Energie-Blog

André Jurres

Zoekresultaten

  Gelukkig Nieuwjaar Heureuse Année Happy New Year

  The energy of the mind is the essence of life.

  Aristotle(384 B.C.- 322 B.C.)

  Lees verder
  2 jan 2015
  10116

  Nieuw jaar, nieuwe hoop, nieuwe plannen

  Alvorens direct weer in onze boeiende sector te duiken is het toch goed om even stil te staan bij het afgelopen jaar en vooral ook vooruit te kijken op wat we willen bereiken dit jaar. De Vlaamse minister-president Geert Bourgeois zei het de afgelopen dagen nog: het is zo slecht niet in ons land en wellicht is hij hier te leen gegaan want het lijkt wel veel op optimism is a moral duty. Maar hij heeft wel gelijk want natuurlijk gaan er vele dingen fout in een complexe samenleving, maar we moeten ook kijken naar de middelen die we hebben om het beter te doen.

  Tegelijkertijd zegt professor Lode Vereeck terecht dat er meer dient geïnvesteerd te worden in O&O om zo bij de top te kunnen horen, maar op zich vullen deze boodschappen elkaar aan. Nu, woorden op zich vullen geen gaatjes en alleen daden zullen ons de noodzakelijke vooruitgang brengen. Naar onze sector teruggaand, is de verwachting van een lange termijn energiepact hoog en ook hier zal vanuit de diepte dienen gewerkt te worden. België kan en dient ook resoluut te gaan voor nieuwe oplossingen in onze sector want ook de tijdens de Kerstvakantie is het vooruitzicht niet echt beter geworden.

  De lage ol

  Lees verder
  4 jan 2015
  10117

  In afwachting van energievisie alle opties open of dicht?

  De inkt van de verlenging van de twee oudste kerncentrales is nog niet hard of de volgende beslissingen dringen zich op. Het oude plan van dhr. Wathelet wordt weer opgevist, de optie om de - grotendeels werkeloze en verlieslatende - gascentrales beschikbaar te houden ligt in lijn met de meeste beslissingen die vandaag in onze sector genomen worden.

  Onder andere in De Morgen verscheen dit weekend hierover een artikel waarin de nuance toch wel wat zoek ging door maar een heel klein deel van mijn reactie op te nemen. Dit gebeurt overigens wel eens meer, maar gezien de media zoveel oog hebben voor onze sector, wordt dit meestal daarna wel rechtgezet. Het aantal zakenvrienden in mijn sector zal hierdoor wel wat afnemen gezien een aantal daarvan belanghebbende partij zijn om het status quo te behouden.

  Net zoals het langer open houden van Doel 1 en 2 marktverstorend werkt, is dat ook zo met het subsidiëren van de bestaande gascentrales die anders dreigen te verdwijnen. Op zich is het vanuit het gewone marktprincipe logisch dat niet rendabele bedrijven verdwijnen, alleen is in onze sector sprake van een speciaal soort marktwerking. Ook al dienen een aant

  Lees verder
  4 jan 2016
  10118

  De perfecte storm?

  Dat de energieprijzen nieuwe recordlaagtes bereiken die we sinds jaren niet meer gezien hebben, doet vele economen terug hopen op enige economische groei van betekenis. Bedragen als 1000 miljard dollar besparing in de wereld door de lage olieprijs voeden de zekerheid van meer economische groei en bewijzen tegelijkertijd ook het failliet op termijn van ons economisch model.

  Onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen bewijst ook dat de omslag naar een duurzame economie nog zeer ver weg is als men dezelfde fossiele brandstoffen gebuikt om de economie aan de gang te houden. Ook al weet bijna iedereen dat dit model geen leven meer heeft, is men optimistisch. Dat Schotland vorige week winden van meer dan 180 km per uur mocht begroeten en Noord-Amerika kreunt onder temperaturen van -45 graden wordt als normaal beschouwd. Moeder Aarde geeft signalen, maar we zijn even niet thuis.

  Dichter bij huis blijven de vele sluitingen van elektriciteitscentrales voor beroering zorgen. Er is sprake van meer dan 1600 MW productiecapaciteit van voornamelijk gascentrales en kleinere WKK's. De meeste daarvan zijn niet geschikt om zelfs in de reserve opgenomen te worden zond

  Lees verder
  11 jan 2015
  10119

  Huidige elektriciteitscentrales zijn geen wissel op de toekomst

  Ongeacht de vele technische defecten van de laatste tijd aan de kerncentrales moeten we ons ook de vraag stellen of deze manier van energie produceren nog wel een wissel is op de toekomst?

  Datzelfde kan gezegd worden over het gebruik van fossiele brandstoffen om continue in onze energiebehoeften te voorzien, buiten dat deze zeer schadelijk zijn voor het milieu, dier en mens dienen ze ook steeds meer financieel ondersteund te worden.

  Dat men de politici verantwoordelijk stelt voor het gekozen beleid mag dan wel correct zijn, maar geeft geen goed beeld van het volledige probleem. Onze bevoegde energieministers zoeken steeds naar een compromis waarin de korte termijn belangen van betaalbare energie verenigd dienen te worden met de lange termijn doelstellingen van een duurzame energiehuishouding. Een zo goed als onmogelijke opgave gezien de kosten nu eenmaal voor de baten komen en de vele investeringen onze energieproducten een stuk duurder zullen maken.

  De wens om bestaande gascentrales te bewaren voor de toekomst door ze financieel te gaan ondersteunen is zeker niet de oplossing voor onze toekomstige mix van energie, maar is noodzakelijk gezi

  Lees verder
  11 jan 2016
  10120

  Welke verandering eerst?

  Er wordt weer veel gepoetst dezer dagen in de Heizel paleizen te Brussel, de hoogmis van koning auto komt eraan en dat zullen we geweten hebben. Buiten dat je de komende tien dagen gewoon weg moet blijven van de Brusselse ring ter hoogte van de afrit Wemmel is het interessant om te zien wat de evoluties zijn op het vlak van energie en dan natuurlijk vooral welke brandstoffen men naar voren schuift.

  Nu zou je kunnen zeggen wat is er dan nieuw want 99% van de wagens zijn gewoon diesel- en benzinewagens. Dat vooral diesel nog steeds hoogdagen meemaakt in België is gewoon het gevolg van een jarenlange subsidie van de overheid. Men heeft iedereen richting diesel geduwd en nu zal men de omgekeerde beweging dienen te maken. Dat zelfs de Fransen nu zeggen dat diesel in de toekomst niet meer welkom is in Parijs is dan ook toe te juichen en dit kan gerust als trendbreuk gezien worden. Het is wel jammer dat de regering blijkbaar enigszins talmt met de uitvoering van de verhoging (lees minder verlaging) van de dieselprijs want dit is het perfecte moment.

  Door de lage olieprijs denderen de prijzen aan de pomp toch naar beneden en kan benzine gelijk of zelfs iets goe

  Lees verder
  18 jan 2015
  10121