Energie-Blog

André Jurres

Week 1 van de nieuwe regering in België

Wellicht heeft u iets anders gezien dan ik maar de eerste werkweek van de nieuwe federale regering in België leek heel hard op de vorige die vooral in het nieuws kwam met communicatie over het inmiddels gekende virus en de onheilsberichten stapelen zich per uur op.

Het risico bestaat dat ook deze nieuwe regering wordt ingehaald door de feiten en al haar aandacht naar de korte termijn gaat richten om toch maar een goede slagkrachtige indruk te maken en haar andere kerntaken even laat voor wat ze zijn.  Dat op zich is te begrijpen en heel menselijk maar het is een beetje triest om te zien…

Lees verder

Nieuwe regering in België, wat staat er over energie(en klimaat) in het regeerakkoord

Het is eindelijk nog eens gelukt in België om een federale regering te vormen na bijna 500 dagen, dat het land problemen heeft met zijn staatsstructuur is een open deur intrappen en het is maar te hopen dat men op tijd de systeem fouten eruit gaat halen.  Na zes staatshervormingen waarin gewoon teveel compromissen zijn geslopen wordt de zevende er één van erop of eronder voor het land.

Dat de welvaart en staat van dit land gebaat is bij een gezonde staatsstructuur gaat iedere burger evenveel aan en de ambities en vooral de uitdagingen van deze nieuwe regeerploeg zijn niet mals.  Dat…

Lees verder

Kernenergievraagstuk in België en Nederland op politieke agenda

Toeval of niet maar terwijl in België de wet op de kernuitstap van 2003 weer op de politieke agenda staat begint ook in Nederland hierover een politiek debat.

Opvallend is vooral dat in Nederland de optie om kernenergie deel te laten blijven uitmaken van de energiemix terug bespreekbaar is geworden terwijl in België het vandaag ondenkbaar is om naar mij te denken aan nieuwe nucleaire productie.

Nochtans zeggen neutrale instanties zoals het IPCC heel duidelijk dat zonder kernenergie in de energiemix het niet mogelijk zal zijn om CO2 neutraal te zijn in de wereld tegen 2050. Nu…

Lees verder

Nieuwe studie over toekomstscenario's productie van elektriciteit op vraag van Engie/Electrabel uitgevoerd door Energyville, KULeuven, Vito en UHasselt

Het doornemen van een studie vergt altijd enige tijd maar iedere studie die bijdraagt tot het energiedebat is de moeite waard.  Deze gerespecteerde instellingen hebben zich al vaak bewezen maar jammer genoeg werd er  vervolgens meestal weinig rekening gehouden in het politieke debat .

De vele cijfers in deze studie zijn ongetwijfeld accuraat voor wat de huidige situatie betreft en naar ik begrijp heeft Engie/Electrabel deze cijfers ook nog gecontroleerd.

Voor wat de toekomst betreft wordt het echter een stuk minder evident, gezien alleen die zaken waarvan we nu al weten dat er…

Lees verder

Extract persbericht: VoltH2 tekent samenwerkingsovereenkomst met North Sea Port voor de ontwikkeling van een groene waterstoffabriek

Even stilstaan bij een stukje nieuwe ontwikkeling van André, Andrew, Arron, John, Bryant, en vele partners!

 

Vlissingen, Nederland – 28 augustus 2020. VoltH2 bereidt de bouw van een groene waterstoffabriek in North Sea Port voor. Het tekende daartoe een samenwerkingsovereenkomst om die in Vlissingen te realiseren.

VoltH2 B.V. heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend ter voorbereiding van een langetermijnconcessiecontract met North Sea Port voor een industrieel perceel van 27.950 m2 in Vlissingen. Het bedrijf…

Lees verder

Nieuwe distributietarieven in Vlaanderen vanaf 1 januari 2022, een goede maatregel of mogelijks een gemiste kans?

Het heeft lang geduurd, reeds in 2016 waren er gesprekken over de omvorming van de distributietarieven die een steeds groter deel van onze factuur geworden zijn.  Alleen al de distributietarieven nemen tot 45%(en meer) van uw factuur in en werken de verduurzaming eerder tegen.

Komt daar dan nog bovenop dat ondanks de goedkope elektriciteit op de stroombeurzen van de laatste tien jaar uw factuur is volgepropt met allerlei belastingen en taksen die uw groene stroom factuur onnodig verzwaren.  Gezien de objectieven van het klimaatakkoord in Parijs moeten we onze energiehuishouding en bij…

Lees verder

Waar dient de nieuwe regering ook over na te denken in België in verband met de energiemarkt, klimaat en milieu?

De twee grootste politieke partijen van België toetsen voorzichtig af of een regering vormen mogelijk is nu de combinatie van gezondheids- en economische crisis voor de deur staat.  De echte impact is nog niet zichtbaar, want vele sectoren worden nu rechtgehouden met geleend geld van de toekomstige generaties.

Alle inspanningen staan vooral in het teken van economische groei, althans om deze toch maar  te krijgen na de klap die we dit jaar te verwerken krijgen.  De energiemarkt biedt een opportuniteit om te investeren in nieuwe technologie gezien de keuzes waar alle landen voor staan…

Lees verder

Groene waterstof komt binnen langs de voordeur

Steeds meer landen springen op de kar van groene waterstof, Nederland, Duitsland, Portugal, Japan, etc.  De lijst wordt snel langer en overheden en bedrijven publiceren het ene na het andere persbericht en studies.

Voor Nederland verscheen deze week een studie die nogmaals aanduidde waar de hot spots zich bevinden voor mogelijk toekomstige grote groene waterstof productie.  Mogelijk want er moeten nog wel wat randvoorwaarden komen om al dit moois mogelijk te maken. 

In de eerste plaats dient er voldoende groene stroom aanwezig te zijn gezien elektrolyse een zeer energie intensief…

Lees verder

Nederland gaat groene stroom tanken in Denemarken

Dat het moeilijk ging worden voor Nederland om zijn duurzame doelstellingen te halen dit jaar stond een beetje in de sterren geschreven.  De achterstand was dan ook enorm en het niet behalen van de 14% doelstelling is dan ook voor niemand een verrassing.

Gelukkig is daar het achterpoortje, landen die zelf niet kunnen voldoen mogen duurzame energie aankopen in het buitenland.  De 200 miljoen Euro die zo wordt weggedragen komt zo uit uw en mijn begroting gezien de staat uiteindelijk wijzelf zijn.

Het kan gek klinken maar Nederland doet de laatste paar jaar wel echt zijn verdomde…

Lees verder

Nu energie bijna gratis is behoefte aan echt lange termijn duurzaam relanceplan

Nu energie op dit ogenblik bijna gratis is door enerzijds de huidige gezondheidscrisis die zorgt voor minder vraag en anderzijds teveel van het verkeerde aanbod mag men zich terecht de vraag stellen of dit slecht nieuws is voor de klimaatdoelstellingen van 2030.

Op korte termijn niet want de afname van de vraag zorgt voor een tijdelijke verlichting van veel steden die gebukt onder de smog al decennia hun naasten bijna niet meer zien.  De natuur herleeft tijdelijk en dat is goed te zien in steden zoals Venetië, Peking, New Delhi, etc.  De dieren bevinden zich terug op plaats waar ze al…

Lees verder
 • De Telecom age

  Periode 1991-2002
  In aanloop naar het jaar 1998 werkte André voornamelijk voor TeliaSonera en Proximus in hoofdzakelijk Frankrijk, Nederland en Rusland waar nieuwe mobiele en ...


  Lees meer
 • Energy age

  In 2001/002 vroeg een zakenvriend in Maastricht mij om hem en zijn directie bij te staan om een strategie te bepalen hoe om te gaan met de liberalisering in de energiemarkt. André richtte daardoor eind 2001 WattP ...


  Lees meer
 • NPG energy

  Reeds in 2007 startte André samen Jacques de voorbereiding voor de ontwikkeling van een bedrijf dat lokale ontwikkelaars ging helpen in het verwezelijken van hun duurzame energieprojecten in de Benelux ...


  Lees meer
 • André invest

  Naast mijn operationele activiteiten maak ik graag tijd voor studies die ik aan diverse overheden en bedrijven ter beschikking stel om zo meer inzicht of ideeen te geven in onze markten ....


  Lees meer

Interessante Links

The way to get started is to quit talking and begin doing