Energie-Blog

André Jurres

Zelfs tijdens deze vakantieperiode wordt er over energie gesproken, in de Humo van deze week viel Dhr. Van de Lanotte Dhr. Van Quickenborne aan omdat deze niks deed tegen de prijsstijgingen van het afgelopen jaar.  Hij zei dat sinds 2007 de energieprijs met zowat 30% was gestegen.  Ik ga ervan uit dat de percentages wel kloppen en een van de onderliggende oorzaken is gewoon het gebrek aan concurrentie op zowat alle vlakken.
Wat niet gezegd wordt is dat de stijging van de elektriciteitsprijs tussen bijvoorbeeld 2002 en 2006 verdubbeld is tijdens de paarse regeringen. De huidige(of nieuwe) regering heeft inderdaad nog niks gedaan aan het stimuleren van een betere marktwerking. De oplossing ligt niet bij de politiek maar bij een sterke regelgever die zich gesteund voelt door de beleidsmakers. Het vergt mensen met veel kennis om de markt beter te laten werken.
Deze week kwam Suez/GDF ook met goed nieuws naar hun klanten, de gasprijs gaat behoorlijk zakken en dit natuurlijk door de fenomenale daling van de olieprijs. Of deze communicatie niet meer is dan een stunt valt nog af te wachten als men de reactie ziet van de andere leveranciers. Door de huidige koude golf moeten we sowieso opletten dat we bij de eindafrekening niet extra moeten gaan betalen(bij koude winters kan de gasfactuur gemakkelijk tientallen percenten duurder uitvallen).
Verder heeft Eandis ook een stijging van het distributietarief aangekondigd van 15%(voor het gasnet). Een enorme prijsstijging die hopelijk door de Creg kan doorgelicht worden alvorens deze goedgekeurd wordt.