Energie-Blog

André Jurres

De aangekondige prijsstijgingen zijn in de geliberaliseerde markt niet tegen te houden en zijn eerder een rechtzetting daar Electrabel inderdaad gas verkocht onder de prijzen van zijn concurrenten tijdens de laatste maanden.
Voor de concurrentie komt deze prijsstijging geen dag te vroeg daar hun competitiviteit blijvend schade dreigde op te lopen.
Het voorstel van de CREG dat als het niet in anders kan om plafond(cap) prijzen terug in te voeren is naar mijn mening niet de beste oplossing en wel om de volgende redenen;
door een dergelijke invoering op de verkoopprijzen worden de marges van de nieuwe concurrenten nog verder onder druk gezet daar zij allen hun gas(en gedeeltelijk ook stroom) bij dezelfde dominante marktpartij aankopen.  Suez/Electrabel bepaald hierdoor de aankooppprijs(m.a.w. de groothandelsmarkt) en kan dus de concurrentie zijn marge gaan bepalen(en kennen); 
in andere landen waar de plafond(cap) prijzen nog wel bestaan zoals Spanje en Frankrijk heeft dit er toe geleid de laatste drie jaar dat alle nieuwe spelers uit de markt zijn geduwd daar zij hun aankoopprijzen zagen stijgen boven in sommige gevallen de geplafonneerde verkoopprijzen.  Zowel in Frankrijk en Spanje zijn nu concrete voorstellen en data voorgesteld om de plafondprijzen af te schaffen daar zij tegen de liberalisering hebben gewerkt;
vanuit een Europees perspectief is het moeilijk om na 1 juli 2007 de marktprijs opnieuw te gaan reguleren(de Europese Commissie heeft recent meegedeeld dat voor haar de Franse prijsmaatregelen (Tartam) onverzoenbaar zijn met de mededingingsregels).
Een mogelijke oplossing kan er in bestaan om SMP(Significant Market Power) te introduceren in de Belgische energiesector.  Het principe van SMP komt uit Europa die dit had voorgesteld in de jaren 90 in de telecom sector die toen werd geliberaliseerd.
Zo kan men specifieke regel- en wetgeving schrijven die alle marktpartijen met meer dan 10%/20% van de markt andere spelregels krijgen opgelegd.  Dan kan de CREG vanuit zijn functie met de juiste regel- en wetgeving ingrijpen wanneer dominante partijen de markwerking zouden verstoren.
Onlangs heb ik tijdens een gesprek met iemand van het ministerie van energie in Spanje vernomen dat de regering daar heeft beslist om SMP te introduceren en door marktpartijen die een aandeel hebben vanaf 10%.