Energie-Blog

André Jurres

Afgelopen week hebben een aantal ceos van bedrijven een open brief gestuurd naar de minister van Energie over de aangekondigde wijzigingen in de zonne-energiesubsidies. Is de klacht terecht of gaat het hier om eigenbelang?

De vraag of de netwerkbedrijven in staat zullen zijn om een vergoeding aan te rekenen aan de eigenaars van een zonne-installatie is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Als algemeen principe kan men wel zeggen dat het instellen van nieuwe publieke kosten met terugwerkende kracht hoogst ongebruikelijk is voor een beschaafde economie met verantwoordelijke politici. 

Eén van de krachten van een regelgevend kader in een land om een industrie te ondersteunen is dat zij rechtszekerheden continuïteit geeft. Dit principe wordt hier eenvoudig overboord gegooid ook al verkondigd de regering dat zij een betrouwbare partner is voor onze bedrijven. Het eigenbelang geldt hier zeker, alleen ligt deze bij de regering die zich via de netwerkbedrijven bedient van een grote belastingverhoging. Waarom? Wel de netwerkbedrijven zijn eigendom van de gemeenten die ieder jaar grote dividendstromen krijgen van deze monopolie-activiteit. Met het wegvallen van de zekere Dexia-dividenden is men snel op zoek gegaan naar dempende inkomsten.

Met het principe dat mensen die in een zonnepaneleninstallatie investeren toch genoeg geld hebben, wordt de hardwerkende Vlaming keihard in zijn portefeuille getroffen.  In de wandelgangen is er sprake van een tarief van € 55 per KWpiek ongeacht of men nu wel zonne-energie teruglevert aan het net of niet. Hier wringt het eerste schoentje denk ik, want de Creg zal zeker vragen dat de netbeheerder aantoont dat zij extra/nieuwe investeringen heeft moeten doen om deze energie (en de onvoorspelbaarheid ervan) te verwerken.

Vooral het principe dat men uw geld gaat aanrekenen, of u nu energie teruglevert of niet, wijst in de richting van een platte, lokale belastingsverhoging. Dit is echter slechts het begin van het wringend schoentje. De tweede vraag die zich stelt is hoe ze aan dit bedrag (als dit juist zou zijn) gekomen zijn (verlies aan dividendstromen uit Dexia of is het bedrag echt onderbouwd?)?  Als men het principe zou hanteren dat u dus gaat betalen per geïnstalleerde KWpiek, dan rekent u even met mij mee. In Vlaanderen staat ongeveer 1,8 GW zon opgesteld. Laat ons eerst de kost voor de gezinnen eens berekenen, we nemen dan twee derde van de 1,8 GW zijnde 1,2 GW. Deze 1200 MW nog eens omzetten naar KW en men krijgt 1.200.000 KW. We vermenigvuldigen dit even met de € 55 en u krijgt maar liefst 60 miljoen eurojaarlijkse nieuwe inkomsten!! De inkomsten uit grote installaties laat ik vandaag nog even buiten beschouwing daar hier verschillende geruchten de ronde doen (deze zouden per KW lager zijn).

De 60 miljoen euro per jaar nieuwe inkomsten voor de netwerkbedrijven is ook oneindig in de tijd (of in ieder geval totdat u uw zonne-installatie verwijdert), maar laten we gemiddeld even 30 jaar nemen. Dan komt u maar liefst aan 1,8 miljard euro nieuwe gemeentebelasting.

Dat de Creg toch enigszins kritisch zal kijken naar deze eenvoudige nieuwe bron van inkomsten lijkt me logisch en het is dus verre van zeker dat zij dit zomaar gaat goedkeuren.  Het is maar goed dat de gewesten nog niet verantwoordelijk zijn voor de tarieven van de netwerkbedrijven, want het is maar de vraag of de regionale regulator aan de politieke druk zou kunnen weerstaan.

Is het aanrekenen van een capaciteitstarief dan niet enigszins logisch? Op zich is er een wijdverspreide aanvaarding van het principe, maar wat men nu doet heeft hier niks mee te maken. Men heeft niet de discipline gehad om een echte capaciteitsvergoeding te onderbouwen en blijft het dus een platte belasting om de gemeenten een steuntje in de rug te geven (met het licht op de aanstaande verkiezingen). Wat echter niet te verkopen valt is dat men dit retroactief doet. Het is alsof u vorig jaar belasting hebt betaald op uw loon en men dit jaar beslist om een crisisbelasting te heffen en zegt dat men ook uw salaris van vorig jaar hierop gaat belasten.

Verder slijpen de juristen hun wapens want zij beroepen zich ook op zaken als discriminatie vermits de andere duurzame vormen van energie bijvoorbeeld wind dit niet dienen te betalen. Nu is ieder argument goed om deze daad van onbehoorlijk en onbetrouwbaar bestuur terug te dringen, maar de oplossing zit niet in een uitbreiding naar andere technologieën toe wat mij betreft. Nu heb ik zelf zowel zakelijk (via NPG) en privé geïnvesteerd in duurzame energie en men moet begrijpen dat de diverse financiële plannen voor de bestaande projecten een onverwachte nieuwe belasting gewoon niet toelaten. Het gaat hier niet alleen om de grootte van het bedrag, maar zeker zozeer om het principe. Als investeerder verwacht je in de regering een betrouwbare partner te hebben als je een investering goedkeurt, niet meer en niet minder.<span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 11pt">

<span style="line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; font-size: 11pt">Dat er overleg zal zijn breed in de sector is duidelijk, zelf verwacht ik naast een lawine aan rechtszaken ook daden van burgerlijke ongehoorzaamheid. Men zal zeker oproepen om een mogelijk extra aangerekende capaciteitsvergoeding niet te gaan betalen zolang alle rechtsmiddelen niet zijn uitgeput en er uitspraak is gedaan. Als ik even kijk naar mijn vergoeding in certificaten jaarlijks thuis dan neemt de regering in een keer 20% van mijn opbrengst af. Dit geldt trouwens ruim genomen voor zowat het gros van de gezinnen. Zelf had ik geopteerd voor een installatie geïntegreerd in het dak wat de investering zon 20% duurder maakte en de geschatte terugverdientijd van iets meer dan 9 jaar gaf. Als investeerder zijn terugverdientijden van 9 jaar zeker niet kort te noemen en het feit dat de subsidie daarna nog doorloopt is geen argument om nu een extra belasting te heffen, het subsidiekader was uiteindelijk wel goedgekeurd door dezelfde regering. Dit bewijst wat mij betreft ook dat het hier niet gaat om inhoud, maar gewoon om een nieuwe gemeentelijke belasting om het dividendverlies van Dexia voor een stuk te compenseren. Wordt zeker vervolgd.