Energie-Blog

André Jurres

Dat elektriciteit vandaag de dag voor consumenten vier tot vijf keer zo duur is als aardgas wordt door sommige politici nog steeds gebruikt om goed nieuws te melden.  Eigenlijk gaat men zo voorbij aan het feit dat er geen beleid is om deze kwalijke praktijk een halt toe te roepen.

Natuurlijk is het positief als de factuur voor aardgas wat daalt want dat voelt u direct in uw portemonnee.  Voor uw kinderen en kleinkinderen en bij uitbreiding de planeet is dit heel slecht nieuws.  Als er al sprake is van enige urgentie dan doet men toch zijn best om vooral te benadrukken dat men een goede politiek verkozene is want de aardgasprijs daalt vandaag.

De klimaatakkoorden en verdragen zijn nog niet droog van hun inkt of men gaat al terug naar de orde van de dag.  En toch is de urgentie daar om snel werk te maken van het groen maken van onze energiehuishouding.  Dat men in België nu wellicht overweegt om elektriciteit via een BTW daling terug goedkoper te maken kan een positief effect hebben voor zover dat men de daling beperkt tot groene stroom en alle stroom.

Ook zou men tegelijkertijd op alle fossiele brandstoffen een hogere belasting moeten heffen te beginnen met kerosine, zware scheepsbrandstof en stookolie.  Of de politieke wil en vooral moed daarvoor aanwezig is vandaag is verre van zeker.  Nochtans heeft onze handelsbalans veel te winnen bij een vergroening van onze energiehuishouding.  Iedere liter geïmporteerde brandstof die we kunnen vervangen door eigen brandstof verbetert onze balans als land en brengt de klimaatobjectieven een stukje dichterbij.

Zo is het toch opvallend dat vandaag een kilogram groene waterstof in Nederland kan geproduceerd worden aan 5 tot 6 Euro/kg en in België exact dezelfde werkwijze je een kost van meer dan 9€ oplevert.  En dit alleen maar omdat de overheid het nalaat om nieuwe toekomstgerichte oplossingen een opening te geven door mordicus op dezelfde wijze alle soorten stroom op dezelfde wijze te belasten.

Dat België hierdoor een extra handicap voor zichzelf heeft gegeven is wellicht velen tot iedereen ontgaan alleen sleept men dit probleem wel mee in de toekomst als men er niet snel iets aan doet.  Dit gaat gewoon over het leveren van groene stroom aan productie-eenheden die groene waterstof maken en gebruiken maken van het stroomnet.  De wijze waarop het leveren van groene stroom aan elektrolyse eenheden wordt berekend zorgt voor deze enorme discrepantie en maakt het onmogelijk om deze nieuwe industrie op te starten.

De producenten willen wel grote hoeveelheden groene stroom leveren alleen kunnen ze dat niet in België omdat de regelgeving nog niet is aangepast voor het produceren van groene waterstof.