Stijgende elektriciteitsprijzen op stroombeurzen

Dat de prijzen de laatste weken een stijgende trend vertonen roept bij een aantal partijen al vragen op. Na bemerkingen vanuit de media is wellicht enige duiding nodig gezien er al vragen gesteld worden of deze stijging gaat doorzetten.

Belangrijk is toch om te constateren dat de prijsstijgingen eerder gelden voor de prijzen op korte termijn en dat we nog steeds geen noemenswaardig herstel zien van de prijzen voor de volgende jaren. De zenuwachtigheid is vaak te wijten aan de effecten die grootverbruikers kunnen hebben op korte termijn als ze extra elektriciteit nodig hebben en zich hiervoor niet ingedekt hebben.

Eén van de voornaamste oorzaken zijn de huidige onderhoudsbeurten die plaatsvinden aan de kerncentrales in Frankrijk waar 20 centrales tijdelijk niet produceren. Op een totaal van meer dan 50 centrales gaat het hier dus over een belangrijk deel van de productie. Gezien Frankrijk zowat de grootste exporteur van elektriciteit is in de wereld (lees naar de omringende landen uitgezonderd Spanje) voelt men dit direct in de markt. In combinatie met de aangekondigde sluitingen van gas- en kolencentrales in Nederland wordt de zenuwachtigheid groter.

En toch is er nog steeds veel te veel capaciteit en dan vooral de verkeerde. Of het nu oude kerncentrales zijn, kolen- of zelfs grootschalige gascentrales, velen zijn decennia oud. Opvallend was trouwens de terloopse mededeling dat Frankrijk gaat afzien van een extra taks op de kolencentrales onder het mom dat dit toch Europees moet afgesproken worden.

Geen hond die dit gelooft, dit heeft te maken met dezelfde zenuwachtigheid over mogelijke toekomstige tekorten in Frankrijk met de ambitie om minder afhankelijk te worden van kerncentrales. De wil om van 75% naar 50% kernenergie te gaan als bijdrager van elektriciteit zal zware gevolgen hebben zonder voldoende uitbouw van alternatieven.

Het is wel wrang dat de inkt over de ratificatie van het verdrag van Parijs nog niet droog is als de Franse regering bij wijze van spreken zijn middelvinger opsteekt naar het klimaat. Nu is Frankrijk niet de enige die zich hier aan bezondigt want ook Nederland en zelfs Duitsland maken zich schuldig aan dit soort dubbelzinnig gedrag. De vele miljarden die jaarlijks worden uitgegeven aan zon- en windproductie zijn ongetwijfeld nodig en nuttig. Alleen produceert men tegelijkertijd nog steeds miljoenen tonnen CO2 met vervuilende kolencentrales.

De Franse beslissing is toch opvallend te noemen en qua timing niet te onderschatten. Het klimaatverdrag is fantastisch zolang het maar niet ten koste gaat van de bevoorradingszekerheid. Waar hebben we dat nog gehoord of gelezen?

En toch zijn er signalen dat we vooruitgaan met de positieve mededeling vorige week dat Nederland toch op weg is naar het behalen van de doelstellingen van 2023 zowel qua groene stroom als CO2-reductie. Dit opvallende nieuws kwam eerder onverwacht en werd vooral mogelijk door een nieuwe rekenmethode. Een beetje ondergesneeuwd in deze lawine van goed nieuws vanuit Den Haag was ook wel de melding dat de lange termijn doelstellingen ver van zeker zijn en zelfs niet haalbaar met de huidige weg.

Het energieakkoord dat eerder korte termijn doelstellingen heeft (tot 2023) heeft zeker zijn verdienste, maar het zwaartepunt voor het behalen van groene stroom quota ligt toch vooral bij het verbranden van hout in kolencentrales. Als een bedrijf als RWE/Essent vorige week met het euforische bericht komt om de Amercentrale wel voor 80% op hout te gaan laten draaien (kolencentrale) dan is dat vooral triest nieuws en heeft dat alleen met geld te maken en niets met duurzaamheid.

Het is een manier om toch maar oude technologie langer open te houden daar vooral bedrijven als RWE/Essent de duurzame boot volledig gemist hebben. Als je weet dat in Duitsland meer dan 90% van de duurzame productie niet ontwikkeld werd door de grote drie (Vattenfall, RWE en Eon) dan zegt dit alles. Datzelfde geldt trouwens voor een bedrijf als Engie/Electrabel dat bijvoorbeeld van de 3 GW opgesteld zonvermogen in België zogoed als niets heeft gebouwd.

Terugkomend op de stijgende elektriciteitsprijzen zie ik nog geen enkele reden voor een herstel op middellange termijn gezien men ondanks de sluitingen van vooral gascentrales toch nog te langzaam centrales definitief sluit. Het ontbreken van een coherente energievisie over onze landsgrenzen heen legt trouwens ook een grote hypotheek op de verdere uitrol van zon en wind. Als we dergelijke bronnen als echt alternatief zien voor onze huidige basislast centrales dan zal er massaal in opslag en slimme oplossingen moeten worden geïnvesteerd en buiten wat voorzichtige testprojecten zie ik hiervan nog niks in regel- of wetgeving terug. Werk aan de winkel…

Deze week interessant stuk van Bynette Stam(bedrijf Blyde, initiatief Ade Green) over duurzame festivals, een voorbeeld! Verder ook eigen stuk over toekomst van import van stroom.

ADE Green plaveit de weg naar een groener en socialer festivalklimaat

De Nederlandse evenementenbranche is met meer dan achthonderd festivals en 23 miljoen bezoeken per jaar een belangrijke sector voor de economie. Onderwerpen als duurzaamheid, innovatie en sociale verandering staan steeds vaker en hoger op de agenda. ADE en ID&T nemen het voortouw in deze ontwikkelingen en brengen voor het vierde jaar op rij de belangrijkste denkers en vernieuwers op deze vlakken bijeen tijdens ADE Green. Woensdag 19 oktober is De Brakke Grond het toneel voor bezielende workshops en paneldiscussies over de groene en sociale toekomst van de evenementen- en muziekindustrie.

Festivals zijn belangrijke culturele verzamelplaatsen en broeinesten van vernieuwing. Organisatoren en artiesten in deze sector worden zich steeds bewuster van hun platform. Zo had DGTL dit jaar voor het eerst een volledig vegetarische festivalcatering, en bespaarde daarmee 14 miljoen liter water en 52 ton CO2-uitstoot. Voorts is Dekmantel het eerste grote Nederlandse festival met volledige klimaatneutrale energievoorziening met biodiesel van Goodfuels. Afgelopen zomer zijn op de Mysteryland camping al een aantal mooie duurzame initiatieven getoetst, waaronder een statiegeldsysteem op hard cup bekers, een uitrolbare zonnecel van 35 meter en friet gemaakt van de lokale aardappels van boer Gert-Jan Petrie. Het doel van deze initiatieven: energieverbruik verduurzamen en groeien richting afvalvrije campings. Mysteryland heeft tussen 2011 en 2015 al gezorgd voor 44% minder CO2 uitstoot, 31% minder dieselverbruik en 49% afvalvermindering. Verder wordt Greenbattery, een grote batterij die wordt opgeladen met windenergie zodat er minder aggregaten nodig zijn, steeds meer toegepast en winnen intelligente bier-en carboneersystemen (ICEK) met een energie vermindering van 43% steeds meer terrein.

Even terugblikken: de Green Deal
ADE Green brengt eens per jaar initiatiefnemers en influencers bij elkaar om kennis te delen en maatschappelijke veranderingen aan te jagen. Met succes: op de conferentie vorig jaar werd bijvoorbeeld de Green Deal Afvalvrije Festivals getekend, een afspraak tussen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de acht grootste Nederlandse festivalorganisatoren (Amsterdam Open Air, DGTL, Extrema Outdoor, Into The Great Wide Open, Mysteryland, Solar Weekend, Welcome to the Future en Zwarte Cross) en de organisaties Nederland Schoon en Green Events Nederland om afval te verminderen, te scheiden en te recyclen. Doelen tot en met 2018 zijn onder meer de hoeveelheid afval die vrijkomt per bezoeker met 25% te verminderen door onder andere meer gebruik van hard cups (bekers die je koopt en waar je bij inlevering statiegeld voor terugkrijgt). Daarnaast proberen de deelnemers aan de Green Deal voor 2018 te zorgen dat 50% van al het afval gescheiden wordt ingezameld en 50% van de ingezamelde kunststoffen te recyclen.

De vierde editie van ADE Green: what to expect?
Tijdens de vierde editie van ADE Green worden de resultaten van de Green Deal gepresenteerd en besproken door alle deelnemende festivals. Daarnaast lanceert Open-House in samenwerking met het Rode Kruis een programma waarbij festivals ingezet worden als proeftuin voor innovaties die toepasbaar zijn in vluchtelingenkampen. Daarnaast vinden er verschillende workshops plaats, zoals het bouwen van duurzame decors en podia (workshop Sustainable Mainstage), het verduurzamen van evenementen (workshop Green Event Management), afvalvermindering en recycling op festivals (Green Events Presents Waste Management workshop) en wordt verteld waarom poep het nieuwe goud kan zijn (workshop Poop is Gold).

Pitcht u maar!
Ook gemeente Amsterdam draagt bij aan het streven naar duurzame evenementen in 2020 en nodigt mensen uit om tijdens ADE Green een vijf minuten durende pitch te presenteren aan een vakjury over hoe een evenement kan bijdragen aan het verminderen, scheiden en recyclen van afval.

Import van stroom

De laatste jaren hebben we vaak gelezen dat de mogelijke tekorten van elektriciteit in ons eigen land mee opgelost zullen worden door het importeren van stroom. Laat ik eerst vooropstellen dat het uitbouwen van één grote Europese koperen plaat een goed idee is. Dan toch de gedachte van een hogesnelheidslijn over de landen heen. Echter de communicatie van sommigen om dit voor te stellen als de oplossing blijkt op spanning te stoten met de waarheid.

Eerst moet je kijken wanneer het importeren van stroom nodig is, vaak is dit op momenten in de winter waarop de vraag hoog is en het opgewekte vermogen voor een deel weg kan vallen (lees bijvoorbeeld opwekken door de zon). Wat verontrustend en wederkerend is zijn de verkeerde prognoses over de jaren heen. Nog niet zolang geleden was men in België bang voor stroomtekorten in de winter om dan nog geen jaar later te moeten constateren dat we teveel productie hebben staan.

Het onderschatten of beter gezegd het verkeerd inschatten van vraag en aanbod is niet helemaal onlogisch vermits het per definitie niet eenvoudig is. Een foutmarge is bijna onvermijdelijk en hierover wordt vaak angstvallig gezwegen. Met de uitbouw van duurzame vormen van energie zoals zon en wind wordt deze marge nog groter en de uitspraken over toekomstige behoeften steeds ongeloofwaardiger. Het is voor een hoogspanning netwerkbeheerder ook eigenlijk niet mogelijk om toekomstige inschattingen te maken want daar hebben ze eenvoudigweg niet de juiste organisatie voor.

Het begint bij het kunnen inschatten van technologische evoluties en revoluties en dit vele jaren op voorhand. Verder moet men ook lang op voorhand de vraag gaan inschatten en deze heeft een aantal variabelen. Eén daarvan is de mogelijke economische groei of vertraging hiervan. Zelfs de meeste economisten slagen er meestal niet in om dit correct in te schatten omdat er teveel externe variabelen zijn die een impact hebben op lokale economieën.

De geruststellende communicatie van de Belgische netwerkbeheerder Elia dat we veel investeren in nieuwe grensoverschrijdende verbindingen met onder andere Duitsland en Engeland geeft een vals gevoel van controle. De feiten zijn echter anders, zowat alle netwerkbeheerders in de ons omringende landen verkondigen het heil van meer import of betere verbindingen en dat lijkt me een eigenaardige evolutie. Als iedereen verwachtingen heeft om in de winter op piekmomenten te kunnen rekenen op zijn buren, wie gaat dan exporteren?

Het wordt nog erger als je begrijpt dat zowat alle landen investeren in dezelfde zaken zoals wind en zon en veel te veel focus daarop hebben terwijl ze tegelijkertijd ook even veel focus op zaken zoals opslag en efficiëntie van deze energie zouden moeten hebben. Het niet kunnen controleren van wind en zon op het netwerk is geen optie voor de toekomst en toch gaan de netwerkbedrijven hier veel te laks mee om. Vervolgens klagen ze dat hun netwerk belast wordt en rekenen ze hiervoor dan maar extra lasten aan aan de decentrale producenten (lees injectietarieven, of “prosumenten” tarieven, e.d.). Het is moeilijk te begrijpen dat regulatoren zomaar akkoord gaan met deze extra kosten zonder ook te vragen voor wat het extra geld gebruikt zal worden en nog belangrijker een idee te krijgen hoe men in de toekomst met 100% hernieuwbare energie gaat omgaan.

De Vlaamse minister Tommelein promoot terecht de verdere uitbouw van decentrale producenten door bijvoorbeeld zonnepanelen te promoten. Alleen zou hij ook de “bricolage” taksen en heffingen zoals de netbeheerders deze uitvinden moeten afschaffen totdat er een echte energievisie en plan is voor ons netwerk. Niemand gelooft toch dat deze taksen het resultaat zijn van een jaren op voorhand uitgedachte visie op een duurzame samenleving. Het zijn gewoon krampen van bedrijven die overvallen worden door verwachte en onverwachte bijeffecten van al die nieuwe duurzame decentrale productie.

Terugkomend op de strategie van meer import waar ook in België voor wordt gekozen, lijkt het me toch dat een waarschuwing op zijn plaats is als onze Nederlandse vrienden er ineens achter komen dat ze vanaf volgend jaar op piekmomenten in de winter wel eens moeten gaan importeren. Hetzelfde gaat ook voor onze Duitse vrienden gelden vermits de toename van zon en wind en de afname van oude kolencentrales (en kernenergie) ook bij hen dezelfde groeipijnen veroorzaken in de nabije toekomst. Het nieuwe geratificeerde klimaatakkoord van Parijs zorgt nu eenmaal voor een duidelijk objectief (toch te vrijblijvend) en dat is de versnelde afbouw van alle kolencentrales.

Dat Nederland van 28 GW naar 35 GW opgesteld vermogen gaat is verre van een garantie dat op piekmomenten er voldoende energie is vermits het meeste van dit extra vermogen zon en wind zal zijn en dus slechts onregelmatig inzetbaar gedurende geringe tijd. Ook het idee om alle windmolenparken op zee met elkaar te verbinden om elkaar zo te helpen als er aan de ene kant geen wind is en zo stroom naar je buren te exporteren klinkt nobel en goed. Alleen is wind in Noord-West Europa vaak op hetzelfde ogenblik op min of meer dezelfde plaats en zijn de windstille momenten voor bijvoorbeeld de Belgische en Nederlandse kust toch vaak gelijklopend.

Dat Nederland nu al aangeeft dat de kans bestaat dat de eigen productie niet meer volstaat (of toch vanaf 2017) zou gezien moeten worden als een waarschuwing en hier moet een afdoend antwoord op komen. Dat minister Tommelein (Vlaams minister van o.a. energie) vorige week terecht zijn federale collega Marghem opriep tot actie aangaande het uitbouwen van een energiepact/akkoord zal hopelijk enig effect hebben. Ondertussen voeren de producenten de druk op en dreigen ze constant om gascentrales te mottenballen of af te breken en houden ze hun hand op met het idee van capaciteitsvergoedingen. De lobby hiervoor is groot maar zolang dit niet past in een bredere visie zodat je weet waar je naartoe gaat en vooral hoe is dit veel te vroeg. Het aanpassen of het vervangen van ons huidig marktmodel is en blijft op lange termijn de beste garantie en te verkiezen boven welk subsidiemodel dan ook.

De Eandis soap: deel 2 De gevolgen

Nu het stof langzaam begint neer te komen beginnen de eerste mogelijke gevolgen zichtbaar te worden, of toch in ieder geval door velen besproken te worden. Het Brexit gevoel bekruipt ons allemaal nu want er is voor dit dossier geen scenario B op korte termijn. Ook dit dossier kent zijn “Lafarges” die zonder stil te staan bij de gevolgen jaren schade aanrichten om dan vervolgens in stilzwijgen te verdwijnen.

Het rondje zwarte pieten zal nog wel een tijdje doorgaan, iedereen wijst naar elkaar ook al brengt dit mogelijke alternatieven geen stap dichterbij. De schade is trouwens nog niet in kaart gebracht, als dat al mogelijk is. U kunt zich het wantrouwen voorstellen tussen de aandeelhouders onderling, verweesd kijken ze in het ronde en vragen zich af hoe dit in hun eigen gezicht is kunnen ontploffen. Het management is waarschijnlijk nog meer ontredderd want zij zijn in de rug gestoken door hun eigen aandeelhouders.

Dapper roepen zij nu op zoek te gaan naar alternatieven, maar eigenlijk hebben ze geen mandaat meer. Voor de aandeelhouders wacht de zware taak om het verbrande management dan ook maar te vervangen en de verantwoordelijkheid daarvan voor een groot deel op zich te nemen.

Ook de Vreg komt heel gehavend uit dit verhaal, op zich is hun beslissing zeer correct, alleen kan men zich toch zeer grote vragen stellen bij de timing. In volle storm nog even olie op het vuur gooien is geen toeval of in ieder geval zeer naïef. Ook bij het Vreg zal de Vlaamse overheid puin moeten ruimen en het management wijzigen. Nu is dat in het geval van de Vreg eigenlijk nog steeds in volle gang want zij gaan in de toekomst rapporteren aan het parlement in plaats van aan de bevoegde minister. Op papier een goed idee mocht het niet zijn dat zonder extra bevoegdheden je dit ook kan zien als een sterfhuisconstructie.

De speelbal worden van alle partijen in plaats van één, brengt ook gevaren met zich mee. Het uitblijven van een vervanger voor de in juni 2015 op pensioen vertrokken persoon van Dhr. Pictoel bewijst ook dat men de Vreg vleugellam wilt maken. Op wat wacht men? Een sterke persoon is nodig in deze fase van onze sector waarin harde keuzes moeten gemaakt worden en voorstellen ook door de regulator naar de politiek toe moeten worden gedaan. Een schande is het eens te meer, wat hier achter zit of wie is niet duidelijk. Vanuit de kabinetten gaan we geen onderbouwde lange termijn visies hoeven te verwachten en dat zou ook niet eerlijk zijn.

De kennis en kunde ontbreken gewoon, omdat te kunnen doen, maar dat wil niet zeggen dat ze niet belangrijk zijn als er ooit een visie en een plan komen. Deze visie moet uitgewerkt worden en omgezet worden in de juiste regel- en wetgeving. Ook de coördinatie is belangrijk bij het uitwerken van een dergelijk plan. In ieder geval staat Dhr. Tommelein voluntaristisch in deze zaak en lijkt hij ambitieus genoeg te zijn om een poging te wagen.

Hoe anders is het op het federale niveau, wat een armoede, wat een zwak verweer. De enige uitleg die mevrouw Marghem wist te geven deze week was dat ze wacht op de regio’s. Excuseer mijn taalgebruik, maar dat is compleet van de pot ger…. Het is de federale overheid die niet alleen de leiding moet nemen in dergelijk dossier, maar toch minstens de coördinatie. Waar zijn de werkgroepen die wekelijks/tweewekelijks samenkomen? Waar is de visie? Het schrijven van een visie is een kwestie van enkele zinnen en geen boekwerk. Na de visie komt het onderbouwde plan en daar zit het echte werk in. Schrijf desnoods drie visies en vraag het parlement en de regio’s om hun mening.

Ondertussen komen er wel interessante meningen naar boven, maar velen zijn gekleurd. De baas van Elia roept dat import de oplossing is. Toeval? Niet echt, alleen vergeet hij er wel bij te zeggen dat import verre van zeker is want de landen waar we mee verbonden zijn staan zelf voor grote uitdagingen om voldoende productie over te houden. Zelfs Frankrijk is niet meer zeker in de toekomst, ondertussen begraaft hij ook snel even de opslag en doet hij dit af als te duur. Op de vraag of een EBITDA (bruto marge) van 52% normaal is wordt zelfs niet geantwoord of beter nog het interesseert hem niet. Ben benieuwd wat de federale regulator Creg hiervan vindt? Dit soort marges is zelfs in de gouden jaren van de mobiele sector niet gezien. Uit dit soort opmerkingen kun je duidelijk opmaken dat men toch behoorlijk buiten de marktwerking staat en vanuit een ivoren toren denkt.

Terugkomend op het Eandis dossier wordt het duidelijk dat men nog vele jaren hinder zal ondervinden van dit fiasco en iedere klant dit gaat voelen in zijn factuur. Ongeacht wat de aandeelhouders zeggen, de kostprijs van de werking van onze netbeheerder zal meer gaan stijgen dan nodig was. Zij zullen zich de komende jaren gaan financieren met leningen totdat andere oplossingen uitgewerkt zijn. Het is wachten op het volgende energiedossier dat weer veel aandacht zal krijgen zonder bij te dragen aan oplossingen. De welke? Het zou best kunnen dat nog meer centrales gaan sluiten gezien Engie volgende week nog in Nederland bijna de helft van zijn gascentrales gaat sluiten, verplaatsen of in de mottenballen steken.

Een nieuw marktmodel dringt zich op zodat nieuwe investeringen op gang kunnen komen maar hiervoor ontbreekt het blijkbaar aan visie of wil.

De Eandis soap

Het was moeilijk om vorige week te ontsnappen aan het nieuwsitem dat de radio, tv, kranten en sociale media domineerde, de Eandis soap. Wat een hamerstuk had moeten worden op de eerstvolgende vergadering met de gemeentelijke aandeelhouders is volledig ontspoord in een jacht met honden.

Eens bloed geroken is het lot vastgesteld en lijkt Eandis verder weg dan ooit van hun gewenste kapitaalsverhoging. Gezien optimisme een morele verplichting is kan men stellen dat vanuit iedere puinhoop iets geleerd kan worden.

Dat het management van Eandis hier volledig onderuit gaat is des te erger daar dergelijke trajecten normaal gezien niet leiden tot dit resultaat. De aandeelhouders hebben lang geleden ongetwijfeld hun akkoord gegeven en na zowat twee jaar voorbereiding was het zover. Terugkijkend kan men wellicht stellen dat het beter was geweest om eerst de zeven intercommunales te fusioneren zodat er al een echte eenheid was.

Een andere oplossing was wellicht geweest een schriftelijk goedkeuring van alle aandeelhouders dat zij akkoord gingen met een kapitaalsverhoging door externen. Dat het imago van ons land en zijn regio’s de laatste jaren er niet op vooruit is gegaan is ongetwijfeld nog een eufemisme en zal nog lang doorwerken gezien dergelijke zaken blijven hangen in ons geheugen.

De lijst is dan ook indrukwekkend lang te noemen, van de groene stroomcertificaten voor de zonnepanelen, de afvalverbranders, de biomassacentrales in Gent en Genk, Doel 1 en 2, de gemiste belastingen op onze kerncentrales, van tekort naar te veel productie, btw-verlaging en btw-verhoging binnen de 24 maanden, het straffen van duurzame investeringen in bijvoorbeeld warmtepompen door de sterke stijging van de distributiekosten, CO2-verdeling tussen de gewesten, het uitblijven van een energiepact dat er eerst in 2015, dan in 2016 en nu in 2017 zal komen, etc.

Velen van u kunnen waarschijnlijk de lijst nog veel langer maken, maar zelfs met bovenstaande items kan men gerust stellen dat heel onze sector de speelbal is geworden van de beleidsmakers, met de socialisten op kop, die reeds ten tijde van Dhr. Stevaert het onderwerp energie naar zich toe getrokken hebben.

Kijkend naar de puinhopen waarvan hierboven enkele omschreven staan, kan men gerust stellen dat het resultaat er een is dat moeilijk als totaal onvoldoende kan omschreven worden. Energie is net als telecom niet deelbaar en dus zou men deze per direct terug onder één verantwoordelijkheid moeten brengen.

De kafkaiaanse toestand die nu onze sector uiteen scheurt dreigt uiteindelijk zelfs onze welvaart aan te tasten want productie, hoogspanning, laagspanning, handel en verkoop hebben één aanspreekpunt nodig om waar nodig een gestroomlijnde wet- en regelgeving te kunnen uitbouwen.

Nu begrijp ik wel dat dit idee utopisch is gezien men sinds de jaren tachtig België is gaan opknippen zonder dat men beseft dat dit ook grote nadelen met zich mee zou brengen. Het gezegde “Wat we zelf doen, doen we beter.” zullen we deze week wel definitief kunnen opbergen.

Onze sector verdient kwaliteit en kennis van zaken en niet toevallig geplaatste politici die alleen nog brandjes doven en hoogstens reageren op twitterberichten. Deze week is iedereen gewoon collectief gebuisd op ieder niveau binnen het openbaar bestuur.

Wat nu? Zoals gezegd kun je uit iedere puinhoop iets nieuws bouwen en dat zal hier niet anders zijn. De ballonnetjes van zaken zoals een beursgang zijn nobel alleen ver van de realiteit gezien de aandeelhouders nu eerst een potje ruzie gaan maken onderling en zwarte piet dus vroeg in het land is dit jaar.

Welke oplossing dan ook, u en ik gaan deze betalen in het distributietarief. Natuurlijk kan Eandis geld gaan lenen om de nodige investeringen te kunnen doen, de intresten op deze leningen gaan netjes in de kosten en worden dan vervolgens in uw factuur gebracht.

Groene stroom beleid opnieuw onder vuur

De heisa die vorige week ontstond nadat een onderzoeksjournalist van de VRT naar buiten kwam met het nieuws dat afvalverbranding al sinds 2004 ook groene stroom certificaten krijgen was het zoveelste bewijs dat onze sector vooral negatief in het nieuws komt.

Denk dat zowat iedereen het eens is dat het verbranden van afval weinig te maken heeft met groene stroom ook al blijft het nuttig om welk afval dan ook te valoriseren. De afvalverbranders die vaak in handen zijn van gemeenten werkten al rendabel voor deze extra subsidie gezien ze een prijs per ton ontvangen van de gemeenten voor het afval dat zij verwerken.

Het gebruiken van de warmte door het verbranden van afval zelf is wel nuttig en kan aanzien worden als blauwe stroom. Dit was wellicht correcter geweest om warmtekrachtkoppeling certificaten te geven op voorwaarde dat deze warmte echt goed gebruikt wordt. Het probleem is natuurlijk wel dat zaken zoals warmtenetten zo goed als niet bestaan in België en je dus al dicht bij een industriële afnemer moet zijn die toevallig ook juist jouw warmte nodig heeft.

De overheid zelf zoals op regionaal niveau, maar ook lokaal zou de uitbouw van het gebruik van warmte uit energiecentrales zelf actief moeten ondersteunen. Bijvoorbeeld één van onze biogascentrales bevindt zich in een industriepark in Tongeren waar een uitbreiding van het park wordt voorzien. Wanneer een industriepark warmte over heeft zou de aanleg van een warmtenet standaard kunnen worden wanneer de basisinfrastructuur wordt aangelegd.

Het inzetten van warmte van motoren uit een biogascentrale betekent dan wel dat bijvoorbeeld het ministerie van landbouw oplossingen moet helpen uitwerken zodat het digistaat verwerkt kan worden op een andere manier. Bijvoorbeeld door grootschalige opslag om op het juiste moment deze natuurlijke bodem verbeteraars te kunnen uitrijden.

Het ontbreken van dergelijke aangepaste regelgeving zorgt er trouwens voor dat het volle potentieel van biogas uit afval en agrarische materialen niet benut wordt. Mocht de nieuwe minister van Tommelein relatief snel resultaat maken van dit potentieel dan zou het resultaat vele malen meer zijn dan alle zonnepanelen samen die men nu nog wilt leggen.

Terugkomend op de zogenaamde schande om afval verbranders groene stroom certificaten te geven is hier niet echt sprake van nieuwe zaken en was dit reeds lang bekend. Terecht wordt deze tekortkoming bekend gemaakt maar de huidige minister Tommelein heeft al direct bevestigd dat deze ondersteuning afloopt zodra de huidige termijnen voorbij zijn. Dit zal rond 2019 zijn.

Het is te hopen dat deze kramp reactie van de nieuwe minister hem niet vleugellam maakt gezien de media aandacht voor onze sector overwegend negatief is. Ondertussen wordt het duidelijk dat onze federale minister van energie mevrouw Marghem het steeds moeilijker krijgt om nog geloofwaardig te kunnen functioneren. Of dit nu terecht is of niet, de perceptie keren (de politieke dan toch) is altijd zeer moeilijk en een krachtdadig beleid neerzetten ook gezien de beperkte ondersteuning die zij heeft.

Zelfs de uitbouw van een energievisie/pact blijkt steeds meer het werk van anderen te worden (lees Elia rapport als basis) en het is maar af te wachten of mobiliteit, opslag van elektriciteit en warmtebenutting ook mee genomen worden in deze visie.

De uitbouw van een visie moet vooral gebaseerd zijn op de reductie van broeikasgassen meer dan alleen maar het garanderen van de bevoorradingszekerheid op korte termijn. Dat zelfs het gidsland bij uitstek Duitsland met zijn “Energiewende” nog geen gram minder CO2 uitstoot heeft gebracht ondanks meer dan 25% groene stroom zou als beste bewijs moeten dienen.

Natuurlijk levert groene stroom één van de sleutels om CO2 neutraal te worden, maar de andere delen die ontbreken zijn even belangrijk. Zolang we er niet in slagen om deze groene stroom op een intelligente manier op te slaan en te beheren blijft een groot deel van de CO2 besparing onbenut gezien je op andere momenten, wanneer zon en wind niet aanwezig zijn, fossiele brandstoffen moet gebruiken om de bevoorrading te verzekeren.

Men zou nu zelfs prioriteit moeten geven hieraan gezien alleen zon en wind bouwen geen zin heeft voor ons objectief om tegen 2030 35% minder CO2 uit te stoten. Een zelfde objectief zou ook voor Methaan en NOX uitgewerkt dienen te worden.

Chinezen investeren in Europese energiebedrijven

Kogel door de kerk voor Hinkley Point, maar Eandis nog niet rond

De Britse regering onder leiding van premier May heeft dan toch groen licht gegeven voor de nieuwe kerncentrale C van Hinkley Point. Een mijlpaal mag je dit wel noemen daar het bijna twintig jaar geleden is dat de bouw van een nieuwe kerncentrale werd goedgekeurd.

Dat de algemene directeur van EDF positief reageert is logisch, hij spreekt zelf van de start van een echte comeback van kernenergie. Dat optimisme een “moral duty” is weten we allang, maar spreken van een enthousiasme voor kernenergie in Europa lijkt me minstens twee bruggen te ver.

De nachtmerries die de ingenieurs ongetwijfeld hebben in Finland en Frankrijk met de bouw van twee nieuwe kerncentrales type III (EPR, European Pressurized Reactor) keren regelmatig terug en het einde van de lijdensweg is nog niet achter de rug.

In het licht van de ervaring met deze type III reactoren in aanbouw is de mededeling om binnen acht jaar operationeel te worden te nemen met een hele grote korrel zout. Dat de subsidie geen gelijke kent voor deze technologie is al eerder beschreven, gelukkig helpt de wisselkoers nu om het verschil te temperen, dat wilt zeggen vooral voor het zicht.

Nu spreekt men van een 92,5 pond per MWh gedurende 35 jaren, echter als je de kost in euro’s wilt uitrekenen kun je niet zomaar de wisselkoers gebruiken, maar dien je de berekening in lokale valuta uit te rekenen. Enkele maanden geleden voor de Brexit spraken we nog van vlot 125 euro per MWh subsidie (wel met inbegrip van de opgewekte elektriciteit) het lijkt me realistischer om hier rekening mee te houden. Dat deze prijs zowat vier keer boven de actuele stroomprijzen ligt is een gegeven en geeft alleen maar aan wat de echte prijs zou moeten zijn van onze elektriciteit.

Belangrijker nog dan de hoge kostprijs voor dit type kernreactoren is wellicht het precedent dat hier ontstaat. Als een liberale overheid zoals die in Engeland bereid is om 35 jaar subsidie te geven om de bevoorradingszekerheid uit te bouwen en tegelijkertijd de sluiting van de kolencentrales wilt counteren om zo de CO2 uitstoot te verminderen, dan heeft zij in ieder geval een visie.

Afgelopen week had ik een gesprek met iemand uit de financiële sector die de terechte opmerking maakte dat het ontbreken van ontwikkelde financiële producten om grote infrastructuur projecten mogelijk te maken één van de belangrijke missing links zijn. De reactie in België op de komst van een Chinese aandeelhouder bij Eandis is symptomatisch hiervoor. Natuurlijk hebben we in ons land voldoende financiële middelen, alleen slagen we er niet in die te mobiliseren. De continue stijging van geld op onze zicht- en spaarrekeningen op een moment dat deze niets opbrengen zegt alles.

Onze samenleving is risico schuw geworden en we zijn zowat bang voor alles. De klaagzang over de Eandis deal vind ik ook ongepast gezien de Chinezen bereid zijn om diep in de buidel te tasten voor hun toch eerder kleine participatie en dit voor de publieke aandeelhouders van Eandis dus een goede zaak is.

Men vraagt mij de laatste weken of dit een goede zaak is, te veel of wel verstandig is. Mijn antwoord is altijd hetzelfde zijnde dat men voor een transparante aanpak heeft gekozen door de markt te laten bieden en de hoogste bieder heeft “gewonnen”. De zogezegd verontwaardigde reacties die hier en daar te horen zijn zijn toch vooral voor de bühne. Achter gesloten deuren lijkt het me dat de gemeenten gelukkig zijn met een dergelijk bod en de komst van een groot bedrijf als aandeelhouder. Is het aantrekken van buitenlandse investeerders niet de basis voor een deel van onze welvaart als kleine open economie?

De bezorgdheid over de herkomst van de aandeelhouder lijkt me in een globale wereld misplaatst en al helemaal als je weet dat China een zeer belangrijke handelspartner is voor Europa. De beste basis voor een duurzame economie en vrede in de wereld is het hebben van wederzijdse belangen, maar juist hier zijn op dit ogenblik vraagtekens over in het Europa van 28 lidstaten.

Er is een soort nationalistische reflex ontstaan gevoed door angst en negatieve emoties. Het komt neer op dezelfde reden waarom we al ons geld op zinloze spaarrekeningen zetten: aversie voor verandering. Onze maatschappij vergrijst en de angst neemt evenredig toe. Media en politici spelen hier graag op in want dat vergroot hun macht over die zelfde lezers en kiezers. Naarmate een samenleving ouder wordt is behoud het hoogst haalbare en status quo een overwinning. Verandering vergt moed en het durven opgeven van verworvenheden om anderen te kunnen laten groeien, maar hier heeft onze individualistische samenleving en economie geen boodschap aan.

Het vooruitschuiven van harde keuzes over onze toekomstige energiemix in België is jammer genoeg een constante geworden en ook deze regering heeft daar last van. Het langer openhouden van Doel 1 en 2 wordt steeds meer een molensteen voor een toekomstige energievisie daar de alternatieven moed vergen om nieuwe wegen in te gaan. Hoop en oplossingsrichtingen zijn er zeker ook, want er zijn wel degelijk politici die wel willen kiezen en bereid zijn om nu definitief afscheid te nemen van onze oude kernreactoren zodat nieuwe investeringen mogelijk worden.

Perceptie

Dat onze sector en vooral het product een knal van een imagoprobleem heeft is moeilijk te ontkennen gezien vooral negatief wordt geschreven. Het meest wordt geschreven over de enorme stijging van de prijs per KWh in Vlaanderen en dat is nog wel het beste bewijs van perceptie.

De stroombeurzen hebben in geen decennium zo laag gestaan, maar ons product gaat volledig verloren in een factuur voor consumenten die zo veel rubrieken heeft dat ik durf vergelijken met onze belastingbrief. Een weliswaar lichte overdrijving die wel aangeeft dat het product zelf zijnde elektriciteit (of gas) volledig bijzaak is geworden.

De prijs van het product is zo marginaal geworden dat hij minder dan 30% uitmaakt en slechts één lijn beslaat van de vele rubrieken. Achteloos wordt er naar gekeken om vervolgens over te gaan naar het totaal bedrag zonder de tijd te nemen om naar de andere kosten te kijken. Of energie duur is? Totaal niet, maar de perceptie is zo aangekweekt dat enige andere boodschap volledig verloren gaat. Al meermaals heb ik de vergelijking gemaakt met vakantie, een heel jaar warmte en elektriciteit kost veel minder dan de gemiddelde reis van 1 week met het gezin, bijvoorbeeld een skivakantie.

Het probleem is dat de luxe van energie totaal niet meer bewust wordt ervaren, het is er en het zal er altijd zijn. En daar vergist men zich behoorlijk over want door het gebrek aan nieuwe investeringen lopen we een behoorlijke achterstand op. Met het klimaatakkoord van Parijs indachtig zal veel op de schop moeten inclusief de manier waarop wij verwarmen.

Het laag hangend fruit is volop aanwezig, neem bijvoorbeeld het kleine miljoen gezinnen dat nog op stookolie hun huis verwarmt. Het blijft opvallend dat men bijvoorbeeld deze week nog promotie maakt vanuit de Vlaamse overheid om groepsaankopen met buren te promoten voor isolatie, maar niet beseft dat men eerst de productiebronnen dient aan te pakken.

Natuurlijk is isolatie hoogstnoodzakelijk in een land met een oud patrimonium, maar de winst in de omschakeling van stookolie/gas naar duurzamere vormen is dat evenzeer. De uitstoot van CO2 door gebouwen is gewoon niet te onderschatten en gezien we onze bestaande gebouwen niet allemaal gaan kunnen afbreken en vervangen door passief woningen.

Op dit ogenblik zijn er enkele tienduizenden warmtepompen geïnstalleerd op een totaal van – alleen in Vlaanderen – 2,6 miljoen woningen/gezinnen. Dit toont aan dat de weg nog zeer lang is. Zoals gezegd op de 4,6 miljoen gezinnen/woningen in België neemt stookolie nog een veel te grote plaats in en datzelfde vindt men trouwens ook nog in bijvoorbeeld schoolgebouwen. De overheid dient eerst zijn eigen gebouwen dringend duurzaam te maken en zo het goede voorbeeld te geven.

De sector die kampt met het gevoel dat energie al duur is dient dringend zaken te gaan vergelijken en tonen aan de consument. Energie is in tegenstelling tot wat velen in de media roepen helemaal geen basisrecht, het is iets waar je voor moet zorgen en hard voor moet vechten. In grote delen van de wereld is het verkrijgen van energie iedere dag opnieuw vele uren werk. Het sprokkelen van hout om een maaltijd te kunnen koken neemt in vele landen iedere dag uren in beslag.

De uitdagingen voor ons zijn groot, binnen enkele jaren stopt de bevoorrading van laag calorisch gas uit Nederland en begint een zeer grote ombouw operatie voor zowat alle gezinnen in onder andere Antwerpen en Brussel. Opvallend is dat men direct kiest om de ombouw te doen naar hetzelfde product zijnde gas terwijl er ook voldoende duurzamere alternatieven bestaan die meer toekomstgericht zijn.

Het behalen van alleen al de 2030 doelstelling voor België met een reductie van 35% CO2 en andere broeikasgassen zal niet kunnen zonder dat we dit voelen in de manier waarop wij energie gebruiken. Natuurlijk kunnen we nog veel energie besparen en zo al een deel behalen, maar het gaat veel verder. De reductie van bijvoorbeeld methaangas is wellicht even belangrijk en betekent bijvoorbeeld dat de massale productie en export van melk en vleesproductie drastisch moet dalen. Dat wij 90% van onze productie exporteren kan wellicht economen blij maken, maar heeft niet te maken met het verduurzamen van een samenleving.

Natuurlijk kun je wel wat exporteren naar omringende landen, maar daar wringt het schoentje, het meeste van onze vlees en melkproducten gaat ook naar verre bestemmingen waardoor de uitstoot nog groter wordt door het vervoer. Iedere kilo vlees heeft 15000 liter water nodig bijvoorbeeld. Er zijn tal van mogelijkheden om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen, maar uiteindelijk raken ze aan ons huidig economisch model dat 2% groei per jaar nodig heeft om betaalbaar te blijven. Deze vicieuze cirkel dient doorbroken te worden om het klimaatakkoord van Parijs mogelijk te maken.

Het is mij een raadsel hoe men de komende 25-30 jaar de toename van energieverbruik gaat stoppen met een wereldeconomie die zelfs meer dan 2% groei per jaar verwacht en de toename van energiebehoeften wordt verwacht met een stijging van meer dan 300% tot 2050. En dat zal niet behaald worden met het bouwen van alleen wind en zonnepanelen, maar ook door een continue gebruik van fossiele brandstoffen.

Ondertussen vallen onze kerncentrales nog maar eens uit, maar ook dat is perceptie want menselijk falen is steeds mogelijk bij onderhoud, dat neemt niet weg dat met het ouder worden van dergelijke centrales de mogelijke risico’s op defecten enigszins zal blijven toenemen. Het feit dat twee grote kernreactoren kunnen stoppen zonder dat onze energiebevoorrading daar ook maar iets van voelt bewijst dat deze ook definitief kunnen stoppen. Natuurlijk is deze stelling kort door de bocht, maar vooral een bewijs dat we deze tijd van overvloed moeten gebruiken om nieuwe investeringen te doen in duurzame technologie zodat deze centrales vanaf 2023 definitief kunnen worden stilgelegd en dan ontmanteld.

EnglishNederlandsFrançaisDeutsch
by Transposh - translation plugin for wordpress

Archives

Polls

Mocht uw netbeheerder, bijvoorbeeld Eandis, naar de beurs gaan, zou u dan interesse hebben in hun aandelen?


View Results

Loading ... Loading ...