Energie-Blog

André Jurres

Enigszins verrassend is de aktie van Testaankoop om alle leveranciers(degene die aktief zijn in het consumentensegment) voor de rechter te willen dagen.  Of ze dit effectief gaan doen weet ik niet maar volgens mij schieten ze met hun kruit op de verkeerde.  De leveranciers zijn verplicht alle taksen op hun factuur te vermelden en krijgen deze input van de wet- en/of regelgevers.  De onduidelijkheid die er vandaag heerst over het al dan niet terecht aanrekenen van de Eliataks is niet te wijten aan de leveranciers maar aan de wet- en regelgevers.  Enkele weken geleden deed ik het voorstel om de facturatie te scheiden en de commercïele leveranciers alleen nog het energie gedeelte te laten factureren en de rest door de netbeheerders te laten factureren.  Volgens mij had deze aktie voorkomen kunnen worden door beter met elkaar te communiceren en de juiste schuldige te vinden.   De Eliataks is altijd al een draak van een taks geweest want het doel waarvoor zij was ontstaan was niet relevant, met name het zogenaamde verlies compenseren voor de gemeentes bij de liberalisering.