Energie-Blog

André Jurres

Het energieverbruik zal dit jaar in de wereld voor het eerst afnemen sinds het einde van de tweede wereldoorlog.  Deze tijdelijke terugval komt vooral en bijna uitsluitend door een verminderde afname van de grootverbruikers.  Deze hebben sinds het laatste kwartaal van vorig jaar bruusk de kraan toegedraaid waardoor de machines stil kwamen te staan.  Nu is deze daling vooral een teken van de huidige economische crisis in de productiesector en dient men het een en ander toch wel wat te relativeren.  Ons energieverbruik is meer dan vertienvoudigd de laatste vijftig jaar en we verbruiken genoeg fossiele brandstoffen voor drie planeten. 
Belangrijker is echter dat we blijven investeren in nieuwe energiebronnen en technologieën daar het globale energieverbruik de komende vijftig jaar nog fors gaat toenemen.  Niet alleen omdat de economie wel weer zal aantrekken als de voorraden uitgeput zijn en het vertrouwen zich herstelt maar simpelweg omdat de bevolking blijft groeien.  Wij zijn op weg naar negen miljard mensen die allemaal willen consumeren uiteindelijk.  Als men daar dan nog de vooruitgang bijnemen van landen als China, Brazilië en India waar de energievraag sterk zal blijven toenemen door de aangroei van luxe goederen.  Zelf was ik enkele weken geleden in Marokko op werkbezoek en kreeg ik toch een voorbeeld van hoe sterk deze landen groeien, het energieverbruik groeit daar met 8% per jaar!  Op korte termijn is de prijsval van de elektriciteitsprijs slecht nieuws voor nieuwe vormen van productie die hun inkomsten zien slinken op een moment dat banken veel moeilijker bedrijfskredieten ter beschikking stellen om nieuwe investeringen te kunnen doen.  Zo krijgt men een sneeuwbaleffect van factoren die onze duurzame doelstellingen in het gedrang zullen brengen.  Zonder extra stimuleringsbeleid op zeer korte termijn zal België zijn duurzaam objectief van 13% groene productie tegen 2020 kunnen opbergen.  Wetende dat het meeste van onze groene stroom productie komt van het bij verbranden van biomassa kan het zelfs zijn dat dit jaar het groene stroom aandeel stagneert of relatief gezien terugvalt. In ieder geval is het gebruiken van biomassa(lees houtstukjes) in oude kolencentrales moeilijk efficiënt te noemen en eigenlijk geen groene stroom. Nieuwe biomassa centrales in combinatie met warmtekrachtkoppeling zijn wel aanvaardbaar daar deze een veel hoger energetisch rendement hebben en vaak ook kleinschalig en decentraal zijn(deel van de de warmte wordt vaak lokaal weer gebruikt). Het is te hopen voor de ontwikkeling van nieuwe schone productie dat de energieprijs snel weer de hoogte ingaat zodat de urgentie weer groter wordt ondanks de negatieve impact op de prijs van een product. Men kan trouwens voor onze grootindustrie zorgen voor relatief goedkope energie via onze afgeschreven nucleaire centrales.