Energie-Blog

André Jurres

Laatste van de grote Nederlandse energiebedrijven verkocht, was dit de bedoeling van de liberalisering?

De kogel is bijna door de kerk, Eneco is verkocht aan de hoogstbiedende en verrassende “winnaar” Mitsubishi en een Japans energiebedrijf genaamd Chubu.

Met enig schaamrood moet ik u bekennen dat Chubu mij even niks zegt maar ongetwijfeld een groot energiebedrijf in het mooie Japan. De operationele synergiën zie ik nog even niet maar de cheque zal de pijn ongetwijfeld verzachten.  Dat er forse goodwill betaald is moge duidelijk zijn daar het geboden bedrag fors hoger is dan verwacht.

Vorige week zaten we nog op drie miljard Euro, maar dat zal het feest niet vergallen of toch niet…

Lees verder

Vijf tandjes bijsteken.

Weer even schrikken vandaag 26 november, volgens nieuw VN-rapport (meer bepaald het milieuprogramma van de VN gekend onder UNEP) moeten we onze inspanningen om de temperatuurstijging niet hoger dan 1.5graden te laten stijgen vervijfvoudigen.

In plaats van te dalen steeg de laatste tien jaar de CO2-uitstoot vrolijk door, we zitten nu op schema voor een stijging van 3.2 graden gemiddeld tegen eind deze eeuw.  Zoals u goed weet is gemiddeld jammer genoeg niet relevant want je moet maar toevallig in het land wonen waar de temperatuur met vijf graden gaat stijgen.  Voor uw en mijn begrip…

Lees verder

Vlaanderen mist duurzame doelstellingen voor 2020

Wat al talloze malen over de afgelopen jaren werd bevestigd komt nu steeds dichterbij; Vlaanderen mist zijn duurzame doelstellingen tegen 2020 en dat bij een ruime marge.  Dat een dichtbevolkte regio als Vlaanderen met zijn hoog energieverbruik, massale files en zwaar verkeer, zware industrie en een totaal gebrek aan visie het zo moeilijk zou hebben was geweten.

 

De vraag die zich eerst stelt is de analyse waar het fout is gegaan?  Was de uitkomst niet op voorhand bepaald door te hoge doelstellingen of was het een gebrek aan ambitie en gevoel van hoogdringendheid?   We moeten…

Lees verder

Overheden worstelen met reductie uitstoot.

Of het nu methaan, CO2, stikstof, lachgas of NOX is, zowat alle overheden, bedrijven en burgers worstelen met het terugbrengen ervan.  Nu we nog zo’n acht jaar hebben om de uitstoot van broeikasgassen voldoende terug te brengen om de opwarming van de aarde niet hoger dan 1,5 graden te laten worden wordt het menens.

 

Falen is geen optie want het alternatief is nog veel duurder, zo niet onbetaalbaar of nog erger onleefbaar.  Dat Europa in zijn woorden een hoog moreel kompas hanteert is in de wereld wel geweten.  Niet dat we een belerend vingertje opsteken maar onze ambities zijn…

Lees verder

toekomstige energiemix in België, wat met de oude kerncentrales?

Ook recent werd er weer een schot voor de boeg gelanceerd door de kersverse voorzitter van de raad van bestuur van Electrabel Benelux.  De argumenten zijn op zich niet verandert maar de timing is geen toeval.  Nu de regionale regeringen in België gevormd zijn is het de beurt aan de vorming van een federale regering.

 

De huidige eigenaar van de kerncentrales beseft maar al te goed dat het D-day is, dit wordt zowat de laatste kans om nog iets uit de brand te slepen en de definitieve sluiting van alle kerncentrales in België een feit te laten worden.  Overigens iets dat al in 2003…

Lees verder

Business as usual in ons politieke landschap, factor 3 nodig qua verduurzaming, afwachten maar

Dat de wereld even opkeek van de schreeuw van een 17-jarige die opkomt voor haar generatie en durfde om de huidige generatie wakker te schudden werd met gemengde gevoelens onthaald.  Natuurlijk zaten er geen oplossingen in haar betoog, maar dat is de bedoeling ook niet.  Dat de wereld nog steeds in een modus zit als “business as usual” maakte dat haar schreeuw velen deed blozen.

 

Iedereen voelt dat er iets moet veranderen en dat onze ongebreidelde groei allang zijn grenzen heeft overschreden.  Die verandering komt trouwens niet uit New York waar de verzamelde politieke wereldelite…

Lees verder

De Vlaamse energieregulator kondigt verder onderzoek aan naar langverwachte (nodige) wijzingen aan in de nettarieven

Dat de nettarieven de laatste jaren letterlijk ontploft zijn is velen niet ontgaan.  Er wordt vaak als reden opgegeven dat er te veel zaken in de nettarieven zitten die er niet in horen en dat is zeker voor een groot deel correct.  Maar zelfs met al deze verborgen kosten blijven onze netwerkkosten te hoog in verhouding met onze buurlanden.

Dat de Vlaamse regulator Vreg nu gaat onderzoeken hoe het toekomstig nettarief er moet gaan uitzien is op zich rijkelijk laat te noemen.  Reeds jaren geleden werd hier al over gesproken en er is veel tijd verloren gegaan en hierdoor draagt men een…

Lees verder

Nieuwe regeringen, nieuwe kansen?

Dat Vlaanderen binnenkort een nieuwe regering heeft zorgt ervoor dat diverse ideeën opnieuw boven water komen.  Het idee om de aankoop van stookolieketels in nieuwe woningen te verbieden geeft op zich een goed signaal, alleen lost dit niets op voor de bestaande woningen.  Dat we in Vlaanderen en België nog bijna 1 miljoen huizen hebben die deze vorm van verwarming nog gebruiken noopt tot een beleid dat ook hier oplossingen biedt.

Wil men kans maken om de doelstellingen van 2030 te halen (nadat we deze van 2020 gemist zullen hebben) dan hebben we een breed uitgewerkt klimaatbeleid nodig…

Lees verder

Nieuw rapport IPCC wijst op noodzaak tot matiging

Het recent verschenen rapport van het IPCC is de zoveelste bevestiging dat matiging centraal moet komen te staan, of het nu in het gebruik van landbouwgrond is als het gebruik van vers water. Dat de verdubbeling van vlees eten de laatste decennia ons landbouwareaal geen goed heeft gedaan is een open deur intrappen. De nitraat waarden schieten de pan uit en vervuilen ook onze wateren. Het IPCC is altijd gematigd in zijn voorstellen en duidt meestal gewoon op de problemen die er zijn of zullen komen. Zo kan zij geen weerstand opwekken van één of andere belangengroep en werkt ze zo langzaam (lees…

Lees verder

Groene stroom moet goedkoper worden

Dat elektriciteit vandaag de dag voor consumenten vier tot vijf keer zo duur is als aardgas wordt door sommige politici nog steeds gebruikt om goed nieuws te melden.  Eigenlijk gaat men zo voorbij aan het feit dat er geen beleid is om deze kwalijke praktijk een halt toe te roepen.

Natuurlijk is het positief als de factuur voor aardgas wat daalt want dat voelt u direct in uw portemonnee.  Voor uw kinderen en kleinkinderen en bij uitbreiding de…

Lees verder
 • De Telecom age

  Periode 1991-2002
  In aanloop naar het jaar 1998 werkte André voornamelijk voor TeliaSonera en Proximus in hoofdzakelijk Frankrijk, Nederland en Rusland waar nieuwe mobiele en ...


  Lees meer
 • Energy age

  In 2001/002 vroeg een zakenvriend in Maastricht mij om hem en zijn directie bij te staan om een strategie te bepalen hoe om te gaan met de liberalisering in de energiemarkt. André richtte daardoor eind 2001 WattP ...


  Lees meer
 • NPG energy

  Reeds in 2007 startte André samen Jacques de voorbereiding voor de ontwikkeling van een bedrijf dat lokale ontwikkelaars ging helpen in het verwezelijken van hun duurzame energieprojecten in de Benelux ...


  Lees meer
 • André invest

  Naast mijn operationele activiteiten maak ik graag tijd voor studies die ik aan diverse overheden en bedrijven ter beschikking stel om zo meer inzicht of ideeen te geven in onze markten ....


  Lees meer

Interessante Links

The way to get started is to quit talking and begin doing