Energie-Blog

André Jurres

Deze week werd het bevestigd, de federale regulator CREG heeft de prijzen van de intercommunales goedgekeurd met prijsverhogingen tot 15%. Dat de intercommunales proberen om een deel van de prijsverlagingen van de laatste drie jaar te compenseren onder het mom van extra verplichtingen opgelegd door wet-en regelgevers kun je ze niet kwalijk nemen. Het goedkeuren van deze voorgestelde tarieven door de federale regulator des te meer.  De reden hiervoor ligt niet voor de hand, wellicht heeft het maandenlange stoelendansen bij de regulator geen goed gedaan aan de kwaliteit van de beoordelingen voor de nieuwe tarieven.  De reeds extreem goed gevulde kassen van de intercommunales gaan nog meer uitpuilen. Het is geweten dat de verschillende besturen gewoon moeilijkheden hebben om het vele geld weg te sluizen.  Op zo'n moment de tarieven verhogen verdient geen punten. De burger en bedrijven zullen dit gaan zien in hun rekening van 2007 ondanks de lichte prijsverlaging van de hoogspanningstarieven.  Distributietarieven die zoals u weet al de hoogste zijn van Europa!