen we meer details over de verkoop van SPE aan EDF en duiden de meeste reacties in een richting.  Het hernationaliseren van de Belgische energiemarkt(zeker het productiegedeelte) door de Franse staat verzwakt de nog prille liberalisering.  De nieuwe premier heeft jammer genoeg ook de handdoek wel heel snel in de ring gegooid en zelfs niks extra gevraagd om meer concurrentie te brengen.  De CEO van EDF zelf zegt dat de Franse markt een goed voorbeeld is en dat de concurrentie er volop speelt.  Nu kan ik begrip opbrengen voor het verdedigen van de aankoop van SPE/Luminus door EDF als zijnde strategisch belangrijk maar om dan de Franse markt als voorbeeld te nemen is er ver over.  Men kan gerust stellen dat deze markt de meest gesloten is van heel West-Europa en bij zelfs een mijl afstand gevolgd door Spanje.  Er is welgeteld een nieuwe alternatieve speler in Frankrijk genaamd Poweo en die leeft vandaag nog dankzij de hulp vanuit de Franse overheid.  Zonder deze hulp was deze nieuwkomer allang failliet geweest.  Het feit dat men in Frankrijk nog met de door de overheid geplafonneerde tarieven werkt heeft elke concurrentie tot op vandaag onmogelijk gemaakt.  Nu het zusterbedrijf van EDF zijnde GDF gefusioneerd is met Suez is de markt definitief gesloten.  Voor de Franse overheid is energie trouwens een zeer belangrijk economisch wapen  en van strategisch belang in de verdediging van de belangen van het land.  De Franse regering wilt geen liberalisering en dus komt er geen liberalisering.  Verder heeft de provincie Brabant in Nederland toch besloten om Essent te verkopen en de begrafenis definitief te laten doorgaan.  Neem aan dat net als voor de rest die bij Essent werken of hebben gewerkt dit een zwarte dag is, niets tegen RWE trouwens maar het teloor laten gaan van het grootste energiebedrijf van Nederland is niet iets wat we iedere dag meemaken.  Grappig(en een beetje wrang) is wel dat tegelijkertijd de CEO van Eneco, dhr. Jeroen de Haas, ervan overtuigd is dat een verkoop niet nodig is en dat het bedrijf perfect zelfstandig kan blijven functioneren na de splitsing.  De reden om te verkopen was toch net het verlies van het netwerk?  Zelf geloof ik ook dat deze bedrijven perfect verder kunnen werken vanuit een zelfstandige strategie op voorwaarde dat ze er een hebben en deze uitvoeren.  En hier wringt het spreekwoordelijke schoentje, het management van Essent is nooit voldoende ondersteunt door zijn aandeelhouders in zijn strategie en mogelijke groei.  Er werd steeds gewezen op de risico's en daar zit het echte probleem, in een vrije markt moet je strategie hebben om te groeien en keuzes durven maken. De aandeelhouders van Essent(en andere publieke aandeelhouders van ook andere energiebedrijven) hebben deze vooral tegengewerkt(denk nog even terug aan de mislukte fusie met Nuon). Het is vooralsnog positief dat Eneco en Delta zelfstandig verder blijven groeien zodat de kennis en kunde binnen de Nederlandse markt aanwezig blijft.  Want de overname van bedrijven en/of hele sectoren(zoals bv. In België gebeurd is met Tractebel/Electrabel) is nefast voor de kennis van een land en de richting die zij kan bepalen.