Energie-Blog

André Jurres

Europa en zijn lidstaten kunnen nu leidend worden in de verduurzaming van onze economie en bij uitbreiding samenleving.

Ook vorige week ging de zenuwachtigheid over de stijgende gasprijzen in crescendo en illustratief was de beslissing van een grote kunstmestfabrikant om zijn productie eenheden aan een lager pitje te laten werken.

Men kan zich daarbij de vraag stellen dat als men nu reeds niet meer rendabel kan werken wat de echte transitie dan te weeg gaat brengen?  De industrie lijkt me een bijzonder grote uitdaging te hebben aan het loslaten van alle fossiele brandstoffen om hun producten te maken.

Nochtans is dat het objectief tegen 2050, maar voor velen is dat comfortabel ver weg.  De lobby…

Lees verder

Hogere elektriciteitsprijzen en hogere gasprijzen, duurzaam of momentopname?

Ook al is zeker nog niet alles gezet over het 6de klimaatrapport van het IPCC toch is alles op de achtergrond verdwenen door de waan van de dag en mediagenieke momenten.  De evacuatie(lees vlucht) uit Kaboel trok al het nieuws naar zich toe.  Natuurlijk terecht dat zo’n event enige aandacht krijgt maar het blijft frappant dat vooral acute zaken ons leven blijven domineren.  Het hier en nu bepaald en alles voor de toekomst is niet echt ons probleem.

Dat de inflatie hogere toppen bereikt momenteel heeft allerlei oorzaken maar de hogere energieprijzen zijn hier één van de grote…

Lees verder

Zet dit zesde klimaatrapport van de Verenigde Naties wel aan tot politieke en burgerlijke daadkracht?

Dat het nieuwe rapport op de nodige aandacht kan rekenen is geen verrassing gezien we dit jaar overal in de wereld een op hol geslagen klimaat beginnen te zien.  Het ene na het andere record sneuvelt, nieuwe fenomenen buitelen over elkaar heen en lopen zowat iedere week via het nieuws de huiskamers binnen; het risico bestaat nu al dat niemand er meer van op kijkt.

Nochtans zijn deze recente signalen van moeder Aarde van dien aard dat ze ons bestaan kunnen raken ook al gedragen we er ons nog niet na.  We worden langzaam in de pan gekookt en merken niet dat het grootste slachtoffer wel…

Lees verder

De Belgische gascentrales

Dat de uitstap uit de kernenergie in België geen gelopen race is kan niet echt verbazen en is ergens ook wel te begrijpen.  Na Frankrijk is België nummer twee in de wereld wat het belang betreft van kernenergie in onze elektriciteitsproductie.  De ambitie om volledig te stoppen met het produceren van elektriciteit komende uit kerncentrales te stappen blijft staan en dat is op zich correct daar dit reeds 18 jaar door de regering Verhofstadt I werd beslist (wet op de kernuitstap van 2003).

Zowat alle politieke partijen hebben sindsdien op enig moment  langere of kortere tijd  deel uitgemaakt…

Lees verder

De Belgische gascentrales

Dat de uitstap uit de kernenergie in België geen gelopen race is kan niet echt verbazen en is ergens ook wel te begrijpen.  Na Frankrijk is België nummer twee in de wereld op het belang van kernenergie in onze elektriciteitsproductie.  De ambitie om volledig te stoppen met het produceren van elektriciteit komende uit kerncentrales te stappen blijft staan en dat is op zich correct daar dit reeds 18 jaar door de regering Verhofstadt I werd beslist (wet op de kernuitstap van 2003).

Zowat alle politieke partijen hebben sindsdien op enig moment  langere of kortere tijd  deel uitgemaakt van…

Lees verder

Europese Commissie brengt Fit for 55

 

Deze week presenteerde de Europese Commissie middels de Commissaris Frans Timmermans haar klimaatplan bestaande uit 13000 pagina’s.  Over het aantal pagina’s circuleren trouwens verschillende getallen maar dat is alleen van belang voor de gelukkigen die het plani ntegraal gaan uitlezen.

Dat dhr. Timmermans omringd wordt door slimme mensen behoeft geen betoog, het zijn vooral zij die het laatste jaar hard gewerkt hebben aan dit lijvig document dat zowat als de laatste kans voor de mensheid wordt gepresenteerd.  Hopelijk zullen andere continenten…

Lees verder

De netten zitten vol, prijs grondstoffen fors omhoog, zonnepanelen najaar +20%

Je hoeft geen Einstein te zijn om te beseffen dat de huidige distributie en transmissienetwerken ontworpen zijn volgens het principe van de vorige eeuw.  Enkele centrale elektriciteitscentrales werden aangesloten op het hoogspanningsnet en vervolgens werd de stroom tot bij uw bedrijf of thuis gebracht via het distributienet van uw lokale netbeheerder.  Voor Vlaanderen is dit bijvoorbeeld Fluvius, in Nederland zijn er netbeheerders zoals Enexis, Stedin, Alliander, Enduris, etc.

Het huidige sternetwerk wordt in snel tempo aangepast  vanwege de actuele ‘energiehonger’ en dus vraag, waarbij…

Lees verder

Grondstoffen schaars en duur

Wellicht een onderwerp dat enigszins vreemd is om mee te beginnen maar we worden er allemaal mee geconfronteerd.  De prijs van sommige(lees vele) producten en grondstoffen stijgen onrustbarend snel.  Niet alleen aan de pomp stijgen de prijzen naar nieuwe records, in de bouwsector klagen aannemers steen en been door de plotse forse stijgingen: zoals de krant kopte vandaag ’Het is peperduur of niet te krijgen’.

Probeer maar eens aan specifiek hout te geraken dezer dagen, maanden wachten en offerte krijg je niet meer, “nee mijnheer offertes doen wij niet meer, u betaald de dagprijs”.  De…

Lees verder

Opslag, groene en CO2 vrije waterstof, nieuw in de keten, wat is er nodig, wat ontbreekt er nog?


Even weggeweest na Corona besmetting, allemaal vaccineren, virus is geen pretje en beter voorkomen met vaccin dan genezen!

Energieopslageenheden - Batterijstations - waterstofproductie

Geconfronteerd met de uitdagingen van netstabiliteit en de opkomst van hernieuwbare energiebronnen en in het bijzonder wind- en zonne-energie, is het duidelijk zinvol om alle technologieën voor de opslag van elektrische energie te promoten. Dit is een noodzaak die niemand betwist. De moeilijkheid is om het op een niet-discriminerende, duurzame maar efficiënte…

Lees verder

Belofte maakt schuld

Wereldleiders spreken mooie beloften uit om klimaatdoelen te halen, dichter bij huis wordt CRM goedgekeurd en ambitie om energiefactuur te vereenvoudigen

Enkele dagen geleden was er een virtuele top van een groot aantal landen die met recht en rede ook de titel dragen van grootste vervuilers in de wereld.  De ambitie spatte letterlijk van het scherm en de percentages gingen in crescendo.  Paradoxaal genoeg kent de huidige pandemie één voordeel en dat is dat er grote relance budgetten worden voorzien om de huidige economie te kick starten.

Het is zo’n beetje de…

Lees verder
 • De Telecom age

  Periode 1991-2002
  In aanloop naar het jaar 1998 werkte André voornamelijk voor TeliaSonera en Proximus in hoofdzakelijk Frankrijk, Nederland en Rusland waar nieuwe mobiele en ...


  Lees meer
 • Energy age

  In 2001/002 vroeg een zakenvriend in Maastricht mij om hem en zijn directie bij te staan om een strategie te bepalen hoe om te gaan met de liberalisering in de energiemarkt. André richtte daardoor eind 2001 WattP ...


  Lees meer
 • NPG energy

  Reeds in 2007 startte André samen Jacques de voorbereiding voor de ontwikkeling van een bedrijf dat lokale ontwikkelaars ging helpen in het verwezelijken van hun duurzame energieprojecten in de Benelux ...


  Lees meer
 • André invest

  Naast mijn operationele activiteiten maak ik graag tijd voor studies die ik aan diverse overheden en bedrijven ter beschikking stel om zo meer inzicht of ideeen te geven in onze markten ....


  Lees meer

Interessante Links

The way to get started is to quit talking and begin doing