Energie-Blog

André Jurres

Regering en Engie bereiken een princiepsakkoord voor de verlenging van Doel 4 en Tihange 3

Dat de regering zich op de borst klopt nu er enige witte rook uit de schoorsteen is gekomen is begrijpelijk. De vraag die zich echter opdringt is: Wat is er nu onderhandeld? Wat krijgt de nv België en wat heeft Engie binnengehaald?

 

Na de communicatie door de premier blijven vele vragen nog onbeantwoord, omdat het finale akkoord pas ergens in maart te verwachten valt. Dat deze regering besloten heeft om na de beslissing over de uiterste sluitingstermijn toch te onderhandelen over het langer open houden van twee kerncentrales betekent in de praktijk dat de onderhandelingen zeker…

Lees verder

Onderhandelingen in België over mogelijke verlenging van 2 kerncentrales op het scherp van de snede.

Dat de huidige buitenlandse eigenaar van de kerncentrales in België enige ervaring heeft met het onderhandelen met de diverse regeringen is een open deur intrappen.

 

Degenen die zich nog de vele Pax Elektrica deel 1.2.3 enz. akkoorden herinneren tussen de Belgische overheid en Electrabel, die naderhand overigens vooral uitblonken door een gebrek aan inhoud, is waarschijnlijk gewaarschuwd.

 

De sterren voor deze onderhandelingen staan er mogelijks nog slechter voor, want voor de eigenaar van deze centrales is iedere verlenging meegenomen maar niet noodzakelijk. …

Lees verder

VS tegen EU 2-0 en Frankrijk en België verdubbelen grenscapaciteit

Dat het Europees overlegmodel wat stroperig is zal voor niemand nog een verrassing zijn maar de snelheid waarmee de Verenigde Staten Europa inhaalt op het vlak van investeringen op het vlak van duurzaamheid wekt toch nog verbazing.

 

Het lijkt net of de Europese Commissie en bij uitbreiding de lidstaten aan het kijken zijn naar een film in slow motion als het erop aankomt om onze economie te verduurzamen.  De recente implementatie van de Amerikaanse stimuli om zijn energiehuishouding te verduurzamen is ronduit indrukwekkend te noemen en ook de vrijgemaakte budgetten steken schril…

Lees verder

COP27 maat voor niets, in schaduw van G20, dringend nood aan ander formaat!

Dat de klimaatconferentie in Egypte overschaduwt wordt door een G20 top die op hetzelfde moment in Indonesië plaats vond is een teken aan de wand dat het belang van klimaatbeleid niet overschat moet worden.  Toch zeker niet vanuit politiek oogpunt waar de ogen van de media eerder gericht waren op de reactie van de G20 op een verdwaalde raket die ongelukkig in Polen is neergekomen.

 

De speciale militaire actie van Rusland zorgt nu eenmaal voor spectaculaire beelden van verwoeste gebouwen en menselijke drama’s.  De overstromingen in Australië die op dit ogenblik plaatsvinden zijn…

Lees verder

Scherpe daling van dagprijs gas zorgt voor onterechte ontspanning bij sommigen, nu dienen we te gaan voor een systeem verandering in ons verbruik en gedrag.

Dat Europa zich snel heeft aangepast aan het wegvallen van zijn voornaamste gasleverancier mag op zich al een overwinning genoemd worden.  Voor sommige landen blijft de toestand echter zorgwekkend gezien zij in grote mate afhankelijk zijn geworden van de Russische beer.  De relatief milde herfst wiegt ons in slaap voor wat nog gaat komen en vooral voor wat nog dient te gebeuren.

 

Zorgwekkender zijn de indicaties dat Europa met een competitief nadeel lijkt te zitten de komende jaren qua energievoorziening ten opzichte van de voornaamste concurrenten buiten Europa.  Landen als…

Lees verder

Belgische overheid gaat van hervorming energiemarkt naar platte belasting

In het weekend van 8 en 9 oktober boog de Belgische federale regering zich over haar begroting, dat het tekort steeds meer rood kleurt is op dit ogenblik geen verrassing want men probeert om de burger te ondersteunen in haar strijd met de steeds stijgende energiefactuur.

 

Heel wat landen proberen dit te doen en men overtreft elkaar met grote sommen geld, de Duitsers smijten er maar liefst 200 miljard Euro tegenaan, allemaal geld dat hoofdzakelijk dient om de betaalbaarheid van hoofdzakelijk fossiele brandstoffen toch maar betaalbaar te houden.

 

Dat we met een…

Lees verder

Steunmaatregelen diverse overheden in Europa komen in een stroomversnelling.

Sommige tradities zijn een gegeven en zo wordt op Prinsjesdag in Nederland de begroting en beleid voor het jaar erop gepresenteerd.  Dat de huidige energiecrisis centraal stond in de voorstelling van deze begroting is op zich geen verrassing te noemen maar geen automatisme.

 

Als men dit zes maanden geleden aan de politieke verantwoordelijken had gezegd dan hadden ze daar zeker een andere mening gehad over het belang van energie in het beleid.  Dat onze sector nu centraal staat voor wellicht de verkeerde reden, de oorlog in plaats van het klimaat, doet niets af aan de hoogdringendheid…

Lees verder

Europese stroom en gasbeurzen zijn het noorden kwijt, gevolgd onze beleidsmakers.

Het minste wat je kan zeggen is dat de huidige groothandelsprijzen voor gas en elektriciteit hun kompas tijdelijk kwijt zijn.  De meter draait wild rond en ieder gerucht is genoeg voor 10.% meer of minder.

 

Het zelfregulerende karakter van een vrije markt mag dan meestal goed werken, op dit ogenblik gaat het van kwaad tot erger.  De strohalm dat de gasvoorraden sneller gevuld worden was alleen al goed voor een daling van de gasprijs op één dag van 30.%.  Wat gas betreft is het een feit dat de vraag tijdelijk naar beneden moet gebracht worden gezien onze grootste leverancier…

Lees verder

Tijd voor politieke daadkracht

Dat het van kwaad naar erger zal gaan de komende maanden is voor velen een zekerheid gezien klanten hun contract dienen te vernieuwen en geconfronteerd gaan worden met gigantische prijsstijgingen. Dat dit laatste eigenlijk geen feitelijke basis heeft maar eerder een tijdelijk fenomeen betreft blijft daarbij naar mijn smaak onderbelicht.

 

Te beginnen met de gasprijs; de stijging met factor acht tot tien op een jaar tijd is natuurlijk niet te wijten aan  het aardgas dat nu ineens op zou zijn, nee hoor, de marktprijzen op de groothandelsbeurzen reageren vooral op mogelijke tekorten…

Lees verder

Energiecrisis loert altijd om de hoek, kunst en vlieg werk als oplossing?

Dat de prijzen aan de pomp of onze gas- en elektriciteitsfactuur ons allen bezighouden is al enkele maanden een feit, maar nu schakelen de diverse overheden een tandje bij of is het eerder paniekvoetbal?

 

De ene dag lezen we geruststellende berichten dat de Lage Landen weinig te vrezen hebben van het dichtdraaien van de gaskraan door de Russische tsaar en de dag erop waarschuwen de regeringen voor een mogelijk energietekort komende winter.

 

Wat is het nu?

 

Het dicht draaien van de gaskraan zorgt ervoor dat de klimaatcrisis ineens verdwenen is,…

Lees verder
 • Waterstoftijdperk

  In 2020 richtte André VoltH2 op. Groene waterstof wordt een van de manieren om industrie en vrachtvervoer te verduurzamen. Met deze onderneming wil hij pionieren op het vlak van groene waterstof. Doel is ....


  Lees meer
 • NPG energy

  Reeds in 2007 startte André samen Jacques de voorbereiding voor de ontwikkeling van een bedrijf dat lokale ontwikkelaars ging helpen in het verwezelijken van hun duurzame energieprojecten in de Benelux ...


  Lees meer
 • André invest

  Naast mijn operationele activiteiten maak ik graag tijd voor studies die ik aan diverse overheden en bedrijven ter beschikking stel om zo meer inzicht of ideeen te geven in onze markten ....


  Lees meer
 • NPG energy

  Reeds in 2007 startte André samen Jacques de voorbereiding voor de ontwikkeling van een bedrijf dat lokale ontwikkelaars ging helpen in het verwezelijken van hun duurzame energieprojecten in de Benelux ...


  Lees meer
 • Energy age

  In 2001/002 vroeg een zakenvriend in Maastricht mij om hem en zijn directie bij te staan om een strategie te bepalen hoe om te gaan met de liberalisering in de energiemarkt. André richtte daardoor eind 2001 WattP ...


  Lees meer
 • De Telecom age

  Periode 1991-2002
  In aanloop naar het jaar 1998 werkte André voornamelijk voor TeliaSonera en Proximus in hoofdzakelijk Frankrijk, Nederland en Rusland waar nieuwe mobiele en ...


  Lees meer

The way to get started is to quit talking and begin doing