Energie-Blog

André Jurres

Buiten een slordige 15 miljard € per jaar die het gas uit hoofdzakelijk Slochteren oplevert ziet de toekomst er voor Nederland als mogelijk hubland ook niet slecht uit.  Dat ze in Nederland nog voor ongeveer 20 jaar(lees minimaal 300 miljard €) gas hebben belet niet dat ze zich aan het voorbereiden zijn aan een leven na gas(bel).  Getuige hier enige visie van een land dat begrijpt dat hier een kans ligt daar er een geweldige kennis en infrastructuur aanwezig is.  Zelfs vandaag al kopen ze belangen in bijvoorbeeld Duitsland om deze toekomstige belangen te kunnen waarmaken.  Net zoals België heeft Nederland een goede ligging in West-Europa van waaruit gas kan geëxporteerd worden naar omringende landen.  Dat deze landen niet van de minste zijn weten we wel, Engeland, Duitsland, Frankrijk en de Nordic landen verbruiken veel en steeds meer gas.  De voorsprong die we in België nog hebben als doorvoerland naar bijvoorbeeld Engeland toe wordt echt bedreigd door de acties van de Nederlandse regering en de bedrijven die gasbelangen hebben.  Zelfs vandaag al is de minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven op promotoer in landen zoals Qatar en Saudi-Arabië om de toekomst van Nederland als hubland veilig te stellen.  Volgens mij loopt België hier een echt risico om voorbij gestoken te worden als belangrijk gas(opslag en doorvoer)land daar ik hier dit soort initiatieven gewoon niet zie.  Het ontbreken van een dergelijke visie die weliswaar vanuit een overheid wordt opgestart is dodelijk en de uitslag is op voorhand bekend, Nederland 1 België 0.