Energie-Blog

André Jurres

In de media werd gisteren en vandaag uitvoerig melding gemaakt dat de Europese Commissie een onderzoek start naar exclusieve afnamecontracten met industriele verbruikers voor lange termijn. 
Enige jaren geleden introduceerde de regelgever bij de opening van de markt een voorwaarde aan de dominante marktpartij(en) dat ze geen lange termijn contracten meer mochten opsluiten.  Blijkbaar hebben ze dit niet lang genoeg doorgezet. De paradox van dit alles is dat de grootverbruikers juist aandringen op lange termijn zekerheid(qua prijs) en dus zelf vragende partij zijn.
De oplossing ligt hier wederom in om verschillende zaken te introduceren en niet één maatregel zoals een paar jaar geleden.  Men dient inderdaad dominante marktpartijen te weerhouden van het afsluiten van lange termijn contracten met grootverbruikers.  Aan de andere kant dient men rekening te houden met de noodzaak van dergelijke contracten voor bedrijven waar de energiekost een belangrijk parameter is.
Hiervoor zou men kunnen toelaten dat nieuwe en/of niet dominante marktpartijen/leveranciers wel lange termijn contracten mogen afsluiten en dus zo sneller in volume kunnen groeien.  De vraag is dan waar kunnen zij hun product gaan halen om aan de behoefte te voldoen van deze grootverbruikers?  
Ook hier zijn reeds oplossingen voor zoals het verplichten door de regelgever/mededingsauthoriteit van het organiseren van VPP’s waar de dominante producenten een aanzienlijk deel van hun productie aan kost + dienen te verkopen, hier zou men minstens in eerste instantie voor 25% van de capaciteit dienen te gaan.  Ook is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de marktwerking, dit wil zeggen wanneer kunnen leverancier en grootverbruiker een contract met elkaar afsluiten, er dient dus een goede aansluiting te zijn tussen het moment dat grootverbruikers vrij komen en het moment waarop capaciteit ter beschikking komt.
Voor bijvoorbeeld gas zou dit ook kunnen door wederom de dominante marktpartijen uit te sluiten van lange termijn contracten met grootverbruikers, in markten zoals België en Frankrijk dient men zelfs nog een stap verder te gaan om de markt open te krijgen en de dominante marktpartijen te verbieden nog contracten af te sluiten met verbruikers tot hun marktaandeel onder de 50% is gedaald.  Ook voor gas kan er capaciteit verkocht worden via veilingsprincipes aan derden onder leiding van neutrale instanties.
Hopelijk zal de volgende regering die onder leiding van formateur Yves Leterme ook over het energievraagstuk zal praten begrijpen dat remedies uit het verleden niet gewerkt hebben en men de moed zal hebben om naar een totaal oplossing te werken.