Energie-Blog

André Jurres

Deze week heeft NPG energy weer een mijlpaal gezet in zijn ontwikkeling door zijn eerste overeenkomst te tekenen voor de ontwikkeling van een grote biogas centrale in het noorden van Nederland (+10MW). De beslissing van eind vorig jaar om ons werkgebied uit te breiden naar Nederland heeft dus nu een eerste tastbaar resultaat met zich meegebracht.  NPG heeft via diverse daarvoor opgerichte werkvennootschappen dit jaar voor meer dan 60 miljoen euro aan projecten gefinancierd (samen met diverse mede-investeerders uit de bank-, energie- en privat equity wereld).

Ondanks het uitontwikkelen van de eerste schijf van ontwikkelingsprojecten heeft NPG al een groot aantal nieuwe projecten in ontwikkeling in België en hopen wij spoedig ook in Nederland van start te gaan met de uitontwikkeling van een aantal windmolenparken en dit wederom samen met lokale partners. Het eerst volgende project waar de spade voor in de grond gaat in 2012 (tweede helft) is een biogasinstallatie in Vlaanderen van dezelfde grootorde als degene die nu in aanbouw is in Tongeren (2.5-2.8 MW).  Dat NPG binnenkort voor bijna 70 MW wind en 20 MW biogas in ontwikkeling heeft, betekent dat de potentiële groei voor de komende jaren gegarandeerd is en dat we samen met onze lokale partners en investeerders de komende twee tot drie jaar op volle kracht zullen moeten draaien.

Afgelopen maandagavond was ik op uitnodiging van de stad Antwerpen op een goed georganiseerde avond over duurzame energie. De andere sprekers waren van Electrabel, Electrawinds en de Creg (federale regulator).  De nadruk lag vooral op het beantwoorden van stellingen die via een kort filmpje geïntroduceerd werden. Eén van de belangrijke ontwikkelingsprojecten voor de komende 20 jaar is het bedrijventerrein Blue Gate (oude petroleum zuid) dat na een grondige schoonmaakbeurt een duurzaam karakter zal krijgen.  Het produceren van groene energie is een van de speerpunten en hier ging de avond dan ook over. De opkomst was groot voor een dergelijke avond en de receptie erna was minstens zo interessant. 

Nu ligt de nadruk van duurzaam niet alleen op groene energie, maar ook op een efficiënt energieverbruik. Het vinden van nieuwe bedrijven of activiteiten voor dit grote industrieterrein wordt zeker een uitdaging daar de aard van het bedrijf dus zal bepalen of zij plaats kunnen nemen op dit bedrijventerrein. Gezien de enorme verkeersproblematiek rond Antwerpen is het dan ook goed nieuws dat er naast een bedrijventerrein ook een woningzone wordt ontwikkeld zodat in theorie mensen dichter bij hun werk kunnen gaan wonen. Ook hier zal men moeten kijken of men bedrijven kan aantrekken met bijvoorbeeld een internationale activiteit die hun personeel ook woningen kunnen aanbieden tijdens hun verblijf en hun werk in Antwerpen.

De tijd van industrieparken langs snelwegen lijkt stilaan voorbij (toch de nieuwe ontwikkeling ervan) en men dient opnieuw woon en werk met elkaar te gaan verzoenen zodat we niet met z'n alleen om half negen 's morgens van bijvoorbeeld Antwerpen naar Brussel rijden om een werk te gaan doen wat je ook perfect in je thuisgebied kan doen.  Dat transport de grootste vervuiler blijkt te zijn behoeft geen verrassing (vooral ook naar de toekomst toe globaal gezien) maar tegelijkertijd kunnen hier ook enorme efficiëntie verbeteringen gehaald worden.

De komende twintig jaar zal de nadruk vooral moeten liggen op een efficiënter (lees minder) energieverbruik (zal zowat voor de helft van de verbetering moeten instaan). De inzet van duurzame energie is slechts goed voor 25% van de efficiëntie verbetering. De explosie van de energiebehoeften van China en India de komende vijfentwintig jaar (drie tot het vijfvoudige van wat het nu is) blijft echter een groot vraagteken zetten bij al onze pogingen om minder te gaan verbruiken. Door het opleggen van (terecht) strengere normen in onze Westerse wereld om zo tot een forse reductie te komen van onze uitstoot van broeikasgassen, moeten wij niet vergeten dat ook buiten Europa dergelijke spelregels dienen gehanteerd te worden. Daar je dergelijke grote landen als India en China niet kan verplichten om mee te werken aan een schonere economie, moet men toch gaan overwegen om andere wegen te vinden om iedereen te motiveren om dezelfde reductieregels te respecteren.