Energie-Blog

André Jurres

Deze week werden er een aantal interessante statistieken bekendgemaakt waar we allemaal even bij kunnen stilstaan in onze sector. De Vreg wist te melden dat er steeds meer gezinnen van leverancier veranderen, de hoofdreden zal hier zeker de snel stijgende prijzen zijn, maar op zich is een wakkere markt altijd goed. In totaal veranderen er op dit ogenblik maandelijks 20.000 gezinnen in Vlaanderen (12.000 voor gas, 20.000 voor elektriciteit, dit kunt u trouwens voor een groot deel lezen als een en hetzelfde gezin, maar de penetratiegraad van gas ligt nu eenmaal een stuk lager dan voor elektriciteit in België). 

 

De aankondiging dat de energiefactuur (vooral dan elektriciteit vermits we een zachtere winter hebben gehad in vergelijking met 2010) met zomaar 25% is gestegen gedurende de eerste zes maanden is redelijk spectaculair te noemen en zal de inflatie behoorlijk gaan aanwakkeren. De grootste stijging komt trouwens voor rekening van de distributienetbeheerders door hun recente aankondiging dat de kost voor groene stroom hun werking doet stijgen en deze kosten een op een worden doorgerekend. Het is te hopen dat de federale regulator een volledig zicht heeft op de werking van deze bedrijven waarvan er zeker nog ruimte is tot efficiëntieverbetering.    De aankondiging van de netwerkbedrijven dat het energieverbruik relatief fors gestegen is gedurende de eerste zes maanden van dit jaar (3% voor E en 6% voor G) bewijst dat we nog steeds meer energie blijven verbruiken. Eerlijkheidshalve dient wel gezegd te worden dat vooral de groot industrie het hoger verbruik voor zijn rekening neemt. Daar men toch blijft rekenen op een economische groei is het niet meer dan logisch dat ons energieverbruik zal blijven stijgen ondanks wat er gezegd wordt. Het feit dat de gezinnen en kleinere zakelijke verbruikers zelf lokaal energie gaan opwekken (vooral via zon), verbetert de balans iets, maar niet genoeg om het tij te keren (lees jaarlijks minder gaan verbruiken). Voor de welvaart van ons land hebben we onze industrie nodig en alleen al de 1500 elektriciteitsverbruikers zijn goed voor 50% van het totale elektriciteitsverbruik in België en ook minstens 30-35% van het gasverbruik.   Ons energieverbruik zal dus blijven stijgen zolang de wereldeconomie blijft groeien (lees onze top 1500 verbruikers zijn producenten voor export) en dat is een zekerheid (tegen 2050 gaan we trouwens van 7 naar 9 miljard inwoners en finaal is dit de hoofdreden waarom we meer van alles nodig hebben). Alleen met een gedetailleerd energiebeleid kun je een poging doen om deze stijgende tendens te doen keren, maar op dit ogenblik is dit geen politieke prioriteit gezien de budgettaire toestand van vele landen en de noodzaak van inkomsten en dus economische groei ten koste van het lange termijn perspectief. 

Dat betekent niet dat er niet gewerkt wordt links en rechts aan een verbetering van onze energiehuishouding. Elia is druk bezig met zijn netwerk te versterken in West-Vlaanderen om zowel de windmolenparken op zee als nieuwe productie centrales in West-Vlaanderen te kunnen aansluiten. Deze investeringen (enkele honderden miljoenen) gaan wij de komende 20-30 jaar ook gaan terugvinden in het netwerktarief dat Elia aanrekent (en dat is niet meer dan normaal). Ook hier dient de federale regelgever er wel voor te zorgen dat een bedrijf als Elia, dat een natuurlijk monopolie heeft gekregen, efficiëntie nastreeft en met vaste (lage) winstmarges werkt.