Marché de l'énergie en Belgique

China laat rest van de wereld achter zich, mais…

De weg is nog heel lang en elektriciteitsproductie door steenkoolcentrales neemt nog steeds drie vierde van de productiecapaciteit in beslag. Vorig jaar werd er in de wereld voor 75 GW aan zonnepanelen geplaatst en China nam daar maar liefst 34,2 GW voor hun rekening. De tweede plaats (op verre afstand) wordt ingenomen door de VS met 13GW en Europa doet daar nog eens de helft af (6,5 GW).

Dat Europa enkele jaren geleden nog het gidsland was qua groei is allang voorbij en de volumes blijven nog steeds afnemen ondanks alle euforische berichten in de media. Nu lijkt de Chinese groei met zon spectaculair en dat is hij ook, maar als je gaat kijken hoeveel dit vertegenwoordigt in productie dan komen we bij een percentage uit ver na de komma (0,07 GW op een totaal verbruik van 6 GW). Datzelfde geldt trouwens voor ook windenergie waar geen één ander land het beter doet in groei dan China in het aantal geplaatste windmolens. De productie is echter zeer marginaal te noemen met 0,24 GW. Zon en wind zijn dus samen goed voor 0,31 GW maar het getal zal natuurlijk jaar na jaar blijven groeien.

Het feit is echter dat de economische groei veel hoger is dan het equivalent duurzame energie dat er bij komt, waardoor de vraag naar steenkool paradoxaal genoeg toeneemt. Er zullen steeds nieuwe steenkoolcentrales gebouwd gaan worden, ook al probeert de Chinese regering om twee onverzoenbare met elkaar te laten samensmelten.

Uitgaan van 7% continue economische groei houdt in dat de energievraag evenredig gaat blijven stijgen. En dit zelfs nog meer daar de welvaart in het land zelf ook toeneemt en de Chinese consument dus fors meer zal gaan consumeren. Dat China het leider stokje van ons en de Amerikanen snel aan het overnemen is staat buiten kijf, alleen zijn ze wel ziek in hetzelfde bedje. Hun welvaart is gestoeld op dezelfde als de onze (voor een groot deel) en daar komt bovenop dat de wet van de grote getallen bij hun nog veel meer geldt (er zijn nu eenmaal 1,3 miljard Chinezen die allemaal Westers willen gaan consumeren).

À 2020 spendeert China 761 miljard Euro aan de uitbouw van meer groene energie, dit is meer dan de rest van de wereld spendeert aan hetzelfde doel. Dat de meest duurzame energie nog altijd degene blijft die je niet verbruikt, is hier jammer genoeg niet mee opgenomen. Dat het klimaat in een steeds sneller tempo haar leger inzet om ons een lesje in nederigheid te leren wordt voor velen duidelijk, alleen is de weg naar verandering moeilijk en door velen niet gewild.

Dat China op termijn vooral minder moet gaan verbruiken is een open deur in trappen alleen zie ik niet in hoe hun centrale regering dat gaat laten rijmen met hun huidige 7% croissance. Verder moet de bevolking de komende 100 jaar drastisch naar aanvaardbare aantallen worden teruggebracht en blijft het debat hierover uit. Dat deze weg vrij gemakkelijk en natuurlijk zonder pijn veel grotere positieve gevolgen kan hebben op onze milieu impact dan de uitbouw van 100% zon en wind, is volledig buiten de pers gebleven (toch bijna). En nee ik ben geen doemdenker noch mensenhater, maar ik herhaal gewoon wat Albert Einstein vlak na de Tweede Wereldoorlog al heeft gezegd: De grootste uitdaging van de mensheid is haar steeds snellere groei (hij zei trouwens het grootste gevaar). Meer dan zeventig jaar later zijn deze woorden relevanter dan ooit.

Het vergt moed om dergelijke taboe thema’s op het wereldforum te durven aansnijden en het is wachten op een draagvlak om dit te kunnen doen. Natuurlijk staan zaken zoals geloof hier vaak haaks op dit wiskundig gegeven van vermenigvuldiging en de nood om de som te laten afnemen alleen hebben wij een verantwoordelijkheid naar toekomstige generaties die veel verder gaat.

Dichter bij huis blijft de roep om de sluiting van de kerncentrales luiden, alleen is deze weinig realistisch zoals steeds en wat ook opvalt is dat zelfs geen voorstellen gedaan worden hoe we dit gaan doen. Natuurlijk is de roep om een energiepact/akkoord goed, alleen verwacht ik van onze sector meer dan dit. Dat geldt trouwens ook voor andere belangenorganisaties die vaak terecht of onterecht het belang van kernenergie voor onze industrie naar voren schuiven, maar vervolgens geen poging doen om aan te geven wat we dan wel moeten gaan doen.

Niemand durft eigenlijk hard op zeggen dat we gewoon geen totaal antwoord hebben vandaag en dat deze fase vantrial and error de enige is die we hebben. Dat het huidig groeimodel voor zon en wind niet voldoende is, bewijzen de wekelijkse cijfers van onze uitstoot van broeikasgassen die weer aan het stijgen zijn. Eerder heb ik al aangegeven welke de groeicijfers zijn voor zon en wind om alleen nog maar de vraag naar energie te kunnen bijhouden maar eigenlijk is dit de verkeerde vraag of antwoord.

We moeten vooral veel minder energie gaan verbruiken en hiervoor dienen we enerzijds af te stappen van ons huidig economisch model en anderzijds onze soort in bedwang houden zodat er plaats blijft voor andere diersoorten. China blijft zeker één van de beste kaarten houden (met Afrika) om veel sneller dan Europa of de VS die omslag te kunnen maken.

Temps pour l’étude

La semaine dernière il y avait aussi beaucoup d’attention aux différentes questions énergétiques. Que nous en Flandre plus de 1.5 million de familles du gaz faible teneur en calories des Pays-Bas doivent changer à haute valeur calorifique gaz est une certitude. Nos voisins du Nord construire probablement à un rythme accéléré leur matériel hors car elles réduisent l’extraction du gaz naturel.

 

Les nombreux tremblements de terre à Groningen ont besoin de cette action et personne ne sait si même le niveau actuel d’extraction peut être maintenu. Frappant, c’est qu’il y a eu peu ou pas de débat public sur les alternatives possibles pour le gaz naturel. Maintenant, il semble l’ajustement dans l’ordre de faible à haute valeur calorifique gaz d’aller le plus simple mais c’est aussi la meilleure solution?

 

En tant que pays, nous avons des objectifs durables et la combustion du gaz naturel est un combustible fossile relativement propre péché. Pas pour rien qu’ils ont dans les pays-bas décide de finalement cesser d’utiliser le gaz naturel à grande échelle(lire quelqu'un qui chauffe et cuit à la maison avec du gaz naturel). Maintenant, il ne sera pas mais la déclaration en soi déjà être appelé aussi frappante.

 

Pour l’excellent exercice technique à 1.5 millions de familles s’adresser en visite, que vous devrez peut-être également réfléchir à des solutions de rechange. Que nous sommes plus de la moitié 1 milliard euros va s’en servir pour régler quelques petites choses à votre domicile pour une mesure transitoire est toujours péché. C’est donc en partie un gaspillage d’argent car vous savez que dans Xjaar(lecture x aussi rapidement que possible mais en tout cas pour 2040-2050) l’objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre avec 80 À 100% pour la réduire.

 

On avait déjà au moins comme un signal peut étudier s’il existe d’autres solutions sont possibles parce qu’ils existent déjà. On avait aussi une distinction entre l’environnement urbain avec ses appartements et de maisons individuelles. On devait aussi tenir compte de l’âge de l’infrastructure actuelle résolument le choix des technologies durables.

 

Que les premières réunions de la conversion forcée de faible hypercalorique datant déjà d’ans pourraient ont poussé toute la psyché humaine dans le sens qu’une même omis de prendre en options de compte. Heureusement, il n’est pas trop tard pour au moins socialement pour poser cette question.

 

Même si un mais 10% par exemple, le reste des plus grandes maisons avec d’autres solutions pour son chauffage (lire la pompe à chaleur) et la cuisine (électrique) Cela donnerait un signal correct. Faits, pas des mots. On pourrait même envisager d’obtenir aux familles individuelles le choix pour spécifier quelle technologie ils souhaitent. Aussi, bien sûr, on cherche la solution la moins chère que préférence peut disparaître dans les ressources générales pour qu’aucun effort de demander directement à être.

 

Les avantages de luxe et peut cuire avec du gaz naturel est devenu depuis longtemps naturellement tout comme plus aucun luxe, mais l’eau propre. Et pourtant, c’est du tout, la plupart du monde a souvent pas accès à ce type d’affaires. Les années de dénigrement sur de notre secteur par à peu près tout spectre politique et vous avez le cocktail parfait pour garder à la suite de faire et de ne pas apporter trop de changement.

 

L’échelonnement de chiffres cette semaine dans un bon article dans het Belang van Limburg sur nos émissions et la course à 2020 dire tout cela. Même s’il y a un progrès dans le domaine des émissions avec les familles dans leur maison, Ceci est entièrement compensée par les mêmes familles et leur comportement de consommation. Que transport maintenant comme le principal coupable est désigné peut-être techniquement être correct mais, mais on oublie très vite cela fonctionne camions conduite près à répondre à nos besoins. Import et export a un prix et qui est livré avec transport, consommation si, grâce à l’importation ou l’exportation est, permettant la croissance économique et la prospérité et les budgets qui sont pas si directement qui a fait dérailler.

 

Le revers de la médaille est que toute croissance économique nous amène dans les parties plus loin de nos objectifs en matière de climat. Sûrement si cette croissance continue à reposer sur les mêmes paramètres que dans le passé. Notre modèle de croissance absolue au moins 2% par an sera presque automatiquement pour 2% demande plus d’énergie dans le monde et qui n’est pas durable. Malgré cette connaissance, on ignore cette question sociale et va trop peu d’attention à l’évolution de notre modèle économique. Élaboration d’un modèle de croissance durable de croissance absolue est un défi énorme qui, en particulier entre les oreilles, est.

 

L’absence de tout progrès réalisé en Belgique en établissant une vision de l’énergie pour l’avenir en dit long, l’élan est rapidement disparu en vue des élections se profile et il semble de plus en plus probable qu’on va pousser ces questions à un prochain gouvernement. Heureusement, il y a des signaux positifs encore par notre ministre flamand de l’énergie, M.. Tastet, oser explorer de nouvelles voies qui, en tout cas, comme la construction d’une usine d’hydrogène, nourris par nos futurs parcs éoliens offshore. Une fois le format de compte dans une étude d’un tel exercice comparé à par exemple un atoll de l’énergie (lire des centrales hydroélectriques) lorsqu’il y a eu. Dans une étude, il faut garder à l’esprit avec un prix réel de CO2 de plus de 100 Par tonne alors que l'on compare des pommes avec des pommes. Ce genre d’études ne sont pas seuls en tête et nécessaire avant de décider, mais donner le signal qu’il croit avec nos objectifs.

Achats de groupe

Que les achats de groupe dans le secteur de l’énergie a longtemps été un facteur d’importance est également évidente maintenant encore le cas. Environ la moitié de tous les clients qui changent de fournisseur de le faire grâce à un tel achat de groupe.

Il n’y a seulement des avantages? À première vue être vu là pour le consommateur entre un parti qui le préparatoire fonctionne et pour le fournisseur crée un moment dans lequel il peut se développer rapidement avec relativement peu d’effort marketing.

Cependant, il sont aussi appelés les côtés négatifs de tels achats Groupe, pas tout le monde s’inscrit dans l’uniformité de la manière des achats et des restes, bien sûr, mais un instantané. Elle sert non seulement à rester vigilant au moment d’un achat de groupe, mais tous les quelques mois pour vérifier comment évoluent les taux du marché et ce qui est de l’impact sur votre situation particulière.

Pour les fournisseurs avec leurs marges ultra petits, flirtant souvent avec des marges nettes négatives, C’est toujours avec impatience l’impact d’une telle action. En dehors des propositions d’action spéciale, que les marges déjà maigres complètement édulcoré, Il y a aussi le risque que ces groupes d’achats fournisseurs avec le fardeau des coûts supplémentaires.

Suggérer que vous perdez tout d’un coup des dizaines de milliers de clients alors que vous avez adopté les personnes supplémentaires à l’ensemble de vos clients pour pouvoir offrir un service adéquat? Que les clients choisissent délibérément pour un fournisseur différent est normal dans un choix de marché libre, mais des changements majeurs de l’un sur l’autre jour, affectent la déjà faible rentabilité de ce secteur à.

Que le comportement de l’interrupteur et surtout la quantité en pourcentage est affectée positivement par grand groupe achats est au-dessus de l’eau, seulement ce n’est à mon avis pas un bon baromètre des forces du marché. Par exemple, une recherche en Flandre que nous sommes au mieux en ce qui concerne les familles qui chaque année changent de fournisseur, mais gardez en revanche des fournisseurs (aussi les grands) Là tout de suite en Belgique. La santé d’un secteur est un baromètre important et c’est souvent assez rapide.

Au vu des différences sur notre facture énergétique sont devenues très petit, ce produit n’est encore qu’une part marginale de notre facture, les perspectives pour un bon marché n’oblige pas bon. Les vendeurs doivent soutenir la concurrence sur une partie plus petits de la facture, la différence est marginale et clients vont-ils pour perdre leur intérêt pour le marché libre.

Un bon régulateur anticipe ces tendances et veille à ce que le marché libre soit maintenu et, par conséquent, reste un espace suffisant. Par exemple, l’absence d’une nouvelle définition des tarifs de réseau de distribution(lire un salaire pour pouvoir au lieu de / KWh) est une telle substitution donnée où l’organisme de réglementation peut être en mesure de récupérer la facture énergétique plus dans la balance. On aurait aussi peut choisir à la facture énergétique afin de faciliter par tous les impôts et taxes retour apart et non plus sur notre facture énergétique. Beaucoup de ces frais n’appartiennent pas dans le marché libéralisé et peuvent être parfaitement par le gouvernement sur un autre moyen facturés.

Le comportement de changement de pourcentage (« switch ») du consommateur obtient encore trop d’attention et ne devrait pas seulement considérer comme baromètre d’une opération de marché saine. Bien sûr, ce n’est aucun un problème pour ces statistiques mariage signe et un pourcentage de clients sont ceux de changements de fournisseur, seulement faut-il comme si c’était le résultat de l’opération d’un régulateur.

C’est comme un gouvernement qui leurs seins stocke si l’économie tourne bien et emploi s’élève, la plupart de l’honneur, se trouve cependant, dans d’autres. La formule de notre économie est un très complexe et pas du tout prévisible. La psyché humaine continue de jouer un rôle important et par conséquent, le jeu fascinant mais particulièrement difficile à lire.

La disparition des acteurs du marché par la suite aura un impact beaucoup plus important sur la compétitivité de notre industrie que la déclaration trimestrielle des familles qui changent de fournisseur. La poussière après que la reprise par Eneco ENI Belgique n’est pas encore ou nous Téléchargez dès maintenant la vente éventuelle de Eneco Pays-Bas. L’éventuelle disparition du dernier joueur « national » Pays-Bas peut aussi affecter la Belgique.

Nos régulateurs dans le secteur de l’énergie feraient bien d’accord avec leurs collègues du secteur télécoms de parler pour apprendre ce qui s’est mal passé et surtout ce qui est le résultat. La disparition de nombreux joueurs de télécom rend aujourd'hui dans de nombreux cas un retour à un « monopole ». Non, pas avec un joueur, mais avec un nombre très limité de joueurs qui encourager mutuellement dans la poussée des prix et de maintenir entre eux alors. Appelez-le oligopole pour tous que je me soucie, mais il s’en écarte loin de l’intention initiale en 1998 Lorsque ce marché a été libéralisé.

Météo 6 GW vent là en Europe

Poursuivre l’avancée des parcs éoliens, environ les deux-tiers est sur terre et sur mer et un tiers d’un retard (toujours) aucune question. En plus de cela, nous sommes allés la semaine négative avec prix de gros sur les salons actuels.

Ça a l'air bien, et encore, J’ai mis une question très importante du fait que ces postes juste euphoriques sont présentées, Étant donné que la majeure partie de notre énergie produite se compose toujours des centrales classiques. Si vous emportez ces sources d’énergie, Cela signifie la fin de notre civilisation actuelle et de la prospérité. Aussi les messages positifs sur négatif boursiers aller au-delà de ma compréhension, vu d’ailleurs un signe d’instabilité du système actuel est que, à tout le moins souffrir de douleurs de croissance ou plus.

Contrairement à beaucoup de mes collègues, Partie I donc pas du tout l’euphorie du prix de l’énergie faible ou ce maintenant pour huile, gaz ou électricité sont. Prix bas ne mettent ne pas directement sur l’innovation dans le domaine de l’efficacité énergétique. Compte tenu de la nécessité d’énormes investissements dans toutes les parties de la chaîne énergétique, la question est si nous de cette façon pour s’assurer qu’il y a un effet de marché stable où tous les frais et s’installe.

Malgré les nombreux fils sur cela, nous travaillons aujourd'hui dans un modèle que grosso modo il y a dix ans, a été en opération. Que les bourses de l’électricité ont progressé vers l’autre peut être un changement aux paramètres où le prix est déterminé, mais sauf que toutes les nouvelles énergies renouvelables sur le dessus est levé il y a vraiment rien de changé de substance.

Remarquables sont aussi les contrastes entre les press releases des acteurs du marché et ceux qui travaillent au sein d’un monopole naturel réglementé. Qu’Élie ou autres sociétés de réseau avec des chiffres financiers solides sortent est bon et même nécessaire pour relever les défis auxquels ils sont confrontés. Eu égard aux parties qui en fait fonctionner sur le marché libre doit pouvoir compter sur un rendement plus élevé afin de justifier le risque avec lesquels ils doivent travailler.

Nous voyons, cependant, que, depuis près de dix ans la plupart des fabricants et des fournisseurs encore guère un rendement acceptable et que la plupart dans leur entreprise de fournisseurs flirtant avec un 0% marge de. Également à des producteurs, il y a le dernier huit ans rouge seul nombres écrit sur leurs déjà écrite hors stations, en particulier les usines de gaz se ruent fermé ou dans la naphtaline a frappé. J’ai déjà écrit, mais il y a toujours pas perceptible.

Une entreprise comme Vattenfall a présenté une nouvelle fois décevants chiffres surtout des problèmes dans les pays-bas (Nuon) et en Allemagne. De la 10 milliards d’euros que Vattenfall pour Nuon a payé en 2009 6 milliards est déjà radié. Qu’ils ont sans aucun doute bonne volonté ont payé pour cette société sera sûrement vraie, mais un fait demeure que l’actif (lire, par exemple, les centrales à gaz naturel) ils ont acquis sont devenus en grande partie inutile quand.

Un autre fait marquant en Belgique est l’annonce de l’accord de l’été du gouvernement fédéral, où avant tout la question de l’énergie presque complètement excelle en son absence. Apparemment, le gouvernement est convaincu que toutes les mesures nécessaires ont été prises à notre gestion de l’énergie pour maintenir les prochaines décennies sans nuire à l’environnement. Pas trouvée dans les accords de la partie principale de la section, en soi, il semble que le prix de l’énergie faible tout le monde pour dormir et qui a bercé en soi mais compréhensible.

La crainte du luxe des excédents transformé en déficits semble donnée le marché cependant a toujours raison, Ou pas? Qui peut être pas satisfaits ekoue/Electrabel également ses résultats dans le Benelux par le degré élevé d’indisponibilité de certains de ses réacteurs nucléaires seront apparemment une couverture supplémentaire pour le confort. Parce que, Si la lumière reste allumée malgré il y a que plusieurs centrales nucléaires n’a pas fonctionné, il faut plus de suffisamment de réserves? En outre, le stratégique les réserves ont diminué ou le fait que c’est à nouveau statu quo.

Et pourtant c’est un peu comme avec les émissions de nos voitures diesel allemand, sur le papier, pas de problème et donc pas de problème jusqu'à ce qu’un commence à creuser. Non seulement ont à peu près toutes les marques de luxe à nos voisins orientaux tort apparemment logiciels dans leurs moteurs, mais aussi le fournisseur de ces contrôles est maintenant examiné.

Même si on peut dire que notre industrie n’a pas de secrets cachés comme ce fournisseurs automobiles allemands, Nous sommes dans la même maladie de lit. Le coma de notre système ETS, et de ce fait les droits d’émissions beaucoup trop bon marché, ont fini par le même résultat. Tout le monde sait que c’est mal, mais nous avons choisi de l’ignorer. La course à 2020 est en cours et nous devons espérer que de nombreux membres États sont loin de leurs objectifs restent supprimés afin qu’il va être spectaculaire est intervenu et le coût d’une tonne d’émissions maintenant à la bonne valeur. Que cela fortement sur la 100 € par tonne est prouvée par des études suffisantes de diverses universités réputées (o. (a). Cambridge a récemment) seulement est l’urgence aujourd'hui à chercher bien loin.

Et pourtant, il y a toujours une lueur d’espoir; quant à moi très familier (Je dirais pour deux et demi pour) est l’ambition possible du gouvernement fédéral belge sur le marché des obligations d’énergie, Cela en premier lieu pour les investisseurs institutionnels. Je pense qu’il ne faut pas se limiter à; la population à la fin de la journée il serait également capable de faire, Si seulement la perception très négative de notre secteur à la fois. Que 90% des fonds au départ par la volonté d’investisseurs institutionnels viennent est presque certainement, mais qui rend la possibilité qu’une famille belge/européenne peut participer pas moins important. Définissant les obligations de l’énergie est en effet une bonne intention de ce gouvernement, mais comme toujours, le diable est dans les détails de la mise en œuvre sera.

Dernière « historique » énergéticien Benelux

Maintenant regarder vers le passé n’est jamais quelque chose j’ai longtemps considéré, mais il faut être même pas la peine de voir ce qui a changé dans les quinze dernières années dans le Benelux dans les domaines de l’approvisionnement énergétique et surtout nous allons voir qui joueurs ont disparu et qui d’autre reste.

La libéralisation du secteur des télécommunications dans les années 1990 a apporté un vent similaire dans le secteur de l’énergie qui a été soigneusement réparti dans la plupart des pays entre monopoles nationaux ou régionaux. Ceux-ci sont souvent intégrées entreprises ont des activités dans le transport de l’énergie, stockage(gaz), production(champs d’électricité ou de gaz), commerce (surtout transfrontalières) et livraison et étaient souvent détenues par les autorités nationales ou locales.

La volonté de libéraliser le marché de l’énergie de l’Europe à la similitude avec le marché des télécommunications a fourni une dynamique unique. Messieurs depuis plusieurs décennies ont été d’un jour à l’autre les concurrents, Si, dans les pays-bas est avec Essent, Nuon, Eneco, Delta ou les nombreux utilitaires urbains, ou en Belgique où les deux monopoles historiques Electrabel et Luminus, ils ont commencé soudainement à discréditer les uns les autres dans tout ce que.

Avocats expérimentés bons moments vus dans toutes ces entreprises il y a des murailles de Chine grands devaient être construit entre les différentes composantes. Entreprises de réseau surgis, coups de fournisseurs indépendants par rapport au sol (De la même façon Watts Plus en 2002, plus tard connu comme Essent Belgium) et tout le monde est sorti plus de concurrence et donc meilleur prix.

Tout de suite 15 ans plus tard, nous pouvons superviser le champ de bataille du marché libre, et nous voyons une image contrastée. Où 15 Il y a ans Pays-Bas plus de 20 énergéticiens avaient entre les mains des actionnaires néerlandais (pour la plupart au public) est là un sujet d’être Eneco(Je m’excuse si j’ai oublié les petits joueurs qui se trouvent maintenant dans des mains privées ont trouvé leur créneau avec succès).

De l’ancien plus de 20 historique des acteurs régionaux dans les pays-bas il est encore un sur et aussi qu’ils vont à la hache. Les actionnaires publics de Eneco avec les villes de Rotterdam et la Haye pour n'aiment pas les risques du marché libre. Encore fou que les gouvernements ont plaidé en faveur de la libéralisation, mais alors, pas envie de subir les dangers, mais le laisser au secteur privé.

En soi, je n’ai aucuns sentiments mélancoliques dans la disparition de toutes ces sociétés, mais l’absence de toute racines locales dans une société dans ses sociétés d’énergie ne doivent pas nécessairement être une bonne chose d’être. La nécessité d’investissements à long terme de notre secteur sont grandes et racines locales est donc important et nous devons donc réinventer ce. Heureusement, il y a beaucoup d’initiatives jeunes par le biais de crowdfunding, coopératives et autres formes que l’implication des populations locales et des entreprises qui essaient de stimuler.

Que les gouvernements ont été résiliés leurs compagnies de réseau vu ceci être assurés d’un monopole naturel et par conséquent dito retours peuvent être compréhensibles il reste curieux que si apparemment la règle créée- et Loi visant à libéraliser par ce même gouvernement est considérée comme insuffisante pour garantir des rendements.

Il n’y a nulle part que les gouvernements ne peuvent pas investir dans la production, par exemple, ou dans d’autres parties de la chaîne de l’énergie à l’extérieur de l’entreprise réseau, Il est seulement convient en Europe que ne sont plus entreprises énergétiques intégrées peuvent être (lecture réseau, commerce, production et livraison dans une société). La vérité est que beaucoup de pays même ces accords juste oublier si il y a suffisamment de temps pour prendre.

Que déjà en Belgique dans la revoir fin des années 1980 devait prendre ses joyaux de la Couronne dans le secteur de l’énergie devrais toujours être considéré comme une erreur historique de format donné sont les nombreuses centrales nucléaires qui se trouvent maintenant dans des mains privées et où la population aura des maux de tête pendant plusieurs décennies. La patate chaude de la fermeture de ces centrales est gouvernement après que gouvernement poussé vers l’arrière (un peu comme le vergrijzingsbom et un budget équilibré). Toujours entre les stations de la fermeture de la centrale nucléaire 2023-2025 est un lamine a vu un a échoué à construire une alternative réaliste en plus la possibilité d’une conclusion alors que nous pouvions aussi courir.

Pour en revenir à la libéralisation, on peut dire que cela a eu des effets inattendus et bannit l’illusion du bas prix se fait par l’augmentation de nombreuses taxes et redevances,. Notre facture d’énergie de l’Avenue calme sur notre belastingsbrief avec ses nombreuses catégories (lire les dépendances) qu’en soi, s’assurer que la libéralisation se déroule uniquement sur 20 À 30% de notre facture (Il y a dix ans l’énergie composant représente toujours plus de 50% de notre facture).

Pour le consommateur le choix entre le fournisseur (a) ou (b) si très marginale compte tenu de l’ampleur de son projet de loi complètement coincé avec des prélèvements d’Etat réglementés. Ans les entreprises plaignent amèrement la hauteur de leur facture même si le composant de l’électricité (et gaz) avec 50% a chuté au cours des dix dernières années. Eux aussi, quoique dans une moindre sensation de dans quelle mesure l’augmentation des coûts réglementés sur leur facture.

Et pourtant nous tous devons contribuer à un nouveau système d’énergie sans émissions fossiles (lire les gaz à effet de serre), un où les combustibles fossiles tels que huile une valeur beaucoup plus élevée (lu frugal approche compte tenu des stocks limités) voire des centaines d’années pour être utilisé pour des applications industrielles spécifiques et une société où tout le monde ont accès à l’énergie, mais il y a beaucoup beaucoup plus économique.

Quotas de certificats d’énergie verte, monde requiert plus d’énergie chaque année

La fosse de 2 milliards l’an dernier avec une grande fanfare de l’ancien ministre de l’énergie en Flandre a été argumenté et pour lesquels ils immédiatement aussi une solution (lire le chien) qui a obtenu son nom fut son chant du cygne.

Le licenciement qui a suivi et le pek ils dans ses nombreuses sources sont arrivés là était bien sur pas gagné, puisqu’ils ont été responsables de puits. Que peut-être matière à amélioration dans sa communication sat, est certainement, mais son successeur ont appris à ses doigts ne pas à graver sur ces question.

Ou peut-être pas? Espérant que le reste dans notre secteur et surtout l’attention sur les questions essentielles reviendraient, comme la construction d’une vision de l’énergie, Nous sommes allés tranquillement avec les enjeux de l’heure. Journaux et émissions de télévision ont été remplies à nouveau avec le secteur qui sont déjà une image décente plus violée voir dérive dans un mal nécessaire.

Même les bonnes organisations tels que chambre de commerce devaient le mur des lamentations et de trouver que le prix de l’énergie pour les entreprises ne devrait pas augmenter. Malheureusement, une base éclairée est manquante, parce que tant que le prix de l’énergie en Europe est de plus en plus ensemble, je vois que le problème n’est pas. Que le climat est beaucoup plus rapide et nous montre sa défense étant de grenouilles cuisson lentement, s’avère toujours aucune raison de notre responsabilité commune.

Comme l’a dit, les enjeux de l’heure continue juste règne, mais le ministre flamand de l’énergie M.. Talam reste hêtre sur le mur d’indifférence en ce qui concerne la viabilité de notre industrie. Que la communication n’est pas gérée en douceur est claire, au vu de ses constatations que la 2 mettre milliards déjà coupé en deux ans Turteltaks et faire avec la bois de combustion à Gand et à Genk pour ses collègues du gouvernement apparemment complètent tombé du ciel.

Monsieur. Taleb a soulevé l’obligation de quotas, selon moi, tout à fait raison pour les fournisseurs doivent être réactivés. Lâcher prise de cette mesure a été une erreur historique, Il est donc justifié qu’il serait faire reculer. Si vous voulez vraiment dire avec objectifs durables, alors vous avez besoin de mettre en place une obligation de contingent.

La phase de pommades seuls ne suffit pas, le bâton où vous pouvez stocker doit être visible dans le cas contraire le mouvement vers l’avant pas assez fort. Je tiens à faire un pas au sport, Si vous vous entraînez pas et surtout pas assez dur, Ensuite, vous ne gagnerez jamais. Tous les athlètes ont de sang, la sueur et de larmes leurs limites et qui n’est pas différent pour notre défi. Cette nouvelle révolution industrielle (parce que c’est le) tous et plusieurs d'entre nous devront être. Un monde où nous n’utilisons plus les combustibles fossiles pour produire des émissions est difficile, douloureux et déconnecte toutes les ressources possibles.

Celui qui, uniquement par le biais de « Kumbaya » messages sur encore une autre ouverture d’un parc solaire, parc éolien ou une autre forme de promotion des énergies renouvelables pour leur propre bien-être (Je fais aussi) se prennent dans la mouture, parce que la route n’est pas encore pavée et surtout toujours très long.

En ce moment est en croissance de la demande mondiale d’énergie (dans tous les types de) chaque année, avec 2000Twh. Nous voulons seulement suivre la croissance déjà avec par exemple des éoliennes que nous devrions chaque année 150.000 moulins à vent construire sur une superficie à peu près la taille de l’Angleterre et l’Irlande. Cet effort, nous devrions au moins 25 année, puis nous avons pris suffisamment de terres avec moulins à vent égales à la superficie de la Russie. Sans parler de l’énergie durable qui doit être construit pour satisfaire la demande actuelle d’énergie.

En ce moment le soleil et le vent sont bonnes pour 0.7%(Global) tous nos besoins en énergie (Vert au total 4% Si vous comptez la toute puissance de la biomasse et hydro) et nous devons donc encore 96% pour générer l’énergie renouvelable à partir de toute notre énergie doit. Et sans oublier le taux de croissance annuel de 2000Twh, parce que nous sommes des centaines de millions de personnes de la pauvreté en leur donnant l’énergie. De ce qui précède, il apparaît que notre rythme actuel nous ne vont jamais obtenir le résultat souhaité contre 2050. Mais je me laisse surprendre par contraire!

Retour en Flandre. Étant donné que les chiffres de M.. Talam est correct, alors j’espère qu’il arrive à convaincre ses collègues du gouvernement directement pour sa proposition visant à suivre et pas leur propre agenda politique. Le dossier empoisonné est évident. Toutefois, il est, à mon avis, avec plaisir donner pour prouver que le Turtelput a disparu. J’espère que pas toute son énergie à et il a encore le temps de déplacer sa collègue fédéral faire enfin quelque chose pour notre secteur. Le moulin à rumeurs est déjà en cours, Il existe des propositions de conception mais ce ne sont pas encore partagé transparent, en raison de conflits d’intérêts ou l’absence de consensus. Maintenant est de persévérance et la persévérance beaucoup plus précieux que toute stratégie ou la vision qu’aussi, mais l’absence des deux est impensable.

Le désir de M.. Tastet à cette année de son volontarisme à une vision commune avec les autres régions et au niveau fédéral semble encore loin, surtout maintenant l’excuse idéale vient avec la crise en Belgique Français où nouveaux gouvernements ont besoin d’être formé. Vols à cela semble être la voie à suivre pour le ministre fédéral responsable. Dans le cas contraire, il continuera à s’écouler vers les pays qu’également l’argent belge leurs ordres de marche pour le développement d’une gestion durable de l’énergie ont déterminé.

Météo dans le secteur à l’attention de la Belgique

Météo en Belgique la semaine dernière, il y avait un certain nombre d’événements à haute visibilité dans notre secteur. Un premier cas a été la volonté de l’État Secrétaire Dag au coût de l’encore à construire des parcs éoliens offshore pour réduire.

Compte tenu des concessions déjà été pardonné à un certain nombre de parties, c’est un exercice difficile. Contre le fond de l’affaire n’est pas mauvais, autrement dit, faire en sorte que nous construisons une production durable au meilleur prix possible. Le chemin d’accès d’entreprises comme Dong, EnBW et Shell dans une course vers « le buttom » d’organiser dans laquelle spectaculaire offres se font allant de 74 €, 55d’accorder € et enfin à £0 veulent investir semble à première vue une très bonne nouvelle.

Maintenant, le coût marginal d’un produit vent ou soleil MWh en effet être zéro depuis le brandstoffbronnen, à savoir le vent et le soleil, sans frais sont, lui-même, que je ne crois pas dans le modèle gratuit. Le candidat, bien sûr, pas les constructeurs et nous devons chercher les véritables raisons de ces gros investissements et pourtant à leurs actionnaires pour pouvoir garantir une autre déclaration.

Spéculer sur un prix électricité plus élevé à l’avenir sur les salons actuels me semble une base difficile pour vos modèles financiers à long terme sur lesquels fonder même si elle reste l’un des paramètres importants. Si vous croyez en l’avenir de l’électricité que le prix peut augmenter seulement.

Et pourtant, c’est risqué ce que fait la Belgique, les concessionnaires existants des trois derniers parcs éoliens offshore étaient déjà bien dans leur préparation et seront donc très difficiles(lire presque impossible) pour obtenir des réductions 20 à 30% pour faire respecter. Les rendements sont plus faibles que les réductions souhaitées et personne ne va à des investissements de perte sauf parties qu’acheter marché partager.

Il y a actuellement élevés pratiqués pour des énergies renouvelables, projets sont encore souvent vus avec subvention être construit et donc une certaine source de revenus sont, même si les rendements sont limités à 4 à 5%(au niveau du projet).

Si le gouvernement belge, son vœu se poursuit, les chances sont que les concessionnaires existants, déposer et un peuvent organiser une nouvelle vente aux enchères. Comme déjà mentionné les coûts qui sont faites(les coûts seulement démontrables à des tierces parties, ce qu’on appelle « frais de tierce partie ») pour être remboursé. Le dommage n’est certainement pas éliminé parce que cette parties du marché seront la prochaine fois pensez deux fois avant d’aller s’aventurer développer des projets dans notre petit pays.

Sont des objectifs durables que la Belgique ne va pas chercher est pratiquement sûr que cela, aussi les autres développements durables possibles sont à un niveau très bas et la route de 40-50% durable est encore à construire. Basé sur le marché actuel des forces, qu'il est certain que nous ne pouvons relever et les chances sont encore réelles que nous allons à une stagnation ou même légère diminuent relatif au nombre total de produits MWh vert.

Il y avait aussi un arrêt de la Cour constitutionnelle que le soi-disant Turteltaks a cité les terrains de chasse éternelles et le gouvernement flamand avec un sérieux défi a sellé. Le désir de tous les coûts pour arrêter le KWh sur notre facture peut être logique mais la devise que le pollueur payé alors est des balivernes. Par exemple, si une personne seulement vert niveau de puissance est il/elle pas pollueur mais il doit payer tous les impôts.

Le mieux me semble à ces coûts dans le budget général et grâce à un chien transparent séparé chacun payer, Cela signifie que toutes les entreprises et toutes les familles.

Nous devons vraiment nous demander comment nous allons payer la transition parce que c’est encore beaucoup plus frais que les premières étapes que nous finançons sont maintenant. Comme toujours, être tout à fait gratuit mots dans la bouche pris comme oversubsidiering qui ne reposent pas sur une vérité, mais sont souvent le résultat d’études qui fait en même temps. Comme l’étude de la Creg ou PWC, tout ne corriger que peu d’intérêt car vous pouvez à peu près chaque jour et chaque jour un nouveau calcul sera différente.

Si vous souhaitez créer une étude correcte puis, vous devez la formule pour qu’il est dynamique et est donc utilisable à tout moment et par conséquent est valide. Par exemple l’ajuster en permanence le financement des coûts est un paramètre important où gouvernements trop peu en compte. Si la FED ne cesse d’augmenter l’intérêt puis aussi tôt ou tard la Banque fera cela et déjà tout à fait sûr si notre économie continue à bien faire.

L’effet du taux d’intérêt est souvent beaucoup plus décisif que la diminution dans le prix de revient d’une Fondation et le gouvernement doit comprendre que s’ils blifjt à embrouiller l’investissement des coûts pour la Belgique nv et par extension pour tous les pays parfois beaucoup plus élevé pourrait aller tomber. Il est incompréhensible que maintenant il ne fait pas des progrès avec les investissements dans l’infrastructure parce que le financement coûte probablement seulement d’augmenter(n’oubliez pas de lire).

Plus notre secteur doit approuver la politique et apporter des modifications plus nous hors d’un marché libéralisé réel. Le travail de la pâte et coupe veille à ce que les investisseurs demandera plus de garanties à l’avenir. Le positif de la procrastination, c’est que la nécessité de changer plus, qui 2020 très proche je l’espère pour un certain nombre de pays au sens de carton rouge et un signal à l’entreprise auront désormais un endroit pour aller prendre.

Itinérance en Europe: bon pour votre argent, mauvais pour le climat

Cette semaine, le secteur des télécommunications sous l’angle positif parce que les tarifs d’itinérance Enfin brisé pour si longtemps ont été supprimées au sein de l’Union européenne et d’autres pays (pour les initiés les déchirer ou les Surchages)

L’Europe et ses fonctionnaires peuvent visiter un collage, même si elle a encore quelques années trop longtemps par le lobbying réussi par un certain nombre d’opérateurs. Avec l’explosion de l’utilisation des données, il a finalement démissionné à cette mesure, parce qu’on croit avoir trouvé une nouvelle source de marge.

Paradoxalement, ils peuvent toujours faire les choses, comme l’annuelle plus que doubler à octets par notre volonté de constamment sur notre téléphone intelligent à films veulent regarder. Cette activité aveugle ronge maintenant une fois les dates et nous sommes donc tous sur la première ligne si il y quelque chose s’est passé en Verwegiestan.

Mais ce voyeurisme est livré avec un prix, Chaque session de Google (20 minutes +) consommé comme une chaudière d’eau à la cuisson et voici donc les pincées de chaussure. À l’époque où tout le monde appelle à l’unisson que nous contrairement à Monsieur. Atout le climat d’entente de Paris permettra d’atteindre certains, est-ce pas cher faisant des connaissances en ligne instantanée en contradiction.

Décisions puissent être prises avec les meilleures intentions, mais peut être aussi les plus terribles conséquences communes. Stimulation de la consommation est dans le noyau / le sang de notre modèle économique. Redemande n’empêche pas, et si notre octet alors devient moins cher, mais chaque année, nous consommons plus.

Il y a longtemps qu’un certain nombre d’études ont montré qu’en ligne je regarde les enfants en bas âge stupides et émousse est inutile, mais un accent. Pire encore est le fait que l’un ne semble pas comprendre où l’efficacité énergétique semble aller. Il s’agit de la conservation des ressources de la terre et qui commence bien sûr par nous-mêmes. Maintenant j’aime avec des petits doigts pour pointer et nous devons donc continuer à réfléchir à des solutions.

Prise de conscience est une chose et il aurait ornent le gouvernement si elles préciser la quantité d’énergie qu’il faut pour ce qui, que les gens sachent au moins ce qui est leur responsabilité et qu’ils se peuvent faire.

Jeudi dernier, j’ai été à Amsterdam un après-midi organisée par Energiea (lettre d’information quotidienne de la FD) où, entre autres choses, Monsieur. Nijpels est venu avec les pays-bas expliquer où la politique énergétique, surtout avec la préservation de celui-ci, va. Il y avait aussi un petit discours d’un directeur d’une société de grande énergie qui m’a fait qu'un peu à côté de ce qui semblait parler. Par exemple, au lieu de propositions concrètes concernant la conclusion des plantes massifs de charbon qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre, Il a parlé de l’injuste répartition des coûts entre les citoyens et les entreprises, en particulier l’industrie. Un certain nombre de prometteurs jeunes entreprises doivent expliquer leur service ou un produit dans une courte présentation, et ce fut de loin la plus intéressante de l’après-midi. La présentation de la fermeture de Kelly Daigle a mis tout le monde à nouveau soigneusement avec les pieds sur le terrain en disant que nous sommes pas du tout vers Paris pour aller.

Une analyse très correcte, mais j’ai peur qu’il est une voix qui crie dans le désert et qu’il n’est pas vraiment personne ne l’écoute à la Haye. Ce dernier est aussi difficile, parce qu’il y a n’encore aucun nouveau gouvernement et régit l’existant principalement aux questions du jour. La nomination d’un informateur belge, dans le cas où la formation vers l’an aller, semble être une bonne idée, car nous avons une vaste expertise en Belgique dans la mise en place des coalitions impossibles avec une infinie patience (La Belgique n’est pas pour rien formes champion du monde du gouvernement). Si ils choisiraient une minorité Cabinet que sera, je crains que la faisabilité de l’accord sur le climat de Paris pas directement se rapprochent.

Bien sûr, on peut considérer l’injuste répartition des coûts est toujours un débat sur qui doit payer la facture pour la préservation de notre gestion de l’énergie, mais en fin de compte, nous sommes une unité. L’industrie n’est pas une bête séparée, mais est-il afin que nous puissions produire, pour faire un profit et ainsi créer de la richesse.

Eh bien nous savons tous il en fait, avant tout, nous devons produire et consommer beaucoup moins aller, parce que c’est la vraie façon d’une société durable, où l’air moins polluants sont émis. Le moût chaud est souvent soigneusement évité dans les débats et présente des solutions techniques en particulier qui seront en effet l’écologisation de notre consommation d’énergie. Cependant, si nous continuons à fabriquer des produits que sur le niveau actuel est ce que nous faisons dans notre industrie une mesure de rien.

Il ne s’agit pas d’un débat que notre secteur lui-même ou ne peut effectuer, Puisque nous juste mettre à disposition l’énergie que d’autres ont besoin. Que la discussion déjà et socialement juste augmente en intérêt est 100% sûr que. Bonne nouvelle, c’est que nous sommes par une durabilité réelle de l’économie, en combinaison avec une restriction de la croissance démographique certainement notre empreinte devrait être en mesure d’obtenir à un niveau acceptable pour la fin de ce siècle.

Le ministre fédéral est se tirer dans le pied

Malgré l’ampleur relative de notre beau pays chaque semaine, quelque chose se passe dans notre industrie, même s’il n’y a qu'aucun nouvelles de rapport ne sont faites est justes Actualités. La semaine dernière de la même façon où ministre Swethm une « rumeur » du monde en Belgique qui a envoyé encore mais mieux serait parler à nouveau avec l’Europe parce que les objectifs de 2030 étaient trop strictes.

Que nous 2030 au moins 35% Pour obtenir un CO2 réduction est en effet au rythme actuel et la vision est une tâche difficile. Comme vous l’avez qu'assez longtemps, vous venez sans vision, feuille de route se développe sans dire à cette conclusion. Que le moment était malheureux choisi seulement une semaine après le premier ministre belge M.. Trump avait exécrés par éloigner le climat Convention de Paris n’était peut-être pas aussi pratique.

Donc, plus tôt attaqué la presse à son sujet et bientôt, elle a été sifflée retour par le premier ministre et a été bientôt victime a cherché et trouvée. La porte-parole avait une erreur de communication, prendre à la nouvelle la porte-parole précédente étant elle-même déjà quitté à cause de la trop grande Colombier sur ce coffret. L’abandon de cette armoire est sans limites et aussi des points un peu sur un problème.

Il n’est pas la première fois que notre industrie reste sur place pour un parlementaire complet chomping à terme et dans les quinze dernières années ont seulement Olivier Deleuze et dans une certaine mesure M.. Wathelet vraiment matière en mouvement et est le palmares de réalisations de tous les autres comme inexistante.

Toutefois, il est plus important que la vague de colère spontanée et désenchantement en Europe de retirer l’Amérique depuis les pays de l’accord climatique peut se déplacer à avec des mesures ambitieuses réel et concrets qui vont donnera le climat dents accord.

Pour en revenir à encore une autre erreur de communication du ministre fédéral de l’énergie est l’une ne tient pas compte du fait qu’elle a fait un point parce que la Belgique et donc aussi les régions où le courant de vitesse en aucun cas les objectifs de 2030 aller chercher. Sans oublier de mentionner le 2020 objectifs. Que certains ministres régionaux donnent l’idée que, si le besoin est élevé, nous sommes encore vertes peut acheter à l’étranger que ne ce prouve l’aveu de faiblesse.

Pour moi, on m’a demandé si nous avons toujours aller chercher la CO2besparing et je pourrais répondre seulement que cela implique beaucoup de travail de la figure, mais qu’en ce moment, personne ne développera en Belgique encore des projets de toute envergure. Les nombreux bons consultants que nous devons travailler en Flandre, dans les pays-bas ou dans d’autres pays afin de construire un environnement de travail plus stable. Tout ce qu’ils me confirment qu’il n’y a actuellement aucun intérêt en Belgique et dans les régions est de développer des projets vu simplement le marché pas attractif.

Ce que les différents gouvernements ne semblent pas comprendre c’est que c’est seulement bon pour les parties historiques de statu quo et surtout celle avec les centrales nucléaires ou de retirer des droits. Maintenant, c’est aussi bon que 100% que nous déciderons à nouveau dans les prochaines années des centrales nucléaires de garder ouverte quand je regarde le dernier semestre et l’absence totale de nouveaux investissements.

Au début de décembre 2016 J’ai participé à un débat dans une salle comble plein et quand j’ai serré tout le monde éveillé en disant que nos centrales nucléaires resteront ouverts plus longtemps et se mit à rire un peu nerveux.

Maintenant, six mois plus tard, dans lequel aucun progrès n’a été déposée dans le champ de vision et, surtout, des choix concrets avec des ressources peuvent les propriétaires de centrales nucléaires se préparent à la demande en 2019 Après la formation d’un nouveau gouvernement. Ce sera le moyen d’aller encore plus à nouveaux investissements faire vêlage, même si je dois dire aussi qu’il n’est jamais trop tard.

Le pouvoir du changement qui accompagne normalement de ce gouvernement fédéral devraient être en place manque complètement quand il s’agit de notre fichier. Déconner est également toujours le meilleur mot, Ce n’est aucun un hasard si un géant comme ENI après moins de cinq ans a jeté l’éponge (ils ont 2012 Distrigaz et Nuon acheté) et que lampiris également par le propriétaire a changé.

Et pourtant il existe encore des possibilités et le temps de faire des progrès, mais la chance est plus petite tous les jours qu’au cours de ce gouvernement de ce pays sont encore de véritables choix être fait aller. Lui-même nous concentrer presque exclusivement sur les pays-bas maintenant qu’a donné des ordres clairs pour rediriger le carnet de commandes. Bien sûr, nous continuons à garder un doigt sur le pouls dans le cas où il existe des débouchés commerciaux de retour en Belgique.

Trump « saute » dans l’inconnu et fait glisser le climat accord de Paris avec elle.

La nouvelle la semaine dernière était comme prévu l’annonce attendue du président américain de se retirer du présent accord. Non pas tant pour des raisons de fond, mais c’était une de ses promesses électorales et c’est l’ancien président Obama qui avait approuvé cet accord.

Que l’Amérique va démissionner maintenant est paradoxalement probablement bonne nouvelle parce que tout comme avec les britanniques en Europe vous mieux perdre quelqu'un qui ne veulent vraiment parce que dans le cas contraire, vous êtes constamment dans la zone de combat. Il est bien sûr triste que l’un des pays guide (Si qu’il serait de toute façon) et le deuxième plus grand pollueur du monde va surtout diplomatique s’isoler.

En plus de celle du second plus grand pollueur est complètement faux, parce que l’Amérique est tout en haut en termes de consommation d’énergie par habitant et qui rend tout le pire.

Comme dit que le départ des américains actuels peut également provoquer quelque chose de bien, Il peut se connecter les autres aller et pas seulement sur le climat à droite. L’accord actuel n’est pas assez fort et il n’est pas assez loin. Le lecteur est maintenant de grands pays comme la Chine, Inde et Europe vraiment essayer l’accord plus.

L’absence d’un bâton pour frapper dans cet accord et le caractère non contraignant, avec lequel on peut laisser en dit long, C’est une entente d’option pleine de bonnes intentions, mais bien plus, il n’est pas non plus.

Plus important que la geblat par Mr. Trump sont les tendances sur le marché encore jeune mais durable, où les progrès sont réalisés dans la technologie. La semaine dernière j’ai été un jour au salon salon Intersolar à Munich et m’ont quand même quelques petites choses sur. L’un des nouveaux arrivants notables étaient les nombreux fabricants de batterie que tout espoir d’obtenir aller chercher le marché futur possible pour le stockage local de petite échelle en combinaison avec des panneaux solaires.

Une salle entière pleine de fournisseurs de toutes sortes de batteries me semble aujourd'hui peut encore être d’une bonne chose compte tenu là quoi non financier qui sous-tendent de tels investissements et beaucoup moins de règlements personnalisés afin que cela soit possible. Cependant, il a été un certain temps que dégager le chemin de plus de soleil et vent est impossible sans des changements à la façon dont nous utilisons électricité et surtout l’utiliser lorsque nous en avons besoin.

Il est bien sûr magnifique qui à 12:00notre après-midi panneaux rassemble beaucoup seulement n’y a-t-il pas toute consommation dans la maison vu qu'il n’y a personne à la maison (lire beaucoup moins de consommation).

Une autre évolution sur le marché, c’est la poursuite de l’intégration des panneaux solaires sur le toit pour que nous avons été dégagés de nombreux toits laids où maintenant être imposée sans discernement des panneaux. Tuiles de toit avec cellules solaires intégrées étaient présents nombreux et deviennent également de plus en plus concurrentiels et certainement si vous débutez à remplacer votre toiture doit jeter ou. Le gouvernement peut exiger dans les prochaines années à travailler avec ces solutions intégrées afin que notre paysage et surtout la vue est protégé autant que possible.

Ce qui est aussi démarquée était l’acquisition de ce marché par les chinois et les chinois seulement. Il y aura sûrement autres fabricants sont seulement ils allaient perdu dans la mer de noms chinois. En outre, il y avait un nombre limité d’entreprises belges, y compris les jeunes entreprises telles que certains entrepreneurs de Hasselt qui, ainsi que de l’Imec, une boîte de PID, ont mis au point qui neutralise la relégation pour ces panneaux qui souffrent de PID. C’est en définitive le problème de panneaux qui économiser de l’électricité pendant la journée et d’une certaine façon mystérieuse difficile à décharge selon lequel l’efficacité tombe en panne.

Nous avons également eu un tel grand parc affecté et le problème avec cette technologie est aussi bon que résolu immédiatement.

Également des fonds qui s’intéressent à nous soutenir dans notre nouvelle initiative Pays-Bas pour entre autres encore davantage l’accent sur le développement du soleil (et le vent). Vous voyez que les installateurs de panneaux solaires de plus en plus aussi développent comme parcs d’être moins dépendants des caprices du marché et soumis à la concurrence sur le prix. Il en va de même en sens inverse, étant donné le rasoir de marges minces pour développer des parcs et des gouvernements très forte comte.

En attendant, nous arrivons plus à la conclusion qu’il est actuellement en Belgique pour développer des petites chutes et est ces activités à un niveau très faible. Plein air obtenir certains parcs éoliens attend tout le monde sur ce qui est à venir et il doit être vu si on dans la rue de la Loi comprend que nous en tant que pays ne sont plus attrayantes pour les investissements dans l’énergie durable pour développer. Peut-être une exception pour le vent sur la mer, mais aussi il l’attente développeurs peur je me demandais si le gouvernement ose intervenir donné la tendance actuelle pour l’énergie éolienne en mer peut être construite gratuitement ou lire sans subventions.

EnglishNederlandsFrançaisDeutsch
 Modifier la traduction
par Transposh - translation plugin for wordpress

Archives

Sondages

Croyez-vous que la Belgique et les régions leurs lentilles durables 2030 allons chercher?

Loading ... Chargement ...