Energie-Blog

André Jurres

Deze week had ik een aantal interessante gesprekken met energiebedrijven over hun ambities en kijk op de toekomst.  Eén opvallende stelling ging over hoe de electriciteitssector er zou uitzien in 2050.  De algemene lijn in het verhaal ging over een verschuiving van centrale productie naar decentrale productie waardoor het netwerkconcept drastisch zou gaan veranderen.  Deze frisse kijk van dit bedrijf wijst erop dat ook klassieke energiebedrijven niet blind zijn voor verandering en deze kunnen gebruiken in hun voordeel als je tenminste je mensen mee kan krijgen.  Hiervoor hebben ze een interne film gemaakt die zoveel succes heeft dat ze overwegen om deze nog wat te verbeteren zodat ze hun visie naar de buitenwereld kunnen brengen.  Volgens mij zal dit bedrijf hierdoor aan erkenning winnen daar in het land der blinden eenoog koning is.  Het gebrek aan lange termijn visie is schrijnend in een sector die gedreven wordt door de kostprijs van de brandstof.  Een goed voorbeeld hiervan is de comeback van kolen en kernenergie.  Enkele jaren geleden nog verguisd door iedereen en vandaag zijn er dozijnen in aanbouw.  Niet dat ik tegen of voor ben alleen vindt ik dat het maken van investeringsbeslissingen voor lange termijn op basis van de huidige kostprijs van een brandstof gevaarlijk kan zijn, een goed voorbeeld hiervan is de bouw van de vele gascentrales in de Verenigde Staten in de jaren negentig voor extra capaciteit op een moment dat de gasprijs niet hoog was(daar hij gekoppeld is aan de olieprijs)  Nu in 2008 staan vele van die centrales zogoed als in de mottenballen.