Energie-Blog

André Jurres

Op vraag van de Creg heeft het Cepa(Cambridge Economic Policy Associates) onderzocht welke drempels er zijn in de Belgische gasmarkt.  Als voornaamste redenen worden de complexe wetgeving, de historische akkoorden en de rol van Suez aangewezen.  Dit lijken mij op zich geen opzienbarende vaststellingen daar iedereen in België dezelfde conclusies reeds lang heeft getrokken.  Wat mij wel opvalt in de communicatie van de Creg is dat er niet wordt gesproken  wat er dan wel moet gebeuren om de markt te verbeteren.  Ik mag aannemen dat het Cepa ook met oplossingen is gekomen.  De verdienste van het London Economics rapport van vier jaar geleden over de slecht functionerende electriciteitsmarkt gaf op zijn minst nog een aantal richtingen aan waar aan gedacht moest worden om te markt beter te laten functioneren.  Vier jaar na dato mag men toch gerust stellen dat er met het rapport niks is gebeurd.  Men zegt dat het rapport stof heeft doen opwaaien, dat geloof ik best maar het stof is dan toch heel snel gaan liggen.  Nu heeft de vorige minister van energie niet echt geholpen om er iets aan te verbeteren, integendeel, hij heeft er alles aan gedaan om het status quo te handhaven.  Een geluk voor België is dat hij ten minste van het toneel is verdwenen en we met de nieuwe minister en regering iets meer daadkracht kunnen gaan verwachten.  De eerste prioriteit zou er nu moeten in bestaan om de regelgever(s) de nodige macht te geven om de studies te gebruiken en waar nodig goede voorstellen te implementeren.  Mijn idee om de huidige gasmarkt wellicht beter op te delen en zo de concurrentie op gang te brengen wordt eigenlijk door deze studie bevestigd.  De opslagcapaciteit is meestal volgeboekt, import is ook moeilijk en afspraken met de gereguleerde netwerkbeheerder Fluxys is echt ook niet eenvoudig gezien hun comfortabele positie.  Het lijkt me ook logisch dat wanneer de CEPA resultaten correct zijn en er zowel opslag tekorten zijn als netwerk beperkingen deze markt ook voor anderen zou opengesteld worden.  Een gereguleerde netwerkbeheerder heeft er alle belang bij dat zijn netwerk altijd ten volle benut wordt met liefst een tekort zodat de prijsdruk aanwezig blijft.  Op zich is het hebben van een infrastructuur de beste oplossing, theoretisch toch, maar dan moet er voldoende capaciteit zijn en tegen voor iedereen gelijke voorwaarden.  De laatste jaren hebben bewezen dat de nodige investeringen in opslag en netwerk niet snel genoeg op gang komen, tijd voor de introductie van concurrentie om dit op gang te brengen?