Energie-Blog

André Jurres

De weg naar een CO2-vrije samenleving

Iemand stelde mij onlangs de terechte vraag hoe de weg naar een CO2-vrij parcours moet genomen worden. Hierop is niet een antwoord maar meerdere mogelijk.

Belangrijk is dat we naar de hele energiewaardeketen dienen te kijken en niet alleen naar de opwek van elektriciteit zoals we dat vandaag doen in onze sector. Warmte en mobiliteit maken morgen integraal deel uit, of toch een groot deel ervan, van onze huidige markt van elektriciteit.

Dit vergt een totaal andere benadering van niet alleen de opwek van elektriciteit maar ook hoe we dit gaan gebruiken in de samenleving…

Lees verder

Op weg naar Utopia

Nu het einde van het jaar weer nadert kijken we vaak terug op wat er allemaal gebeurd is en voor onze sector vooral wat er niet gebeurd is en nog gaat komen. Het is niet makkelijk om los te komen van de waan van de dag maar daarvoor dient deze periode.

Ook al kreeg ik ook vorige week weer een aantal interessante signalen zoals deze van een warmtepompinstallateur die mij bevestigde dat ook bij ontwikkelaars van grotere projecten warmtepompen echt in het vizier staan. De frustratie is echter ook aanwezig gezien deze onroerend goed ontwikkelaars vaak nog verplicht worden om gasnetten…

Lees verder

Nederlandse Energieagenda, Nederland-België 2-0

Afgelopen donderdag werd in Nederland de Energieagenda voorgesteld door minister Kamp. Een lijvig document van 120 bladzijden waarin omschreven wordt hoe Nederland de energietransitie gaat voldragen. Deze tekst moet vooral gezien worden in het licht van na de uitvoering van het energieakkoord dat in 2013 werd afgesloten. Daartussen is ook nog eens een energienota/brief geweest maar dit nieuwe document is duidelijk het meest gedetailleerde.

En ja, ook deze keer weer heb ik het helemaal gelezen met dan wat meer aandacht voor die stukken waar ook effectief cijfers en doelstellingen…

Lees verder

Power 2016 Wenen

Voor mij stond vorige week vooral in het teken van de jaarlijkse bijeenkomst van een aantal energiebedrijven (banken, consultants en publieke instellingen zoals de Europese Commissie) in Wenen tijdens de conferentie Power waar ik sinds tien jaar aan deelneem als voorzitter en participant. Zoals steeds probeer ik te zoeken naar de rode draad waar de industrie naartoe gaat of aan denkt. Ook de onderwerpen zijn deze keer uitgebreid naar andere facetten van de energiewaardeketen zoals netwerk en marktwerking.

Het congres begon al goed met een spreker van de Europese Commissie die al…

Lees verder

Vlaamse klimaatresolutie in parlement goedgekeurd

Vorige week zijn we weer een klein stapje dichterbij gekomen om tot een draagvlak te komen voor een toekomstige duurzame transitie waarbij het einddoel tegen 2050 vast moet staan. Nu is het gevaar met dergelijke termijnen die ver genoeg weg zijn dat ze vooral de volgende generatie aanbelangen en onze generatie heeft een niet al te best track record als het aankomt op lange termijn planning.

De resolutie, opgesteld door een aantal politici, heeft vooral de verdienste dat ze over de partijen heen is opgesteld. Deze parlementairen hebben een gemeenschappelijke tekst gemaakt die voor…

Lees verder

Rookgordijnen

De energiesector kijkt momenteel naar de toekomst maar in tegenstelling tot de media aandacht kleurt deze vooral nog fossiel. De terechte waarschuwing van het IEA(International Energy Agency) wordt nog meer kracht bijgezet door de euforie die ontstaat bij weer een vondst van schaliegas/olie in Amerika, vorige week. Een mogelijke grote vondst in Texas wordt onthaald als geweldig nieuws gezien dit de Amerikaanse economie minder afhankelijk maakt van import.

Door dit te zeggen bevestigen de partijen eveneens dat ze ook van plan zijn om deze grondstoffen te ontginnen…

Lees verder

Een zwarte week voor het klimaat

Dat vorige week door een ding gedomineerd werd is voor niemand opvallend te noemen. Ik kan het mij niet herinneren dat er zoveel aandacht ging naar Amerikaanse President verkiezingen maar wellicht is dit het resultaat van de diepe verschillen tussen beide kandidaten. De winnaar heeft handig gebruik gemaakt van de media door zijn extreme standpunten die eerder op populisme dan op inhoud gestoeld zijn.

Nu het stof gaat liggen zal men merken dat vele standpunten zullen verdwijnen als sneeuw voor de zon gezien ze geen inhoud of met andere woorden haalbaarheid hadden. Deze winnaar heeft…

Lees verder

Nu daad bij het woord

Dat vorige week het klimaatverdrag van Parijs van start is gegaan mag gerust als een belangrijke mijlpaal gezien worden. Het begint bij het geschreven woord dat door iedereen omarmd wordt maar, dan komt de eerste belangrijke test zijnde de daad.

De verwittiging van de VN dat het klimaatakkoord niet voldoende zal zijn om de opwarming onder de 2 graden te houden kwam niet toevallig en mag gerust als een schot voor de boeg gezien worden. Alleen lijkt het me weinig realistisch om nu al nieuwe doelstellingen te gaan definiëren als je het huidig verdrag nog in de verste verte niet gerealiseerd…

Lees verder

Waterstofnet 2.0

Afgelopen dinsdag was ik in Antwerpen op het jaarlijks waterstofcongres georganiseerd door de vzw Waterstofnet die zowel in Nederland als in België actief is. De opkomst was groot te noemen met meer dan 250 deelnemers waarvan 30% uit Nederland. Bemoedigend was ook dat 70% van de deelnemers afkomstig was uit de industrie.

Zelfs oliemaatschappijen waren aanwezig gezien zij interesse hebben in het toekomstig potentieel van waterstof als duurzame brandstofbron. Voor distributie is een toekomstige schone brandstof als waterstof ook belangrijk voor de oliemaatschappijen daar een aantal…

Lees verder

Stijgende elektriciteitsprijzen op stroombeurzen

Dat de prijzen de laatste weken een stijgende trend vertonen roept bij een aantal partijen al vragen op. Na bemerkingen vanuit de media is wellicht enige duiding nodig gezien er al vragen gesteld worden of deze stijging gaat doorzetten.

Belangrijk is toch om te constateren dat de prijsstijgingen eerder gelden voor de prijzen op korte termijn en dat we nog steeds geen noemenswaardig herstel zien van de prijzen voor de volgende jaren. De zenuwachtigheid is vaak te wijten aan de effecten die grootverbruikers kunnen hebben op korte termijn als ze extra elektriciteit nodig hebben en…

Lees verder
 • Waterstoftijdperk

  In 2020 richtte André VoltH2 op. Groene waterstof wordt een van de manieren om industrie en vrachtvervoer te verduurzamen. Met deze onderneming wil hij pionieren op het vlak van groene waterstof. Doel is ....


  Lees meer
 • NPG energy

  Reeds in 2007 startte André samen Jacques de voorbereiding voor de ontwikkeling van een bedrijf dat lokale ontwikkelaars ging helpen in het verwezelijken van hun duurzame energieprojecten in de Benelux ...


  Lees meer
 • André invest

  Naast mijn operationele activiteiten maak ik graag tijd voor studies die ik aan diverse overheden en bedrijven ter beschikking stel om zo meer inzicht of ideeen te geven in onze markten ....


  Lees meer
 • NPG energy

  Reeds in 2007 startte André samen Jacques de voorbereiding voor de ontwikkeling van een bedrijf dat lokale ontwikkelaars ging helpen in het verwezelijken van hun duurzame energieprojecten in de Benelux ...


  Lees meer
 • Energy age

  In 2001/002 vroeg een zakenvriend in Maastricht mij om hem en zijn directie bij te staan om een strategie te bepalen hoe om te gaan met de liberalisering in de energiemarkt. André richtte daardoor eind 2001 WattP ...


  Lees meer
 • De Telecom age

  Periode 1991-2002
  In aanloop naar het jaar 1998 werkte André voornamelijk voor TeliaSonera en Proximus in hoofdzakelijk Frankrijk, Nederland en Rusland waar nieuwe mobiele en ...


  Lees meer

The way to get started is to quit talking and begin doing