Energie-Blog

André Jurres

Een nieuwe saga in het verhaal van de terugdraaiende meter versus zijn digitale broertje.

Vorige week werd er een vervolg geschreven aan de onzekerheid over de introductie van de digitale meter of beter gezegd bij het vervangen van de oude meters bij mensen die geïnvesteerd hebben in een zonnepanelen installatie op hun dak.

Het is geen mooi schouwspel nu het Grondwettelijk Hof beslist heeft dat de huidige compensatie niet voldeed en in de prullenmand werd gegooid.  Nog geen dag later heeft de Vlaamse regering het probleem opgelost door de beurs open te trekken en een vergoeding te voorzien voor die mensen die het voordeel van de terugdraaiende meter verliezen. 

Voor…

Lees verder

Nieuw Jaar, nieuwe kansen, een vooruitblik tot en met 2050..

Een nieuw jaar met nieuw kansen, de wereld kreunt op dit ogenblik en iedereen snakt naar een normalisering van voor de Corona crisis.  Sommige noemen dit het nieuwe normaal maar ik vraag me toch af of men toch niet gewoon verder wilt doen zoals vroeger waar alles kon en er geen grenzen waren.  Lang nadat dit virus al in de boeken is verdwenen of zijn jaarlijkse winterse terugkeer zal kennen zoals het griepvirus komt de echte uitdaging op ons af.

Dat ook 2020 weer een warmterecord gaf met liefst anderhalve graad te warme temperatuur is vandaag niet meer dan een voetnoot en verdrinkt in…

Lees verder

Happy New Year to all of you that made the effort to care for eachother in 2020 and will make a difference in 2021!

Hard times are only the other side of good times. Hard times extract the best out of us

Chetana Ravi

Lees verder

Europese Commissie en de lidstaten gaan voor 55% CO2 reductie tegen 2030

Knap werk van de diverse lidstaten en de Europese Commissie om de lat nog wat hoger te leggen, ook al lijkt dit extra percentage niet veel het wordt een uitdaging zonder weerga.  Dat dit ons leven fundamenteel gaat wijzigen staat vast want falen is geen optie.  Nu is tien jaar wel heel lang in een politiek leven en de meesten die dit akkoord nu hebben gemaakt zullen dit dossier aan hun opvolgers gegeven hebben tegen 2030.

Het credo zon en wind mag dan al algemeen terecht aanvaard zijn, maar een echte volledige oplossing hoor ik hier niet in, het is hooguit een deel van de oplossing. …

Lees verder

Kerncentrales tegen 2025 allemaal dicht, en nu?

Een op het eerste zicht opvallende “interne” communicatie “lekte” al snel uit waar de regionale CEO van Engie Electrabel het personeel toesprak en aankondigde dat het bedrijf geen geld meer gaat uitgeven aan centrales die gaan sluiten in 2025.

Met deze actie lijkt het bedrijf de handdoek in de ring te gooien of is het net andersom?  Men kan ook zeggen dat men de knuppel in het spreekwoordelijke hoenderhok gooit.  De nog jonge federale regering in België bestaat uit diverse politieke partijen die niet allemaal even overtuigd zijn dat het land zonder zijn kerncentrales verder kan tegen…

Lees verder

Belgische TSO Elia investeert via zijn Duitse dochter 50Hertz in grensoverschrijdende aansluitingen op zee en Nederland gaat voor goud in PV

Dat kleine landjes zoals België toch mooie initiatieven nemen bewijst ook de recente aankondiging van een aansluiting tussen windmolenparken op zee in Denemarken en Duitsland die dan op hun buurt ook aangesloten zijn op beide landen.

Deze primeur is een noodzakelijke volgende stap van integratie en optimalisatie van de huidige en toekomstige windmolenparken op zee en de uitwisseling van capaciteit tussen landen.  Deze belangrijke ontwikkeling zal mede zorgen voor een optimale verdeling van de beschikbare windcapaciteit en dus mee zorgen voor meer stabiliteit op het netwerk.

In…

Lees verder

Week 1 van de nieuwe regering in België

Wellicht heeft u iets anders gezien dan ik maar de eerste werkweek van de nieuwe federale regering in België leek heel hard op de vorige die vooral in het nieuws kwam met communicatie over het inmiddels gekende virus en de onheilsberichten stapelen zich per uur op.

Het risico bestaat dat ook deze nieuwe regering wordt ingehaald door de feiten en al haar aandacht naar de korte termijn gaat richten om toch maar een goede slagkrachtige indruk te maken en haar andere kerntaken even laat voor wat ze zijn.  Dat op zich is te begrijpen en heel menselijk maar het is een beetje triest om te zien…

Lees verder

Nieuwe regering in België, wat staat er over energie(en klimaat) in het regeerakkoord

Het is eindelijk nog eens gelukt in België om een federale regering te vormen na bijna 500 dagen, dat het land problemen heeft met zijn staatsstructuur is een open deur intrappen en het is maar te hopen dat men op tijd de systeem fouten eruit gaat halen.  Na zes staatshervormingen waarin gewoon teveel compromissen zijn geslopen wordt de zevende er één van erop of eronder voor het land.

Dat de welvaart en staat van dit land gebaat is bij een gezonde staatsstructuur gaat iedere burger evenveel aan en de ambities en vooral de uitdagingen van deze nieuwe regeerploeg zijn niet mals.  Dat…

Lees verder

Kernenergievraagstuk in België en Nederland op politieke agenda

Toeval of niet maar terwijl in België de wet op de kernuitstap van 2003 weer op de politieke agenda staat begint ook in Nederland hierover een politiek debat.

Opvallend is vooral dat in Nederland de optie om kernenergie deel te laten blijven uitmaken van de energiemix terug bespreekbaar is geworden terwijl in België het vandaag ondenkbaar is om naar mij te denken aan nieuwe nucleaire productie.

Nochtans zeggen neutrale instanties zoals het IPCC heel duidelijk dat zonder kernenergie in de energiemix het niet mogelijk zal zijn om CO2 neutraal te zijn in de wereld tegen 2050. Nu…

Lees verder

Nieuwe studie over toekomstscenario's productie van elektriciteit op vraag van Engie/Electrabel uitgevoerd door Energyville, KULeuven, Vito en UHasselt

Het doornemen van een studie vergt altijd enige tijd maar iedere studie die bijdraagt tot het energiedebat is de moeite waard.  Deze gerespecteerde instellingen hebben zich al vaak bewezen maar jammer genoeg werd er  vervolgens meestal weinig rekening gehouden in het politieke debat .

De vele cijfers in deze studie zijn ongetwijfeld accuraat voor wat de huidige situatie betreft en naar ik begrijp heeft Engie/Electrabel deze cijfers ook nog gecontroleerd.

Voor wat de toekomst betreft wordt het echter een stuk minder evident, gezien alleen die zaken waarvan we nu al weten dat er…

Lees verder
 • De Telecom age

  Periode 1991-2002
  In aanloop naar het jaar 1998 werkte André voornamelijk voor TeliaSonera en Proximus in hoofdzakelijk Frankrijk, Nederland en Rusland waar nieuwe mobiele en ...


  Lees meer
 • Energy age

  In 2001/002 vroeg een zakenvriend in Maastricht mij om hem en zijn directie bij te staan om een strategie te bepalen hoe om te gaan met de liberalisering in de energiemarkt. André richtte daardoor eind 2001 WattP ...


  Lees meer
 • NPG energy

  Reeds in 2007 startte André samen Jacques de voorbereiding voor de ontwikkeling van een bedrijf dat lokale ontwikkelaars ging helpen in het verwezelijken van hun duurzame energieprojecten in de Benelux ...


  Lees meer
 • André invest

  Naast mijn operationele activiteiten maak ik graag tijd voor studies die ik aan diverse overheden en bedrijven ter beschikking stel om zo meer inzicht of ideeen te geven in onze markten ....


  Lees meer

Interessante Links

The way to get started is to quit talking and begin doing