Energie-Blog

André Jurres

Vaak schrijf ik niet over het bedrijf waar ik mee mijn schouders mag onderzetten, maar deze week was toch wel weer een mijlpaal in onze ontwikkeling. Het is geen toeval dat nu de eerste resultaten tastbaar worden, gezien we begin vorig jaar beslisten om ook in Nederland projecten te gaan ontwikkelen.

Het eerste project is een 15 MW grote biomassa-installatie in het noorden van Nederland waar de vergunning een dezer dagen wordt voor ingediend en waar we mede dankzij goede lokale partners een vliegende start hebben in het ontwikkelingstraject. Het tweede project is een windmolenpark in midden Nederland waar wij ook dankzij een Nederlandse partner toegang hebben gekregen tot een project dat al enige jaren in ontwikkeling is.

Onze lokale partners voor de 15 MW biogasinstallatie zijn trouwens al een paar jaar bezig met de ontwikkeling van dit project, maar gezien de schaalgrootte hebben ze ons gecontacteerd/gekozen als energiepartner in dit verhaal. De installatie zal voor een groot deel werken op mest. De hoeveelheid wordt hier geschat op een 300.000 ton (jaarlijks) wat op zich al een indicatie geeft van de schaalgrootte en uitdaging.

Anders dan in Vlaanderen/Wallonië wordt hier met het geproduceerde gas geen elektriciteit gemaakt, maar groen gas of toch een mix van beide. Het achterblijven van projecten in Vlaanderen voor groen gas zorgt voor een beperking van de groei van potentiële installaties gezien de kostprijs zo wordt opgedreven en de opties worden beperkt. Nu is een mix van beide (lees zowel groene stroom als groen gas) wellicht in de toekomst voor vele installaties een goede optie daar beide nodig zijn om optimaal duurzaam om te gaan met lokale biogasproductie. Het voordeel van bijvoorbeeld groene stroom maken met groen gas is dat je toch warmte maakt (van de gasmotoren) en zo het digestaat ermee kan drogen of de warmte kan benutten in industriële processen of als stadsverwarming.

De ontwikkeling van groen gas als product in Vlaanderen en Wallonië is ook nodig om op termijn de tankstations voor CNG (ook al zijn er nog maar enkele in België dient men ook CNG te zien naast elektrisch of op waterstof rijden) te verduurzamen. Na opstart van onze eerste biogasinstallatie in Tongeren ergens midden dit jaar zullen we ook bekijken wat we nog kunnen gaan doen met het lokaal geproduceerde groen gas (waar we in eerste instantie groene stroom mee maken) in de verdere uitbouw van de installatie. Naast de mogelijkheid om in de toekomst groen gas rechtstreeks te gaan injecteren in het Fluxsys netwerk (wanneer dit aantrekkelijk genoeg wordt en de regelgeving uitnodigend genoeg is) kan groen gas dus ook voor de transportsector gebruikt worden en kan men in de toekomst wellicht ook groen gas tanken bij grote biogasinstallaties (die bijvoorbeeld gevestigd zijn in industrieparken en dicht bij de afrit van een snelweg, trouwens zoals het geval is in Tongeren).

Dat we ook gelijktijdig een biogasinstallatie aan het ontwikkelen zijn in Noord-Limburg (Belgisch) met een lokale partner bewijst dat NPG steeds meer erkend wordt als energiepartner voor lokale ondernemers die hun eigen duurzame energieproductie willen opwekken (deze installatie zal op basis van verschillende brandstoffen werken (ook minstens een derde mest).

Dat het jaren kost in onze sector om productie te ontwikkelen is voor niemand een verrassing, maar er blijft toch nog veel ruimte voor verbetering om investeringen te stimuleren en vooral de ontwikkelingstijd voor bedrijven te verkorten. Gezien onze economie zeker zuurstof (lees groei) kan gebruiken is actie gewenst en dan zeker waar nog een grote potentiële groei inzit enerzijds en anderzijds onze energiehuishouding duurzamer maakt.