Energie-Blog

André Jurres

Het nieuws over de interesse voor Distrigas komt dagelijks terug in de media. Veel belang moet je er niet aan hechten maar de oproep van een aantal gemeenten dat SPE de enige juiste overnamekandidaat zou zijn valt wel op. Dat het eigen belang(een aantal gemeenten zijn aandeelhouder in SPE/Luminus)hier voorop staat is te begrijpen alleen is het te hopen dat hun wens niet uitkomt. Gezien de historische dominante rol van SPE/Luminus naast Suez in België zou de overname van Distrigas door SPE betekenen dat het status quo behouden blijft. De positie van de nieuwkomers zou hierdoor nog meer onder druk komen te staan daar tot op vandaag de twee standaardleveranciers Luminus en Electrabel Customer Solutions nog steeds een marktaandeel hebben van bijna 90%. In volume zelfs nog iets meer. De nieuwkomers die jaar na jaar de verliezen blijven opstapelen zouden hierdoor volledig aan hun lot overgeleverd blijven. De politiek speelt hier een dubbele rol, enerzijds zijn sommigen van hun direct verbonden aan SPE en anderzijds moeten zij zorgen voor het belang van de burger. Voldoende concurrentie staat bij sommige politici ook op de agenda.

Ook het toekomstige zusterbedrijf van Suez EDF zei vandaag weer dat zij interesse hebben in Distrigas, logisch als men alles in dezelfde familie wilt houden. De Franse president zal vanuit hetEllysee onze energiehuishouding wel blijven bepalen.

Zowel de regering met zijn gouden aandeel in Distrigas als de CREG moeten hun volledige kennis en macht laten gelden om ervoor te zorgen dat gekozen wordt voor de beste partij die ervoor zorgt dat er meer concurrentie komt.

In verband met de rol van de regulator Creg zeiDhr. Tommelein vandaag(van de Open VLD) dat de bevoegdheden en slagkracht van de federale regulator de CREG dringend moeten versterkt worden. Een enigszins grappige vaststelling daar het dezelfde partij(leiding) is geweest die de CREG de laatste twee jaar zogoed als vleugellam heeft gemaakt. Herinner maar de achterdeur afspraken met de dominante marktpartij genaamd Pax Electrica I en II, dat deze zogoed als waardeloos zijn gebleken staat nu wel vast. De prijzen voor energie zijn op sommige onderdelen zonder reden met tientallen percenten omhoog geschoten. In ieder geval blijft het “meedenken” van de politiek noodzakelijk om tot een betere marktwerking te kunnen komen en met als doel uiteindelijk de beste energieprijs voor de klant en een leveringszekerheid.