Energie-Blog

André Jurres

Alvorens in te gaan op de noodzaak van hefbomen voor de regel- en wetgevers reageer ik eerst op de vraag van Jeroen die in zijn commentaar vragen stelt bij de in de media vermelde wens van de regering om drie concurrenten in België te krijgen.  En de vermelding van specifiek één Duits bedrijf.

Alvorens in te gaan op de noodzaak van hefbomen voor de regel- en wetgevers reageer ik eerst op de vraag van Jeroen die in zijn commentaar vragen stelt bij de in de media vermelde wens van de regering om drie concurrenten in België te krijgen.  En de vermelding van specifiek één Duits bedrijf.
Het feit dat dit Duits bedrijf genoemd wordt acht ik eerder toevallig en te wijten dat ze een stuk grond hebben gekocht in Beringen(deel van Pax Elektrica) en dus vers op de tong leggen.  Dit bedrijf is verder slechts op zeer bescheiden vlak actief in België met enkele tientallen grote klanten en minder dan 5 medewerkers.  Dit wil niet zeggen dat ze in hun eigen land een absolute mastadont zijn en niet direct een voorloper van liberalisering(in eigen land).
Waarom bedrijven als Essent en Nuon hier niet vernoemd worden heeft wellicht dezelfde reden, deze bedrijven hebben geen gronden gekocht uit het Pax Elektrica maar bouwen wel productie op andere sites.  De laatste vijf jaar hebben deze twee Nederlandse bedrijven enkele honderden miljoenen Euro’s geïnvesteerd in België en bieden zij werk aan een kleine 1000 mensen(rechtstreeks en onrechtstreeks).
Dit werd wellicht uit het oog verloren in het licht van Pax Elektrica deel II waar sprake van zou zijn.  Verder neem ik aan dat in het huidige fusie geweld bepaalde marktpartijen ook rechtstreeks met elkaar praten om te kijken wat ze kunnen uitwisselen(swap’s).
Het uitwisselen van capaciteit is breed in de media vermeldt als vereiste door de verloofden van de Franse fusie.
Op de vraag waarom premier Verhofstadt dit dossier naar zich toe trekt lijkt me eenvoudig, het is gewoon een zeer belangrijk dossier niet alleen in België op dit ogenblik maar ook binnen Europa. 
Het is voldoende gemeld dat de markt op dit ogenblik niet goed werkt, voorzitter van de Commissie Barroso heeft dit onlangs nog op de Europese top gezegd en ook bevestigd dat dit een speerpunt wordt voor Europa.
Energie is zeer belangrijk voor de competitiviteit van Europa en er dient dus een sterke Europese regelgeving te komen die garandeert dat de markten kost plus gaan werken door de concurrentie. 
Vandaag waarschuwde de BASF topman in de Belgische krant de Tijd nog dat we ons in België uit de markt aan het prijzen zijn(loonkost en energie) en hij heeft gelijk.  Voor de grootverbruikers is de prijs van energie bijna het tweevoudige geworden de laatste vier jaar in West-Europa waardoor een extra competitief nadeel wordt ingebouwd naast de relatief sterke Euro.  Het is dan ook te verwachten dat dit soort productiebedrijven nog sneller zullen overgaan tot delokalisatie naar het Verre Oosten waar men wel kost plus denkt(zelfs onder kost werkt).
Dit hoeft echter niet als men kiest voor het gebruiken van hefbomen.  De goedkope energie die wij vandaag in België (kunnen) produceren bestaat vooral uit nucleaire stroom die zoals reeds vaak gemeld in de media is afgeschreven.  De industrie die vroeger hun stroom kregen aan kost plus zien zich nu geconfronteerd met een “vrije marktprijs” die ook andere componenten inhouden zoals gas en olie. 
Een krachtige hefboom die we in België hebben is de raad van mededinging die ervoor kan zorgen dat er voldoende concurrentie komt in een markt die vandaag nog zeer sterk gedomineerd wordt door één partij.  Het niet gebruiken van deze instelling is tot op vandaag een gemiste kans daar zij alleen neutraal en met voldoende onderzoek maatregelen kunnen nemen zonder dat ze onder tijdsdruk staan van derden en/of gebeurtenissen zoals verkiezingen.  In landen zoals Engeland, Scandinavie en Nederland gaan deze instellingen constant te werk om de markt te monitoren en waar nodig in te grijpen.
Hoewel ik geloof in de wens van alle beleidsmakers om de liberalisering nu echt waar te maken zou ik dergelijke hefboom vermelden als optie voor het geval er geen goede afspraken kunnen gemaakt worden met de sector.  Het uitoefenen van voldoende druk zorgt trouwens voor voldoende snelheid bij alle partijen.