Energie-Blog

André Jurres

De laatste dagen is het duidelijk geworden dat het rapport dat minister Magnette had gevraagd aan een raad van wetenschappers duidelijk gaat in de richting van een mogelijke verlenging van de nucleaire centrales in België.  Jammer is wel dat de hefboom die de overheid heeft in deze zaak voor een deel dreigt verloren te gaan omdat men nu reeds in de media roept dat de centrales nodig zijn om de bevoorrading van het land te verzekeren.  Op zich kan dit juist zijn maar het is niet bijster slim om dit te gaan verkondigen voor er een akkoord is bereikt met de eigenaars van deze centrales.  Ook is het standpunt van de bevoegde minister enigszins dubbelzinnig door alleen een uitspraak te doen over de centrales die in 2015 worden gesloten(de oudste) en niet degene die later sluiten.  Het is duidelijk dat minister Magnette met zijn standpunt de regering niet achter zich heeft en dat hij zijn huiswerk opnieuw zal moeten maken.  Hopelijk beseft hij en de regering dat men naar een structurele wijziging van de marktwerking dient te gaan.  Hoewel het principe van de zogenaamde single buyer bekend is(wilt zeggen dat de overheid alle energie van de producenten koopt en vervolgens als groothandelaar deze voort verkoopt aan alle leveranciers) krijgt dit ook reeds kritiek door de vergelijking met bijvoorbeeld Frankrijk te maken.  Het argument zou zijn dat men in een geliberaliseerde/vrije markt niet kan terugkeren naar een gereguleerde situatie.  Hier ben ik het niet mee eens daar we in Europa verre van een vrije markt kennen en de liberalisering grotendeels dode letter is gebleken.  Hoewel het principe van single buyer zeker geen eindoplossing is moet men iets doen om een monopolie te doorbreken.  Ondanks mijn vele contacten en het aandragen van concrete uitvoerbare ideeën heeft de regering schrik om zijn handen vuil te maken aan een echte liberalisering(in stappen).  Het eventueel opleggen van heffing kent vele gevaren maar het laat vooral na in te grijpen.  Ondanks de projecten die wij zelf ook in duurzame energie ontwikkelen in samenwerking met Delta energy de komende jaren zal dit niet volstaan om de concurrentie echt op gang te brengen.  Gezien het zeer beperkte succes van de afgelopen regeringen met de dominante marktpartij zouden ze dit moeten overlaten aan een neutrale partij die kennis van zaken heeft.  Wat mij ook opviel is dat de Creg zou kunnen ingrijpen wanneer nodig volgens minister Magnette wat op zich goed nieuws is.  Dit is tot nu toe zo goed als niet gebeurd.  De regering zal toch duidelijk moeten maken dat een verlenging alleen zin heeft als zowel de marktwerking, nieuwe investeringen(in o.a. duurzaam) en de begroting er beter van worden.  Men zou kunnen stellen dat als de eigenaar van de kerncentrales niet wil meewerken de centrales sluiten zoals gepland en men zou overwegen om nieuwe centrales te bouwen door nieuwe marktpartijen.  Gezien het gros van de centrales toch pas sluit binnen 13 tot 15 jaar heeft men hier tijd genoeg voor.  Wellicht is een combinatie van beide nog de beste oplossing.