Energie-Blog

André Jurres

Nederland gaat voor 60% reductie van broeikasgassen tegen 2030!

Nederland gaat voor goud en willen hun doelstelling zelfs nog hoger leggen dan het recente verhoogde doel van 55% in Europa.  Nu is het altijd slim om hoger te mikken dan het eigenlijke doel en is hier op zich dus niets op tegen.

Ook de bedrijven actief in de verduurzaming zingen collectief het volkslied bij zoveel aangekondigde ambities.  En de Nederlandse regering voegt ook daad bij het woord door aan te kondigen dat bij deze doelstelling ook een investering hoort, in dit geval zelfs van 60 miljard € tot 2030!

Het lijkt wel de goednieuws show na de recente aankondiging van…

Lees verder

De saga over het langer openhouden kerncentrales lijkt voorbij en nu ?

Het schouwspel van de laatste weken was de apotheose  van bijna 19 jaar zwalpen over het wel of niet sluiten van de kerncentrales.  Iedere regering sinds de wet op de kernuitstap in 2003 heeft vooral zijn best gedaan om niet te (hoeven) beslissen en zo de hete aardappel naar de volgende regering door te kunnen schuiven.

Het absolute laagtepunt was dat de bevoegde federale minister Tinne van der Straeten op enig moment zelfs van omkoping werd beschuldigd, wat op z’n minst een stevige verontschuldiging behoeft want men kan gerust stellen dat we na twintig jaar liberalisering nu voor het…

Lees verder

Nieuwe Duitse regering zet ambities in de juiste richting

De nieuwe Duitse regering lanceert een sterke boodschap van investeringen in de toekomst van haar land, enerzijds inzetten op de digitalisering en dat is ook echt nodig gezien Duitsland hier wel achterloopt zowel in kwaliteit(lees bandbreedte) als kwantiteit(software toepassingen in nieuwe gebieden), anderzijds door nog snelle de hoogstnoodzakelijke energietransitie door te voeren.

Nu heeft Duitsland vandaag ook nog wel een donker imago als het aankomt op de uitstoot van broeikasgassen gezien de vele bruin- en steenkoolcentrales en is de nieuwe ambitie om tegen 2030 al deze centrales…

Lees verder

Belgische ambitie om rotonde te worden voor groene waterstof is toch vooral handige communicatie met inzet van heel weinig middelen.

De lang verwachte aankondiging van de Belgische regering omtrent zijn torenhoge ambities om een draaischijf te worden voor groene waterstof in de toekomst heeft wederom een muis gebaard.  Nu is het goed om realistisch te blijven omtrent de eigen opwek van groene waterstof daar zelfs al het huidig gebruik van waterstof een enorme uitdaging vormt om duurzaam te maken.

Zelf spreek ik meestal van de 80/20(80% percent import/20% eigen productie) regel betreft als het gaat om wat haalbaar is wat eigen waterstof productie.  Dat we veel gaan importeren is geen verrassing daar onze industrie…

Lees verder

Moeilijke en mooie weken, CO2 vrije waterstof en de wereld ontmoet elkaar in Glasgow voor de zoveelste laatste kans.

De laatste weken zijn voor mijzelf wel een roller coaster met veel hoogten maar ook laagten geweest. Het verlies van mijn vader op een respectabele leeftijd van 90 jaar is iets waar je wereld dan toch van stilstaat gezien het onherroepelijke karakter ervan.  En toch put je ook kracht uit verdriet door de dag erop nog meer je stinkende best te doen als een soort uiting van respect voor de kans die je gekregen hebt om op deze fantastisch mooie blauwe planeet rond te lopen.

Dit voorrecht is dermate groot dat het verrassend is te noemen dat er zo slordig mee opgaan maar besef is iets wat…

Lees verder

Europa en zijn lidstaten kunnen nu leidend worden in de verduurzaming van onze economie en bij uitbreiding samenleving.

Ook vorige week ging de zenuwachtigheid over de stijgende gasprijzen in crescendo en illustratief was de beslissing van een grote kunstmestfabrikant om zijn productie eenheden aan een lager pitje te laten werken.

Men kan zich daarbij de vraag stellen dat als men nu reeds niet meer rendabel kan werken wat de echte transitie dan te weeg gaat brengen?  De industrie lijkt me een bijzonder grote uitdaging te hebben aan het loslaten van alle fossiele brandstoffen om hun producten te maken.

Nochtans is dat het objectief tegen 2050, maar voor velen is dat comfortabel ver weg.  De lobby…

Lees verder

Hogere elektriciteitsprijzen en hogere gasprijzen, duurzaam of momentopname?

Ook al is zeker nog niet alles gezet over het 6de klimaatrapport van het IPCC toch is alles op de achtergrond verdwenen door de waan van de dag en mediagenieke momenten.  De evacuatie(lees vlucht) uit Kaboel trok al het nieuws naar zich toe.  Natuurlijk terecht dat zo’n event enige aandacht krijgt maar het blijft frappant dat vooral acute zaken ons leven blijven domineren.  Het hier en nu bepaald en alles voor de toekomst is niet echt ons probleem.

Dat de inflatie hogere toppen bereikt momenteel heeft allerlei oorzaken maar de hogere energieprijzen zijn hier één van de grote…

Lees verder

Zet dit zesde klimaatrapport van de Verenigde Naties wel aan tot politieke en burgerlijke daadkracht?

Dat het nieuwe rapport op de nodige aandacht kan rekenen is geen verrassing gezien we dit jaar overal in de wereld een op hol geslagen klimaat beginnen te zien.  Het ene na het andere record sneuvelt, nieuwe fenomenen buitelen over elkaar heen en lopen zowat iedere week via het nieuws de huiskamers binnen; het risico bestaat nu al dat niemand er meer van op kijkt.

Nochtans zijn deze recente signalen van moeder Aarde van dien aard dat ze ons bestaan kunnen raken ook al gedragen we er ons nog niet na.  We worden langzaam in de pan gekookt en merken niet dat het grootste slachtoffer wel…

Lees verder

De Belgische gascentrales

Dat de uitstap uit de kernenergie in België geen gelopen race is kan niet echt verbazen en is ergens ook wel te begrijpen.  Na Frankrijk is België nummer twee in de wereld wat het belang betreft van kernenergie in onze elektriciteitsproductie.  De ambitie om volledig te stoppen met het produceren van elektriciteit komende uit kerncentrales te stappen blijft staan en dat is op zich correct daar dit reeds 18 jaar door de regering Verhofstadt I werd beslist (wet op de kernuitstap van 2003).

Zowat alle politieke partijen hebben sindsdien op enig moment  langere of kortere tijd  deel uitgemaakt…

Lees verder

De Belgische gascentrales

Dat de uitstap uit de kernenergie in België geen gelopen race is kan niet echt verbazen en is ergens ook wel te begrijpen.  Na Frankrijk is België nummer twee in de wereld op het belang van kernenergie in onze elektriciteitsproductie.  De ambitie om volledig te stoppen met het produceren van elektriciteit komende uit kerncentrales te stappen blijft staan en dat is op zich correct daar dit reeds 18 jaar door de regering Verhofstadt I werd beslist (wet op de kernuitstap van 2003).

Zowat alle politieke partijen hebben sindsdien op enig moment  langere of kortere tijd  deel uitgemaakt van…

Lees verder
 • Waterstoftijdperk

  In 2020 richtte André VoltH2 op. Groene waterstof wordt een van de manieren om industrie en vrachtvervoer te verduurzamen. Met deze onderneming wil hij pionieren op het vlak van groene waterstof. Doel is ....


  Lees meer
 • NPG energy

  Reeds in 2007 startte André samen Jacques de voorbereiding voor de ontwikkeling van een bedrijf dat lokale ontwikkelaars ging helpen in het verwezelijken van hun duurzame energieprojecten in de Benelux ...


  Lees meer
 • André invest

  Naast mijn operationele activiteiten maak ik graag tijd voor studies die ik aan diverse overheden en bedrijven ter beschikking stel om zo meer inzicht of ideeen te geven in onze markten ....


  Lees meer
 • NPG energy

  Reeds in 2007 startte André samen Jacques de voorbereiding voor de ontwikkeling van een bedrijf dat lokale ontwikkelaars ging helpen in het verwezelijken van hun duurzame energieprojecten in de Benelux ...


  Lees meer
 • Energy age

  In 2001/002 vroeg een zakenvriend in Maastricht mij om hem en zijn directie bij te staan om een strategie te bepalen hoe om te gaan met de liberalisering in de energiemarkt. André richtte daardoor eind 2001 WattP ...


  Lees meer
 • De Telecom age

  Periode 1991-2002
  In aanloop naar het jaar 1998 werkte André voornamelijk voor TeliaSonera en Proximus in hoofdzakelijk Frankrijk, Nederland en Rusland waar nieuwe mobiele en ...


  Lees meer

The way to get started is to quit talking and begin doing