Energie-Blog

André Jurres

Wat komt in 2009?

Terugblikken op het voorbije jaar is zeker nuttig om te zien wat de toekomst ons zou kunnen brengen.  Het woord zou is belangrijk daar niemand de toekomst kan voorspellen.  De onheilsberichten die ons dezer dagen bereiken over 2009 zijn enigszins hilarisch als tragisch.  De grafieken die ons haarfijn voorspellen wat de olieprijs gaat doen zijn gebaseerd op de beste inschattingen die we kunnen doen en gaan uit van een olieprijs die terug stijgt naar 80 dollar.  Zelf heb ik een iets andere mening daar het nog maar enkele maanden geleden is dat de olieprijs bijna naar 150 dollar ging.  Dat hij…

Lees verder

Pax Elektrica II

Deze week kwam het nieuws dat Suez een swap overeenkomst voor productie heeft bereikt met Eon.  De timing van deze memorandum(definitieve overeenkomst wordt verwacht tegen midden volgend jaar) is wellicht toeval maar toch
Minister van Quickenborne heeft net gesproken over een mogelijke heffing van 750 miljoen Euro daar GDF/Suez te dominant blijft.  Dat de dominantie van een partij met 8 percent afneemt qua productie is zeker positief te noemen en is een stapje in de goede richting.  Het verandert echter niks aan de dominantie van GDF/Suez, je hoeft echt niet 100% van een markt te bezitten…

Lees verder

Het groene goud

Zowel op tv als in de kranten wordt er veel gesproken over de mogelijkheden van zonne-energie als voorziening voor onze elektriciteitsbehoeften.  In Panorama sprak een Duits parlementslid dat het best mogelijk is om al onze energiebehoeften uit zonne-energie te halen en dat energiebedrijven het best geen nieuwe grootschalige centrales bouwen.  Het programma van Panorama leek mij enigszins gedateerd daar Duitsland onlangs de (geld)kraan voor zonne-energie gedeeltelijk heeft dichtgedraaid, hetzelfde geldt trouwens voor Spanje.  Hoe komt dit?  Het relatieve succes van nieuwe installaties in beide…

Lees verder

Daalt of stijgt de prijs voor energie?

Deze week klinken er positieve berichten over een mogelijke daling van de energieprijs of toch een deel ervan, nl. de elektriciteitsprijs of toch het commodity gedeelte.  De netwerkbeheerder Eandis haastte zich snel door te zeggen dat hun distributietarieven ook met een twee percent zouden gaan zakken.  Over de zuivere intercommunales wordt niet gesproken, gaan deze dan stijgen?  De daling van de energieprijs is trouwens nog geen zekerheid daar er in het verleden tussen de praktijk en de aankondiging wel eens verschillen waren.  Wat vooral opvalt, is dat men tegelijkertijd zegt dat in de Benelux…

Lees verder

Back to the future

In het kader van de studie 'back to the future' had ik deze week weer enkele gesprekken. Eén daarvan was met een Europees energiebedrijf dat zelf ook ambities heeft om in België productie te bouwen.  Zij gaan in ieder geval voortvarend te start daar ze al aan zaken denken zoals vergunningen en dergelijke op een moment dat de regering nog moet beslissen hoe de toekomstige fuelmix(lees welke soorten elektriciteitsproductie willen wij in België en hoeveel van wat) er gaat uit zien.  De raad van wijzen die vorige week door minister Magnette is aangekondigd gaat zich hier de komende 7 tot 10 maanden…

Lees verder

Netbedrijven zien hun kans

Eind deze week werd duidelijk dat na de drastische stijging van de nettarieven(in België) dit jaar met meer dan 20% we ons volgend jaar nog aan een extra stijging van 15% kunnen verwachten.  Dat de CREG grotendeels vleugellam is gemaakt door de diverse regeringen en door de rechthebbende macht ligt eigenlijk aan de oorzaak van deze stijgingen.  Maar wat is de oorsprong?  Men vergeet al te snel dat de kostenstructuur van de netbedrijven juist de oorzaak zijn van onze te hoge nettarieven.  Een aantal jaren geleden is men akkoord gegaan met de kostenstructuur van deze bedrijven vanuit de verschillende…

Lees verder

Dutch Power

Deze week was ik op uitnodiging van de Nederlandse netwerkbedrijven spreker op hun congres in Apeldoorn.  Dat deze sector andere vraagstukken heeft dan het deel dat geliberaliseerd is lijkt logisch.  Het woord dat je hier meer hoort is de noodzaak voor innovatie.  Er werd natuurlijk gesproken over buzz woorden zoals smart grid maar ook over de richting waar deze sector naar toe moet.  Wat mij ook opviel was de besluiteloosheid, de sector heeft behoefte aan sturing vanuit de overheid daar alles met deze wordt doorgerekend.  Er was ook iemand van de overheid die begon met zeggen dat hij in eigen…

Lees verder

C-Power in problemen?

Deze week hebben we allemaal kunnen horen/zien dat het eerste offshore windmolenmark financiële problemen heeft om verder te kunnen groeien.  De kostprijs voor de eerste zes molens was meer dan 150 miljoen Euro en voor de overige dertig is er nog iets meer dan 500 miljoen Euro nodig.  De maatschappelijke kost voor deze prestigieuze projecten mag er zijn.  De subsidiestromen zijn noodzakelijk om dit te kunnen uitvoeren maar ik denk dat het wijs zou zijn om dit te zien als een project in ontwikkeling(R&D) alvorens we nog meer van deze parken gaan bouwen.  Anders dan wat de projectmanager van dit…

Lees verder

Back to the future : deel 3

Ook deze week heb ik met een aantal collega's uit de industrie en politiek gesproken over de bevindingen van de studie die door BDO en Lydian op mijn verzoek werd uitgevoerd.  Wat terug blijft komen is het besef dat er noodzaak is voor een masterplan die antwoorden kan bieden voor de noodzakelijke investeringen in nieuwe productie.  Jammer genoeg is onze energiebehoefte niet gelijk aan de wens om het klimaat te ontlasten.  De komende 20 tot 40 jaar zullen de globale energiebehoeften nog met 30 tot 50% stijgen en zal men fossiele brandstoffen blijven gebruiken(tot ze op zijn).  Dit heeft ook…

Lees verder

Back to the future : deel 2

In mijn gesprekken met collega's en beleidsmakers uit onze industrie deze week bleek de titel van onze recente studie blijkbaar in de smaak te vallen.  Zowel in Nederland als in België spreken mensen van de goede oude tijd waarin alle productie was ondergebracht in een productiebedrijf.  De energie werd zo verdeeld aan de verschillende nutsbedrijven en men streefde naar een optimaal productiepark.  Niet toevallig waren België en in mindere mate Nederland toen ook exportlanden en stonden ze dus sterk in hun onafhankelijkheid van derden(lees buitenland).
Nu maak ik hier geen pleidooi voor…

Lees verder
 • Waterstoftijdperk

  In 2020 richtte André VoltH2 op. Groene waterstof wordt een van de manieren om industrie en vrachtvervoer te verduurzamen. Met deze onderneming wil hij pionieren op het vlak van groene waterstof. Doel is ....


  Lees meer
 • NPG energy

  Reeds in 2007 startte André samen Jacques de voorbereiding voor de ontwikkeling van een bedrijf dat lokale ontwikkelaars ging helpen in het verwezelijken van hun duurzame energieprojecten in de Benelux ...


  Lees meer
 • André invest

  Naast mijn operationele activiteiten maak ik graag tijd voor studies die ik aan diverse overheden en bedrijven ter beschikking stel om zo meer inzicht of ideeen te geven in onze markten ....


  Lees meer
 • NPG energy

  Reeds in 2007 startte André samen Jacques de voorbereiding voor de ontwikkeling van een bedrijf dat lokale ontwikkelaars ging helpen in het verwezelijken van hun duurzame energieprojecten in de Benelux ...


  Lees meer
 • Energy age

  In 2001/002 vroeg een zakenvriend in Maastricht mij om hem en zijn directie bij te staan om een strategie te bepalen hoe om te gaan met de liberalisering in de energiemarkt. André richtte daardoor eind 2001 WattP ...


  Lees meer
 • De Telecom age

  Periode 1991-2002
  In aanloop naar het jaar 1998 werkte André voornamelijk voor TeliaSonera en Proximus in hoofdzakelijk Frankrijk, Nederland en Rusland waar nieuwe mobiele en ...


  Lees meer

The way to get started is to quit talking and begin doing