Energie-Blog

André Jurres

Blijkbaar is de wisseling van de wacht in de Vlaamse regering niet onopgemerkt voorbijgegaan aan de in het verleden geïntroduceerde taks ter compensatie van het verlies van inkomsten van de Vlaamse gemeenten.
Wellicht herinneren sommigen het zich nog maar in 2003 waren er hevige reacties vanuit het bedrijfsleven op deze taks en vond men ook dat de timing zeer slecht was daar op dat ogenblik de markt open ging voor consumenten. Leuke boodschap was dat, beste burger de markt is morgen open en het eerste wat we doen is de prijs verhogen met een taks.
Vooral de reden hiervoor was op z’n minst twijfelachtig, de gemeenten klagen nu al enkele jaren steen en been dat hun inkomsten gedaald zijn door de liberalisering.
Een volgens mij foute conclusie daar de winsten van netwerkbeheerders in vele landen nog steeds vet te noemen is. Dat de netwerkbeheerders slecht onderhandeld hebben met de voormalige monopolist voor de liberalisering lijkt me meer waarschijnlijk. 
Vorige week nog kwam de Nederlandse regulator DTE met de opvallende mededeling dat de netbeheerders de laatste jaren onbehoorlijke winsten hadden gemaakt en zodoende de komende jaren een forse daling van de netwerkprijs kunnen verwachten. Dit bewijst volgens mij dat ook in België regelgevers gesteund door de bevoegde ministers dergelijke onderzoeken dienen te plegen.